Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Bruxelles, den 15. december 2009

Rådet (fiskeriministrene) sætter yderligere skub i udviklingen hen imod miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed

EU's fiskeriministre nåede på deres sidste rådsmøde i 2009 til enighed om Kommissionens forslag til fiskerimuligheder for 2010. Nu, hvor denne grundsten er lagt, kan Den Europæiske Union arbejde videre hen imod miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed til gavn for fiskerne, de maritime erhverv, borgerne og havmiljøet.

Joe Borg, kommissær med ansvar for maritime anliggender og fiskeri, udtrykte tilfredshed med resultaterne af mødet: "Den aftale, vi nåede frem til i dag, viser, hvad EU kan, når vi har tillid til hinanden og trækker på samme hammel – selv når der er tale om meget komplekse spørgsmål. Jeg er sikker på, at den stærke samarbejdsvilje, som vi har opbygget i de seneste år, vil fortsætte, når min efterfølger træder til som kommissær til næste år. Jeg ønsker jer alle held og lykke med jeres bestræbelser på at holde fiskeriet og de maritime erhverv på rette vej hen imod en bæredygtig og rentabel fremtid."

Selvom mange bestande fortsat er stærkt overfisket, kunne kommissæren ikke desto mindre videregive nogle positive nyheder, som Rådet har modtaget i form af videnskabelig rådgivning, nemlig at et lille, men voksende antal bestande, nu fiskes på et niveau, der svarer til det maksimale bæredygtige udbytte (MSY).

Som det har været tilfældet i de forløbne år, har Kommissionen ved udarbejdelsen af sit forslag til ændringer af TAC'erne (de samlede tilladte fangstmængder) for de forskellige berørte bestande, anvendt den samme arbejdsmetode baseret på videnskabelig rådgivning. Kommissionen har ligeledes konsulteret medlemsstaterne og fiskerisektoren og har gjort sit yderste for at lette byrden på kort sigt for fangstsektorerne.

Som det naturligvis er tilfældet med sådanne omfattende forhandlinger, blev Kommissionens oprindelige forslag ændret for at tage hensyn til medlemsstaternes synspunkter. Dette års forslag indeholder ikke de endelige tal for bestande, der forvaltes i fællesskab med Norge eller Færøerne, fordi parterne endnu ikke er nået til enighed. De foreløbige tal, som Kommissionen har foreslået for disse bestande, skulle gøre det muligt at fortsætte fiskeriaktiviteterne indtil januar, hvilket giver Kommissionen tid til at afslutte forhandlingerne med Norge og indsætte de endelige tal hurtigst muligt derefter. Kommissionen er overbevist om, at forhandlingerne kan genoptages i begyndelsen af 2010, og at det er muligt at nå frem til en afbalanceret aftale, som både EU og Norge kan acceptere.

I tråd med den handlingsplan for hajer, som EU for nylig har vedtaget, har Rådet opretholdt en TAC på nul for sildehaj og givet grønt lys for en begrænset bifangst-TAC for pighaj på 10 % for at undgå udsmid. Samtidig er det planen, at der fra 2011 ikke længere må fanges pighaj.

De positive resultater af de nylige undersøgelser af ansjosbestandene har givet Rådet mulighed for at tillade fangster på 7 000 tons fra januar 2010 på den betingelse, at kvoten kan ændres for at tage hensyn til den videnskabelige rådgivning, som bliver forelagt til foråret. Dette fiskeri vil derfor blive overvåget nøje.

Se også tabellen over TAC'er og kvoter for 2010: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar