Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

V Bruselu dne 15. prosince 2009

Rada ve složení pro rybolov poskytla další stimuly pro environmentální, sociální a ekonomickou udržitelnost

Na posledním zasedání Rady ve složení pro rybolov v roce 2009 dosáhli evropští ministři politické dohody o návrhu Komise o rybolovných právech pro rok 2010. Díky tomuto klíčovému stavebnímu kameni může Evropská unie pokračovat ve svém programu environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti ve prospěch odvětví rybolovu a námořního průmyslu, občanů a mořského prostředí.

Evropský komisař pro námořní záležitosti a rybolov Joe Borg vyjádřil spokojenost s výsledkem zasedání: „Dohoda, ke které jsme dnes dospěli, ukazuje, čeho může Evropa dosáhnout, když budeme spolupracovat v dobré víře a jako tým i na velmi složitých otázkách. Jsem si jist, že silný duch spolupráce, který jsme během posledních let vybudovali, bude pokračovat i poté, co do úřadu příští rok nastoupí moje nástupkyně. Přeji hodně úspěchů všem, kteří se zasazují o to, aby byla oblast rybolovu a námořních záležitostí i v budoucnu nadále udržitelná a výnosná.“

Přestože je mnoho populací ryb stále loveno nadměrně, mohl komisař Borg Radě sdělit několik pozitivních vědeckých poznatků, totiž že malý, avšak stále se zvyšující počet populací se nyní loví na úrovních maximálního udržitelného výnosu.

Stejně jako v minulých letech použila Komise při navrhování změn celkových přípustných odlovů pro různé dotčené populace stejnou objektivní pracovní metodu založenou na odborném posudku. Konzultovala rovněž členské státy a zástupce průmyslu a snažila se udělat vše pro to, aby snížila krátkodobé zatížení odvětví rybolovu.

Jak je tomu v případě takovýchto rozsáhlých jednání běžné, byl původní návrh Komise změněn, aby vzal v potaz obavy vyjádřené členskými státy. Návrh z letošního roku zatím neobsahuje konečné údaje o populacích spravovaných společně s Norskem nebo Faerskými ostrovy, protože strany se na této otázce zatím nedohodly. Předběžné údaje, které Komise pro tyto populace navrhuje, by měly umožnit pokračování rybolovu do ledna, čímž Komise získá čas na uzavření jednání s Norskem a posléze na rychlé provedení konečných údajů v praxi. Komise je přesvědčena, že jednání mohou pokračovat do začátku roku 2010 a povedou k vyvážené dohodě přijatelné jak pro EU, tak pro Norsko.

V souladu s nedávno přijatým akčním plánem EU týkajícím se žraloků Rada zachovala nulové odlovy pro žraloka nosatého a za účelem zamezení výmětů povolila omezenou přípustnou úroveň vedlejších úlovků ostrouna obecného odpovídající 10 % se závazkem, že v roce 2011 již loven nebude.

Na základě slibných výsledků z nedávných průzkumů populace sardelí povolila Rada jejich odlov ve výši 7 000 tun od začátku ledna 2010. Je však třeba mít na vědomí, že toto číslo se změní v závislosti na výsledcích odborného posudku očekávaného na jaře. Odlov této populace se bude odpovídajícím způsobem podrobně monitorovat.

Viz také tabulka celkových přípustných odlovů a kvót pro rok 2010 :

http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar