Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Bruksela, dnia 15 grudnia 2009 r.

Rada ds. Rybołówstwa daje nowy impuls staraniom na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego

Na ostatnim w tym roku posiedzeniu Rady europejscy ministrowie ds. rybołówstwa osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie wniosku Komisji dotyczącego uprawnień do połowów na 2010 r. Ten kluczowy element pozwoli Unii Europejskiej na dalszą realizację agendy dotyczącej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, z korzyścią dla sektora gospodarki morskiej i rybołówstwa, obywateli oraz środowiska morskiego.

Na zakończenie posiedzenia Joe Borg, europejski komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, z zadowoleniem stwierdził: „Wypracowane w dniu dzisiejszym porozumienie pokazuje co możemy osiągnąć w Europie – nawet w kwestiach najbardziej złożonych - działając wspólnie w duchu współpracy i dobrej woli. Jestem przekonany, że kiedy moja następczyni przejmie w przyszłym roku obowiązki komisarza, uda nam się nadal działać w duchu współpracy, jak to miało miejsce w ciągu ostatnich lat. Wszystkim zaangażowanym w tę misję osobom życzę jak największych sukcesów w pracy nad bezwarunkowym utrzymaniem kursu w polityce morskiej i rybołówstwie, który łączy zrównoważony rozwój z rentownością.”

Mimo iż wiele stad jest wciąż poważnie zagrożonych przełowieniem, komisarz Borg mógł jednak przekazać Radzie pozytywne opinie naukowe, według których niewielka, choć rosnąca liczba stad jest obecnie ponownie eksploatowana na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu.

Jak w latach poprzednich, w proponowanych zmianach dotyczących TAC (całkowitych dopuszczalnych połowów) dla różnych stad Komisja wykorzystała tę samą obiektywną metodę pracy, opartą na opiniach naukowych. Komisja przeprowadziła również szeroko zakrojone konsultacje z państwami członkowskimi i sektorem gospodarki morskiej oraz dołożyła wszelkich starań, aby możliwie ograniczyć obciążenia, które w perspektywie krótkoterminowej dotykają sektor połowowy.

Jak zwykle p rzy negocjacjach o tak szerokim zakresie początkowy wniosek Komisji został zmieniony, aby uwzględnić obawy wyrażone przez państwa członkowskie. Tegoroczny wniosek nie zawiera jeszcze ostatecznych wielkości dla zasobów zarządzanych wspólnie z Norwegią i Wyspami Owczymi, ponieważ strony nie osiągnęły nadal porozumienia w tym względzie. Tymczasowe wielkości zaproponowane przez Komisję dla tych zasobów powinny pozwolić na kontynuowanie działalności połowowej w styczniu, co da czas Komisji na zakończenie negocjacji z Norwegią a następnie na szybkie wprowadzenie ostatecznych wartości liczbowych.

Komisja jest przekonana, że będzie można wznowić negocjacje na początku 2010 r. i osiągnąć wyważone porozumienie, możliwe do zaakceptowania zarówno przez UE jak i Norwegię.

Zgodnie z ostatnio przyjętym unijnym planem działania na rzecz ochrony rekinów Rada podtrzymała zerowe TAC dla żarłacza śledziowego oraz, by uniknąć odrzutów, zezwoliła na ograniczony do 10 % TAC przyłowów kolenia, przy zobowiązaniu do zerowych połowów w 2011 r.

W związku z pozytywnymi wynikami ostatnich badań dotyczących sardeli Rada mogła zezwolić na połów 7 000 ton sardeli począwszy od stycznia 2010 r., przy założeniu, że wartość ta zmieni się w stosunku do opinii naukowej, jaka zostanie wydana na wiosnę. Działalność połowowa będzie zatem ściśle monitorowana.

Zobacz również: tabela zawierająca zestawienie całkowitych dopuszczalnych połowów i kwot na 2010 r.:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar