Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Βρυξέλλες , 15 Δεκεμβρίου 2009.

Το Συμβούλιο Αλιείας δίνει νέα ώθηση στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Συμβουλίου για το 2009, οι υπουργοί αλιείας της Ευρώπης επέτυχαν πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2010. Έχοντας πλέον θέσει αυτόν τον ακρογωνιαίο λίθο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματός της για την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα προς όφελος του αλιευτικού και θαλάσσιου κλάδου της, των πολιτών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος .

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, κ. Joe Borg , εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση της συνεδρίασης: «Η συμφωνία την οποία πετύχαμε εδώ σήμερα είναι ενδεικτική για το τι μπορεί να επιτύχει η Ευρώπη όταν συνεργαζόμαστε καλόπιστα και με ομαδικό πνεύμα - ακόμη και στα πλέον πολύπλοκα ζητήματα. Είμαι πεπεισμένος ότι η προθυμία συνεργασίας που έχουμε διαμορφώσει κατά τα τελευταία έτη θα εξακολουθήσει να υπάρχει όταν η διάδοχός μου αναλάβει τα καθήκοντά της το προσεχές έτος. Εύχομαι σε όλους τους ενδιαφερομένους ό,τι καλύτερο για τις μελλοντικές προσπάθειές τους να διατηρήσουν την αλιεία και τα θαλάσσια θέματα σε σταθερή πορεία προς ένα βιώσιμο και κερδοφόρο μέλλον.»

Αν και συνεχίζεται η επικίνδυνη υπεραλίευση πολλών αποθεμάτων, ο Επίτροπος κ. Borg ήταν σε θέση να ανακοινώσει στο Συμβούλιο ορισμένες θετικές επιστημονικές γνωμοδοτήσεις - συγκεκριμένα ότι ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός αποθεμάτων υπόκειται σε αλίευση στα επίπεδα της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ).

Όπως και στο παρελθόν, για την υποβολή των προτάσεων που αφορούσαν αλλαγές στα TAC (συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα) για τα διάφορα αποθέματα, η Επιτροπή χρησιμοποίησε την ίδια αντικειμενική μέθοδο εργασίας, βασιζόμενη στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Επίσης, πραγματοποίησε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τον κλάδο και εξάντλησε κάθε περιθώριο για να μειώσει το βραχυπρόθεσμο βάρος για τους τομείς της αλίευσης.

Όπως συμβαίνει φυσικά με τις ευρείες διαπραγματεύσεις του είδους αυτού, η αρχική πρόταση της Επιτροπής τροποποιήθηκε, ώστε να ληφθούν υπόψη ορισμένες ανησυχίες που εκφράστηκαν από τα κράτη μέλη. Η πρόταση του τρέχοντος έτους δεν περιλαμβάνει ακόμη τα τελικά αριθμητικά στοιχεία για τα αποθέματα των οποίων η διαχείριση διενεργείται από κοινού με τη Νορβηγία ή τις νήσους Φερόε, διότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί σχετική συμφωνία.

Τα προσωρινά στοιχεία που προτάθηκαν από την Επιτροπή για τα εν λόγω αποθέματα θα επιτρέψουν τη συνέχιση των αλιευτικών δραστηριοτήτων και τον Ιανουάριο, δίνοντας έτσι στην Επιτροπή το χρονικό περιθώριο που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τη Νορβηγία και την ενσωμάτωση των τελικών αριθμητικών στοιχείων αμέσως μετά. Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να επαναληφθούν στις αρχές του 2010 και να καταλήξουν σε μια ισορροπημένη συμφωνία που θα είναι αποδεκτή και για την ΕΕ και για τη Νορβηγία.

Ακολουθώντας το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τους καρχαρίες, που εγκρίθηκε πρόσφατα, το Συμβούλιο διατήρησε μηδενικό το TAC για τη λάμνα και επέτρεψε περιορισμένο TAC παρεμπιπτόντων αλιευμάτων για το σκυλόψαρο (κεντρόνι), ύψους 10%, ώστε να αποφευχθούν απορρίψεις, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για μηδενικά αλιεύματα το 2011.

Οι ευοίωνες ενδείξεις από τις πρόσφατες έρευνες για τον γαύρο έδωσαν στο Συμβούλιο τη δυνατότητα να επιτρέψει την αλίευση 7 000 τόνων, αρχίζοντας από τον Ιανουάριο 2010, αφού συμφωνήθηκε όμως ότι ο αριθμός αυτός θα αλλάξει ανάλογα με το αποτέλεσμα των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων την άνοιξη. Ως εκ τούτου η αλιεία γαύρου θα παρακολουθείται στενά.

Βλέπε επίσης τον πίνακα των TAC και ποσοστώσεων για το 2010 : http :// ec . europa . eu / fisheries / press _ corner / press _ releases /2009/ com 09_79_ en . pdf


Side Bar