Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Brussel, 15 december 2009

De Visserijraad geeft een nieuwe impuls voor de ecologische, sociale en economische duurzaamheid

Tijdens hun laatste Raadsvergadering van 2009 hebben de Europese visserijministers een politiek akkoord bereikt over het voorstel van de Commissie betreffende de vangstmogelijkheden voor 2010. Nu deze belangrijke bouwsteen is aangebracht, kan de Europese Unie voortwerken aan haar agenda inzake ecologische, economische en sociale duurzaamheid ten behoeve van haar visserijsector, haar maritieme sector, haar burgers en haar mariene milieu.

De Europese commissaris voor Maritieme zaken en visserij, Joe Borg, toonde zich tevreden over het resultaat van de vergadering: "Het akkoord dat we hier vandaag tot stand hebben gebracht, is tekenend voor wat Europa kan bereiken als we in vertrouwen samenwerken en als team optreden – zelfs voor de meest complexe aangelegenheden. Ik heb er alle vertrouwen in dat de sterke geest van samenwerking die we de voorbije jaren hebben opgebouwd, zal blijven heersen wanneer mijn opvolgster volgend jaar in functie treedt. Ik wens alle betrokkenen het allerbeste bij hun toekomstige inspanningen om de visserij en de maritieme zaken met vaste hand verder te loodsen naar een duurzame en rendabele toekomst.”

Hoewel vele bestanden nog steeds erg overbevist worden, kon commissaris Borg de Raad een positief wetenschappelijk advies meegeven, namelijk dat een klein, maar toenemend aantal bestanden nu op MDO-niveau (maximale duurzame opbrengst) wordt bevist.

Zoals in de voorbije jaren heeft de Commissie, toen zij voor de betrokken bestanden wijzigingen in de TAC’s (totaal toegestane vangsten) voorstelde, dezelfde objectieve werkmethode gevolgd waarbij zij zich door wetenschappelijk advies liet leiden. Zij heeft ook ruim overleg gepleegd met de lidstaten en de visserijsector en er alles aan gedaan om de kortetermijnlasten voor de vangstsector te beperken.

Zoals dat vaak gaat in dit soort brede onderhandelingen, werd het oorspronkelijke voorstel van de Commissie gewijzigd om het aan te passen aan een aantal zorgpunten van de lidstaten. Het voorstel voor dit jaar bevat nog geen definitieve cijfers voor de bestanden die gezamenlijk met Noorwegen of met de Faeröer worden beheerd, aangezien de partijen daarover nog niet tot een akkoord zijn gekomen. Dankzij de voorlopige cijfers die de Commissie voor deze bestanden heeft voorgesteld, kunnen de visserijactiviteiten wellicht tot in januari worden voortgezet, zodat de Commissie de nodige tijd krijgt om de onderhandelingen met Noorwegen af te ronden en kort daarop de definitieve cijfers bekend te maken. De Commissie vertrouwt erop dat de onderhandelingen begin 2010 kunnen worden hervat en dat een evenwichtig akkoord kan worden bereikt dat zowel voor de EU als voor Noorwegen aanvaardbaar is.

Overeenkomstig het onlangs goedgekeurde EU-actieplan voor haaien houdt de Raad vast aan een nul-TAC voor haringhaai en heeft hij voor doornhaai een beperkte bijvangsten-TAC van 10% toegestaan om teruggooi te vermijden, in afwachting dat in 2011 op nulvangst wordt overgeschakeld.

Doordat recente onderzoeken over ansjovis veelbelovende tekenen bevatten, kon de Raad een vangst van 7 000 ton vanaf januari 2010 toestaan, met dien verstande dat dit cijfer zal worden aangepast aan de resultaten van het wetenschappelijk advies die in het voorjaar zullen worden voorgelegd. Op deze visserijtak zal dan ook nauwlettend toezicht worden gehouden.

Zie ook de tabel met de TAC’s en de quota voor 2010:

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar