Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1950

Budapeštas, 2009 m. gruodžio 16 d.

Europos inovacijų ir technologijų institutas įkuria pirmąsias tris žinių ir inovacijų bendrijas

Šiandien Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT) pranešė apie pirmąsias tris žinių ir inovacijų bendrijas. Žinių ir inovacijų bendrijos (ŽIB) – tai tvirtai integruotos partnerystės organizacijos, vienijančios aukštos kvalifikacijos aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir verslo atstovus ir sprendžiančios atitinkamai klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie šių pokyčių (Klimato kaitos ŽIB), darnios energetikos (ŽIB „InnoEnergy“) ir ateities informacinės ir ryšių visuomenės (EIT ŽIB laboratorijos) klausimus. Žinių ir inovacijų bendrijų sukūrimas – labai svarbus etapas kuriant Europos inovacijų ir technologijų institutą, tapsiantį pavyzdiniu Europos inovacijų skatinimo centru ir taip padėsiantį siekti būsimos ES 2020 m. strategijos tikslų.

Europos Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso palankiai įvertino šį sprendimą: „ Atrinkus pirmąsias žinių ir inovacijų bendrijas žengtas dar vienas žingsnis siekiant, kad Europoje inovacijos būtų diegiamos aktyviau. Tikiuosi, kad žinių ir inovacijų bendrijos taps inovacijų centrais, pritrauksiančiais talentingiausius Europos ir kitų kraštų specialistus. Jos turėtų burti studentus, mokslo darbuotojus ir verslininkus, norinčius bendradarbiauti visų mūsų ateičiai itin svarbiose srityse .“

Už švietimą, mokymą, kultūrą ir jaunimo reikalus atsakingas Komisijos narys Marošas Šefčovičius sakė: „ Žinių ir inovacijų bendrijos padės užpildyti tas spragas, kurios vis dar dažnai trukdo žinių trikampio – aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų – sektorių atstovams veiksmingai bendradarbiauti. Esu įsitikinęs, kad žinių ir inovacijų bendrijos padės keisti įsigalėjusias nuostatas, taip suteiks daugiau galimybių pasirengti gyventi žinių visuomenėje ir sudarys naujoms idėjoms klestėti palankias sąlygas .“

Žinių ir inovacijų bendrijos atrinktos iš 20 pasiūlymų, gautų pagal anksčiau šiais metais EIT paskelbtą pirmąjį kvietimą teikti pasiūlymus dėl žinių ir inovacijų bendrijų. Pagal šį kvietimą nuo 2009 m. balandžio 2 d. iki rugpjūčio 27 d. buvo galima teikti pasiūlymus šiose trijose prioritetinėse srityse: darnios energetikos, klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie šių pokyčių, taip pat ateities informacinės ir ryšių visuomenės. Žinių ir inovacijų bendrijų pasiūlymų teikėjai patys galėjo pasirinkti veiklą, kurią norėtų vykdyti nurodytose srityse. Du nepriklausomų ekspertų geriausiai įvertinti kiekvienos prioritetinės srities pasiūlymai šiandien, gruodžio 16 d., apsvarstyti valdybos posėdyje ir tada priimtas galutinis sprendimas .

Sprendimą priėmėme vadovaudamiesi pagrindiniais lyderystės ir kompetencijos kriterijais. Valdybos narius išties nustebino tai, kad žinių ir inovacijų bendrijų pasiūlymai buvo teikiami labai aktyviai – tai rodo didžiulį visų suinteresuotųjų šalių susidomėjimą , – sakė EIT nepriklausomos valdybos pirmininkas Martinas Schuurmansas. – Žinių ir inovacijų bendrijose išbandomos inovacijos, todėl siekiame, kad šios bendrijos darytų akivaizdų poveikį, ypač padėtų kurti naujas verslo įmones, šviesti verslininkus ir teikti naudą visuomenei. Dabar EIT svarbiausia užtikrinti, kad iki kitų metų vidurio žinių ir inovacijų bendrijos pradėtų aktyviai veikti.

Kad žinių ir inovacijų bendrijos pradėtų veikti greitai ir sklandžiai, EIT joms nedelsdamas skirs pradinę 3 mln. EUR subsidiją. Numatoma, kad žinių ir inovacijų bendrijos bus pasirengusios veikti visu pajėgumu iškart po to, kai maždaug 2010 m. viduryje su EIT bus pasirašytas septynerių metų bendrasis partnerystės susitarimas ir patvirtinti pirmieji metiniai susitarimai dėl dotacijų.

Priede pateikiamas trumpas atrinktų žinių ir inovacijų bendrijų aprašas.

EIT interneto svetainė http://eit.europa.eu

Appendix: Summaries of the selected Knowledge and Innovation Communities

Climate Change Mitigation and Adaptation

Climate-KIC

Concept

Addressing climate change requires a huge transformation of the global economy. Climate-KIC's mission is to accelerate and stimulate the innovation for this transformation and ensure benefits for Europe.

