Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Brüssel, 15. detsember 2009

Kalandusnõukogu annab uut hoogu keskkonnaalasele, sotsiaalsele ja majanduslikule jätkusuutlikkusele

2009. aasta viimasel nõukogu istungil jõudsid Euroopa riikide kalandusministrid poliitilisele kokkuleppele komisjoni ettepanekus kalapüügivõimaluste kohta 2010. aastal. Nüüd, kui see võtmetähtsusega osa on paigas, võib Euroopa Liit jätkata keskkonnaalase, sotsiaalse ja majandusliku jätkusuutlikkuse kava edendamist oma kalandus- ja merendustööstuse, kodanike ja merekeskkonna huvides.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Joe Borg väljendas rahulolu istungi tulemustega: „Kokkulepe, mille täna siin saavutasime, viitab sellele, mida Euroopa võib saavutada isegi kõige keerulisemates küsimustes, kui teeme heas usus koostööd ja töötame ühise meeskonnana. Olen kindel, et tugev koostöövaim, mille oleme viimaste aastate jooksul saavutanud, jätkub ka järgmisel aastal, kui astub ametisse minu järeltulija. Soovin kõigile asjaosalistele parimat nende edasistes püüdlustes hoida kalandus- ja merendusküsimustes kindlalt kurssi jätkusuutliku ja tulutoova tuleviku poole.”

Ehkki paljud kalavarud on rängalt ülepüütud, oli volinik Borgil võimalik esitada nõukogule ka mõningaid positiivseid teaduslikke saavutusi: väikest, kuid üha suurenevat osa kalavarudest püütakse maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel.

Nagu möödunud aastatel, lähtus komisjon mitme kalavaru lubatud kogupüügi muutmiseks ettepanekuid tehes samast objektiivsest töömeetodist, mis põhineb teadusnõuannetel. Ta konsulteeris laialdaselt ka liikmesriikide ja tööstussektoriga ning tegi kõik võimaliku, et kergendada püügisektorite lühiajalist koormust.

Nagu sedalaadi laiaulatuslike läbirääkimiste puhul tavaline, muudeti komisjoni esialgset ettepanekut, et võtta arvesse mõningaid liikmesriikide väljendatud muresid. Tänavune ettepanek ei hõlma veel Norra ja Fääri saartega ühiselt majandatavate kalavarude lõplikke näitajaid, kuna osapooled ei ole nende suhtes veel kokkuleppele jõudnud. Esialgsed näitajad, mis komisjon nende kalavarude kohta esitas, peaksid võimaldama jätkata püügitegevust jaanuaris, andes seega komisjonile aega lõpetada läbirääkimised Norraga ja edastada seejärel kiiresti lõplikud näitajad. Komisjon on veendunud, et 2010. aasta algul on võimalik jätkata läbirääkimisi ning saavutada tasakaalustatud kokkulepe, mis on vastuvõetav nii ELile kui ka Norrale.

Kooskõlas hiljuti vastuvõetud ELi tegevuskavaga haide kaitsmiseks jättis nõukogu hariliku heeringahai lubatud kogupüügi nulli ning määras merre tagasilaskmise vältimiseks kindlaks hariliku ogahai kaaspüügi kuni 10% ning eesmärgi vähendada lubatud kogupüük nullini 2011. aastaks.

Hiljutise anšoovisevarude uuringu julgustavad tulemused andsid nõukogule võimaluse lubada 7 000 tonni püüdmist alates jaanuarist 2010, võttes arvesse, et kevadiste teadusuuringute tulemuste põhjal see arv muutub. Nende varude püügi üle peetakse ranget järelevalvet.

Vaata ka 2010. aasta lubatud kogupüükide ja kvootide tabelit :

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar