Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

V Bruseli 15. decembra 2009

Rada pre rybné hospodárstvo prispieva k environmentálnej, sociálnej a hospodárskej udržateľnosti ďalším stimulom

Na svojom poslednom zasadaní v roku 2009 ministri rybného hospodárstva Európy dosiahli politickú dohodu v súvislosti s návrhom Komisie na určenie rybolovných možností na rok 2010. Po umiestnení tohto kľúčového stavebného kameňa na miesto môže Európska únia pokračovať v uskutočňovaní svojej agendy o environmentálnej, sociálnej a hospodárskej udržateľnosti, čím pomôže svojmu odvetviu rybolovu a akvakultúry, svojim občanom a morskému prostrediu.

Európsky komisár pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo Joe Borg vyjadril uspokojenie nad výsledkom stretnutia: „Dohoda, ktorú sme tu a teraz dosiahli, je ukážkou toho, čo môže Európa dosiahnuť aj v najzložitejších otázkach, keď spolupracujeme v dobrej viere a pracujeme ako tím. Som presvedčený, že silný duch spolupráce, ktorý sme v posledných rokoch vybudovali, pretrvá aj po tom, ako moja nástupkyňa prevezme svoje povinnosti budúci rok. Želám všetkým zainteresovaným úspech pri ich budúcej snahe udržať rybné hospodárstvo a námorné záležitosti na dobrej ceste k udržateľnej a výnosnej budúcnosti.

Hoci sa z mnohých zásob naďalej nadmerne loví, komisár Borg mohol Rade odovzdať aj nejaké pozitívne vedecké zistenie, konkrétne to, že v malom ale zvyšujúcom sa počte zásob sa loví na úrovniach maximálne udržateľných výnosov.

Komisia rovnako ako v minulosti použila pri navrhovaní zmien v celkovom povolenom výlove (TAC) v prípade rôznych dotknutých populácií tú istú objektívnu pracovnú metódu založenú na vedeckom odporúčaní. Uskutočnila rozsiahle konzultácie s členskými štátmi a zástupcami priemyslu a urobila všetko pre to, aby zmiernila záťaž odvetví rybolovu v blízkej budúcnosti.

Ako to už býva pri rozsiahlych rokovaniach tohto typu, bol počiatočný návrh Komisie upravený tak, aby sa v ňom zohľadnili niektoré obavy členských štátov. Tohtoročný návrh zatiaľ nezahŕňa konečné údaje o zásobách, ktoré sú pod spoločným riadením s Nórskom a Faerskými ostrovmi, lebo príslušné strany ešte nedospeli k dohode v tejto veci. Dočasné údaje, ktoré Komisia v prípade týchto zásob navrhla, by mali umožniť pokračovať v rybolovných činnostiach do konca januára, takže Komisia bude mať dosť času na uzavretie rokovaní s Nórskom a rýchlu transpozícii konečných údajov. Komisia si je istá, že v rokovaniach sa môže pokračovať začiatkom januára a môže sa nimi dosiahnuť vyvážená dohoda prijateľná pre EÚ, ako aj Nórsko.

Rada v súlade s nedávno prijatým akčným plánom EÚ týkajúcim sa žralokov zachovala nulový celkový povolený výlov lamny sleďovej a povolila 10 % obmedzený celkový povolený vedľajší úlovok ostroňa bieloškvrnného, aby predišla vracaniu úlovkov, pričom sa zaviazala k nulovému lovu od roku 2011.

Sľubné náznaky vyplývajúce z nedávneho prieskumu umožnili Rade povoliť lov sardely európskej v objeme 7 000 ton od januára 2010, pričom sa tento údaj samozrejme zmení na jar na základe výsledkov vedeckého odporúčania. Tento rybolov sa bude v súlade s uvedenými faktami podrobne monitorovať.

Viac informácií je k dispozícii v  tabuľke jednotlivých TAC kvót na rok 2010 : http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar