Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Bryssel 15. joulukuuta 2009

Kala stusneuvosto antaa vauhtia ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden edistämiselle

Euroopan kalastusministerit pääsivät vuoden 2009 viimeisessä kalastusneuvoston kokouksessa poliittiseen yhteisymmärrykseen vuoden 2010 kalastusmahdollisuuksia koskevasta komission ehdotuksesta. Kun perusta on nyt kunnossa, Euroopan unioni voi jatkaa pyrkimyksiään ympäristön, talouden ja sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi kalastus- ja merenkulkualojensa, kansalaistensa ja meriympäristönsä hyödyksi.

Kalastus- ja meriasioista vastaava komissaari Joe Borg ilmaisi tyytyväisyytensä kokouksen tuloksiin: "Tänään aikaansaamamme sopimus on osoitus siitä, mitä Eurooppa pystyy saavuttamaan mitä vaikeimmissa aiheissa , kun toimitaan vilpittömästi yhteisen päämäärän puolesta. Olen varma siitä, että viime vuosien aikana luomamme hyvä yhteistyöhenki jatkuu, kun seuraajani ensi vuonna aloittaa työnsä. Toivotan kaikille asianomaisille menestystä heidän tulevissa toimissaan kalastus- ja merialojen kestävyyden ja kannattavuuden saavuttamiseksi."

Vaikka monet kalakannat o vat edelleen liikakalastettuja, komissaari Borgilla oli tarjota neuvostolle myös myönteisempää tieteellistä tietoa: kalastus on pienen mutta kasvavan kalakantamäärän osalta saatu kestävän enimmäistuoton mukaisille tasoille.

Aiempien vuosien tapaan komissio esitti tälläkin kertaa muutoksia useiden kantojen suurimpien sallittujen saaliiden (TACien) tasoihin tieteelliseen tietoon perustuvan työmenetelmänsä mukaisesti. Se kuuli jäsenvaltioita ja alan toimijoita laajalti ja pyrki kaikin tavoin keventämään pyyntisektoreille aiheutuvaa lyhyen aikavälin taakkaa.

Kuten yleensä kin tämänkaltaisissa laaja-alaisissa neuvotteluissa, komission alkuperäistä ehdotusta muutettiin jäsenvaltioiden esittämien näkökohtien huomioon ottamiseksi. Tämän vuoden ehdotukseen ei vielä sisälly lopullisia lukuja Norjan ja Färsaarten kanssa yhdessä hallinnoitavista kannoista, koska osapuolet eivät ole päässeet asiassa sopimukseen. Komissio ehdotti näiden kantojen osalta alustavia lukuja, jotta kalastustoimet voisivat jatkua tammikuussa, kunnes komissio saa päätöksen neuvottelunsa Norjan kanssa ja voi sen jälkeen esittää lopulliset luvut. Komissio uskoo, että neuvotteluja voidaan jatkaa heti vuoden 2010 alusta ja päästä sopimukseen, jonka sekä EU että Norja voivat hyväksyä.

EU:n hiljattain hyväksymän haita koskevan toimintasuunnitelman mukaisesti neuvosto säilytti sillihain TACin nollassa ja vahvisti piikkihaille rajoitetun sivusaalismäärän (10 %) hukkasaaliiden välttämiseksi sekä nollasaalista koskevan tavoitteen vuodeksi 2011.

Sardellin viimeaikaisista kartoituksista saatujen myönteisten tulosten perusteella neuvosto sallii sardellin pyynnin 7 000 tonnin rajoissa tammikuusta 2010 alkaen. Saalismäärää saatetaan kuitenkin tarkistaa keväällä saatavien tieteellisten lausuntojen mukaisesti, ja kyseistä kalastusta seurataan tarkkaan.

Vuoden 2010 TACit ja kiintiöt esitetään seuraavassa internetosoitteessa: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_annex1.xls


Side Bar