Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Briselē, 2009. gada 15. decembrī

Zivsaimniecības padome dod jaunu impulsu vides, sociālajai un ekonomiskajai ilgtspējībai

Padomes 2009. gada pēdējā sanāksmē par zivsaimniecību atbildīgie Eiropas valstu ministri panāca politisku vienošanos saistībā ar Komisijas priekšlikumu par zvejas iespējām 2010. gadā. Pamatojoties uz šo svarīgo vienošanos, Eiropas Savienība varēs turpināt vides, ekonomiskās un sociālās ilgtspējības programmas īstenošanu, kas nāks par labu tās zvejniecībai un jūrniecībai, iedzīvotājiem un jūras videi.

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Džo Borgs bija gandarīts par sanāksmes rezultātiem: “Mūsu šodien panāktā vienošanās ir labs piemērs tam, ko Eiropā iespējams panākt pat vissarežģītākajos jautājumos, godprātīgi sadarbojoties un strādājot vienotā komandā. Esmu pārliecināts, ka pēdējos gados iedibinātās spēcīgās sadarbības tradīcijas tiks turpinātas, kad nākamgad amatā stāsies mana pēctece. Es novēlu vislabākos panākumus visiem tiem, kuru nākotnes centieni neļaus zivsaimniecībai un jūrniecībai novirzīties no ilgtspējīgas un pārticīgas attīstības ceļa.”

Lai gan daudzi krājumi vēl joprojām tiek lielā mērā pārzvejoti, komisārs Dž. Borgs varēja iepazīstināt Padomi ar dažiem pozitīviem zinātniskiem atzinumiem, kuri liecina, ka to krājumu skaits, kuru nozveja patlaban atbilst maksimālajam ilgtspējīgas ieguves ( MSY ) apjomam, gan ir neliels, taču nemitīgi pieaug.

Līdzīgi kā pagājušajos gados, ierosinot vairāku attiecīgo krājumu KPN (kopējās pieļaujamās nozvejas) izmaiņas, Komisija arī šogad izmantoja to pašu objektīvo darba metodi, kas balstīta uz zinātniskiem ieteikumiem. Turklāt tā plaši apspriedās ar dalībvalstīm un nozares aprindām un darīja visu iespējamo, lai mazinātu īstermiņa slogu zvejniekiem.

Kā jau tas parasti raksturīgs pl ašām šāda veida sarunām, Komisijas sākotnējais priekšlikums tika grozīts, lai ņemtu vērā dalībvalstu izteiktās bažas. Šāgada priekšlikumā vēl nav iekļauti galīgie skaitļi ar Norvēģiju vai Fēru salām kopīgi pārvaldītajiem krājumiem, jo ar šīm pusēm vēl nav panākta attiecīga vienošanās. Provizoriskajiem skaitļiem, kurus Komisija ierosinājusi attiecībā uz šiem krājumiem, jābūt pietiekamiem, lai zvejas darbības varētu turpināt arī janvārī, tādējādi dodot Komisijai laiku pabeigt sarunas ar Norvēģiju un iespējami drīz pēc tam iekļaut tiesību aktā galīgos skaitļus. Komisija ir pārliecināta, ka sarunas varēs atsākties 2010. gada sākumā un tajās tiks panākta līdzsvarota vienošanās, kas pieņemama gan ES, gan Norvēģijai.

Saskaņā ar ES nesen pieņemto rīcības plānu attiecībā uz haizivju resursiem Padome saglabāja siļķu haizivju KPN nulles apjomā un atļāva ierobežotu KPN dzelkņu haizivju piezvejai 10 % apjomā, lai novērstu izmetumus, vienlaikus apņemoties 2011. gadā noteikt nulles apjoma nozveju.

Pateicoties cerīgajiem rezultātiem, kas iegūti nesen veiktās anšovu uzskaitēs, Padome varēja atļaut šajā zvejniecībā iegūt 7000 tonnu, sākot no 2010. gada janvāra, lai gan šis skaitlis, pats par sevi saprotams, var mainīties atkarībā no zinātniskā ieteikuma, kuru sagatavos pavasarī. Tāpēc tiks veikta šīs zvejniecības rūpīga uzraudzība.

Ar 2010. gada KPN un kvotu tabulu var iepazīties :

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar