Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Briuselis, 2009 m. gruodžio 15 d.

Žuvininkystės taryba duoda dar vieną akstiną aplinkos, socialiniam ir ekonominiam tvarumui

Paskutiniame 2009 m. Tarybos susitikime žuvininkystės ministrai pasiekė politinį susitarimą dėl Komisijos pasiūlytų 2010 m. žvejybos galimybių. Šis pagrindas leidžia Europos Sąjungai tęsti aplinkos, socialinio ir ekonominio tvarumo darbotvarkės įgyvendinimą siekiant naudos žvejybos ir jūrų pramonei, piliečiams ir jūrų aplinkai.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys Joe Borgas džiaugėsi susitikimo rezultatais: „Šiandien pasiektu susitarimu parodome, ką Europa gali pasiekti geranoriškai bendradarbiaudama ir dirbdama išvien net pačiais sudėtingiausiais klausimais. Esu įsitikinęs, kad paskutiniais metais sukurta tvirta bendradarbiavimo dvasia išliks ir tada, kai pareigas kitais metais perims mano įpėdinė. Visiems suinteresuotiems asmenims linkiu didžiausios sėkmės sprendžiant žuvininkystės ir jūrų klausimus taip, kad būtų užtikrinta tvari ir pelninga ateitis.“

Nors dauguma žuvų išteklių yra smarkiai išeikvoti, Komisijos narys Joe Borgas sugebėjo Žuvininkystės tarybai pateikti teigiamų mokslinėmis rekomendacijomis pagrįstų žinių, t. y. kad yra šiek tiek išteklių (jų vis daugėja), kurie žvejojami atsižvelgiant į tausų išteklių naudojimą.

Kaip ir ankstesniais metais, Komisija, siūlydama įvairių susijusių žuvų išteklių BLSK (bendro leidžiamo sužvejoti kiekio) pakeitimus, taikė tą patį objektyvų, mokslinėmis rekomendacijomis grindžiamą darbo metodą. Ji taip pat plačiai konsultavosi su valstybėmis narėmis ir pramonės atstovais ir visais įmanomais būdais stengėsi sumažinti trumpalaikę žvejybos sektoriams iškilusią naštą.

Kaip įprasta tokio pobūdžio plačios apimties deryboms, Komisijos pradinis pasiūlymas buvo iš dalies pakeistas siekiant atsižvelgti į valstybėms narėms rūpimus klausimus. Į šių metų pasiūlymą dar nėra įtraukti galutiniai bendrai su Norvegija ir Farerų salomis valdomų išteklių duomenys, nes susijusios šalys dar nepasiekė susitarimo. Remiantis Komisijos siūlomais preliminariais šių išteklių duomenimis, žvejybos veiklą būtų galima tęsti ir sausio mėn., o tai suteiktų Komisijai laiko užbaigti derybas su Norvegija ir iškart greitai tuos duomenis įtraukti į šių metų pasiūlymą. Komisija yra įsitikinusi, kad derybas bus galima vėl pradėti 2010 m. ir pasiekti ES ir Norvegijai priimtiną suderintą susitarimą.

Atsižvelgdama į neseniai Europos Sąjungos priimtą Bendrą veiksmų planą dėl ryklių, Žuvininkystės taryba toliau taiko nulinį silkinių ryklių BLSK ir ribotos 10 % paprastųjų dygliaryklių priegaudos BLSK, kad į jūrą nebūtų išmetami sugauti rykliai, įsipareigojant jų visiškai negaudyti nuo 2011 m.

Atsižvelgdama į teigiamus ančiuvių išteklių pokyčius, nustatytus per paskutines apžvalgas, Žuvininkystės taryba leidžia nuo 2010 m. sausio mėn. sužvejoti 7 000 tonų ančiuvių (šis skaičius bus pakeistas pavasarį gavus naujas mokslines rekomendacijas). Šios rūšies žuvų žvejyba bus atidžiai stebima.

Taip pat žr. 2010 m. BLSK ir kvotų lentelę: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar