Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1948

Брюксел, 15 декември 2009 г.

Съветът по рибарство дава допълнителен тласък на устойчивото развитие в екологичен, социален и икономически план

На последната среща на Съвета за 2009 г. европейските министри по рибарство постигнаха политическо съгласие по предложението на Комисията за възможностите за риболов за 2010 г. След поставянето на този ключов елемент Европейският съюз може да продължи с програмата си за устойчиво развитие в екологичен, социален и икономически план в полза на рибарската и морска индустрия, гражданите и морската среда.

Европейският комисар за морското дело и рибарството, Джо Борг, изрази задоволството си от резултата от срещата: „Споразумението, до което стигнахме днес, е показателно за възможностите на Европа когато си сътрудничим добросъвестно и работим в екип – дори и по най-сложните въпроси. Уверен съм, че силният дух на сътрудничество, който сме изградили през последните години, ще продължи когато приемникът ми поеме задълженията си догодина. Пожелавам на всички работещи в тази сфера успех в предстоящите начинания по развиване на морското дело и рибарството за едно устойчиво и доходоносно бъдеще.“

Въпреки че уловът на много рибни запаси е прекомерен, комисар Борг представи някои положителни научни становища пред Съвета, а именно, че ниският брой запаси, в които уловът е на равнище максимален устойчив улов (МУУ), нараства.

Както и през предходните години, измененията, предложени от Комисията, в общия допустим улов (ОДУ) за различните запаси се основават на същия обективен метод на работа, който се позовава на научни становища. Тя също така проведе задълбочени консултации с държавите-членки и индустрията, и положи максимални усилия за намаляване на краткосрочната тежест за сектора на улова.

Както често се случва при този тип широко обхватни преговори, първоначалното предложение на Комисията беше изменено, така че да се вземат предвид някои безпокойства, изразени от държавите-членки. Предложението от тази година още не включва окончателните данни за запасите, управлявани съвместно с Норвегия и Фарьорските острови, тъй като страните още не са постигнали съгласие по тях. Въз основа на предварителните данни, предложени от Комисията за тези запаси, риболовните дейности могат да продължат през януари, като по този начин Комисията ще има време да приключи преговорите с Норвегия и ще може да транспонира окончателните цифри скоро след това. Комисията е уверена, че преговорите могат да бъдат възобновени в началото на 2010 г. и да се достигне до споразумение, приемливо за ЕС и Норвегия.

Съгласно наскоро приетия от ЕС план за действие за акулите, Съветът запази нулев ОДУ за селдова акула и разреши ограничен страничен ОДУ от 10 % за обикновена бодлива акула с цел да се намалят изхвърлянията, с поето задължение за нулев улов през 2011 г.

Обещаващите изводи от скорошни изследвания относно аншоата позволиха на Съвета да разреши риболова на 7000 тона от януари 2010 г., с уговорката, че тази цифра ще се промени в зависимост от резултатите от научните становища през пролетта. Следователно този риболов ще подлежи на строго наблюдение.

Вж. също таблицата за ОДУ и квотите за 2010   г.: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2009/com09_79_en.pdf


Side Bar