The KIC will achieve this by creating a community with world-renowned innovation capability and climate change knowledge. By 2014, it will be the natural place for companies to locate climate R&D centres, top students to look for climate education, researchers to look for inspiration and policy makers to seek advice. It will have created significant industrial value and high-skill jobs for Europe and built the critical mass to be self-sustaining.

Focus

Climate-KIC will initially focus on achieving excellence in four areas: assessing climate change & managing its drivers, transitioning to low-carbon resilient cities, adaptive water management and zero carbon production. These fields were selected for their mitigation-adaptation potential as well as innovation and job creation opportunities.

Structural elements

The four areas will form the core structural elements, each with a world-renowned lead responsible for the entire chain from education to commercialisation. Work will be embedded in five co-locations responsible for creating local innovation ecosystems to drive entrepreneurship and venture creation, whilst linking into a network of implementation sites. The core partners consist of major companies, academic institutions and regional agencies that have the strength to make the KIC a success. A joint not-for-profit entity will ensure effective governance.

Co-location centres:

London, Zürich, Berlin metropolitan area, Paris metropolitan area, Randstad metropolitan area

Sustainable Energy

KIC InnoEnergy

Concept

InnoEnergy is a strongly integrated alliance of reputable players from the education, research and industry sectors. It was created based on long standing links of cooperation as well as the principles of excellence and transformation. The partners have jointly developed a strategy to tackle the weaknesses of the European innovation landscape and aim to be the leading motor for innovation in the field of sustainable energy.

Focus

The KIC will create economical and societal value by developing ideas from mind to market. Achieving this aim entails the training of technology leaders with an entrepreneurial mindset as well as connecting key players across the innovation chain through projects, platforms and events. State-of-the-art innovation and entrepreneurial support will be offered and continuously improved. The structural and systemic concept of the partnership will pave the way to a paradigm shift in innovation networks and cooperation. The adopted technological approach covers the most challenging areas of the Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) and addresses the transition of the system as a whole. The IPR policy and precise support measures provide incentives for the exploitation of research results. In addition, the holistic concepts of education, innovation and technology ensure the integration of the knowledge triangle.

Structural elements

InnoEnergy will systematically produce innovation by creating critical mass and integrating different actors of the knowledge triangle in a sustainable and structured manner. To achieve this, InnoEnergy will be organised and managed as a business. Its installation as a European Company (SE) provides stability and creates self-reinforcing mechanisms leading to sustainability. The managerial processes and mechanisms employed will assure the development of the alliance. Strong commitment of its complementary partners reflected in the jointly developed strategy and the dedicated resources is the key to success of InnoEnergy.

Co-location centres:

CC Germany: Karlsruhe, CC Alps Valleys: Grenoble, CC Benelux: Eindhoven/Leuven, CC Iberia: Barcelona, CC PolandPlus: Krakow, CC Sweden: Stockholm

Future Information and Communication Society

EIT ICT Labs

Concept

EIT ICT Labs, the KIC for the future information and communication society, aims at radical transformation of Europe into a knowledge society with an unprecedented proliferation of internet-based services. It will establish a new partnership between business and academia based on trust, transparency and mobility of ideas and people. The consortium connects world leading companies, globally renowned research institutes and top-ranked universities all dedicated to speeding up innovation to address grand challenges of our society. Committed to an efficient open innovation model, EIT ICT Labs will generate faster transformation of ideas and ICT technologies into real products, services and business, boosting Europe’s future competitiveness in all sectors of society.

Focus

EIT ICT Labs will equip students, researchers and business people with skills and inspiration for creativity, risk taking and entrepreneurship. By re-aligning the activities in the European Higher Education Area, the European Research Area and high growth ICT companies the EIT ICT Labs will leverage regional, national, and EU level funding instruments. EIT ICT Labs will foster international top talent and involve under-utilised innovation and entrepreneurial resources such as non-core IPR, women, students, and cost-driven innovations for the next billion users. Committed to an open innovation approach, the EIT ICT Labs will catalyse the creation of strong ventures and help them to grow to become the future world leaders in the ICT arena.

Structural elements

EIT ICT Labs will build upon five co-location centres – Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris, and Stockholm – and turn these excellent clusters and their partners into a world-class network of innovation hotspots. The consortium covers the entire value chain in the ICT sector, thereby facilitating the capture of new business opportunities in the dynamic ICT sector. Cohesion and efficiency will be achieved by combining strong CEO-type management and clear IPR policies for open innovation with the agility of bottom-up initiatives provided by an extensive network of local and international innovation partners.

Co-location centres: Berlin, Eindhoven, Helsinki, Paris and Stockholm


Side Bar