Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1941

Bruselj, 16. decembra 2009

Protimonopolna politika: Komisija sprejela Microsoftove zaveze, da bodo uporabniki lahko sami izbirali brskalnik

Zaveze, ki jih je podjetje Microsoft ponudilo za okrepitev konkurence na trgu spletnih brskalnikov, so s sklepom Evropske komisije postale pravno zavezujo če. Microsoft se je z njimi odzval na pomisleke Komisije, da je podjetje z vgradnjo svojega spletnega brskalnika Internet Explorer v operacijski sistem Windows kršilo pravila EU o zlorabi prevladujočega položaja po členu 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Microsoft se je zavezal, da bodo evropski uporabniki operacijskega sistema Windows lahko izbirali med več spletnimi brskalniki, proizvajalci in uporabniki pa bodo lahko Internet Explorer tudi izključili. Poleg tega bo Microsoft danes objavil svoje jamstvo, da bo razkril obsežne informacije v zvezi z interoperabilnostjo.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je povedala: „Sklep koristi milijonom evropskih potrošnikov, ki bodo lahko uporabljali spletni brskalnik po lastni izbiri. To ne bo pripomoglo le k izboljšanju uporabe medmrežja, ampak bo ponudnike spletnih brskalnikov tudi spodbudilo k iskanju novih rešitev, da bodo lahko v prihodnje ponudili še boljše brskalnike.“

V skladu z zavezami, ki jih je potrdila Komisija, bo Microsoft v naslednjih petih letih na območju Evropskega gospodarskega prostora (prek storitve Windows Update) ponudil „izbirno okno“, ki bo uporabnikom operacijskih sistemov Windows XP, Windows Vista in Windows 7 omogočilo, da bodo izbrali, katere spletne brskalnike želijo namestiti pole g Microsoftovega brskalnika Internet Explorer oziroma namesto njega.

Proizvajalci računalnikov bodo lahko namestili konkurenčne spletne brskalnike, jih nastavili kot privzete in izključili Internet Explorer.

Današnji sklep se navezuje na obvestilo o naspr otovanju, ki ga je Komisija 15. januarja 2009 poslala Microsoftu (glej MEMO/09/15 ). V njem je pojasnila svoje predhodno stališče, da je podjetje Microsoft morda kršilo člen 82 Pogodbe ES (zdaj člen 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije) in zlorabilo svoj prevladujoči položaj na trgu operacijskih sistemov za odjemalske osebne računalnike, tako da je Internet Explorer vgradilo v operacijski sistem Windows.

Predhodno stališče Komisije je bilo, da je Microsoft z vgradnjo brskalnika v operacijski sistem izkrivljal konkurenco, ker si je s tem na več kot 90 odstotkih osebnih računalnikov zagotovil umetno prednost pri distribuciji, ki ni bila odvisna od kakovosti njegovega proizvoda. Poleg tega je Komisija menila, da je takšno ravnanje omejevalo razvoj novih rešitev na trgu ter umetno spodbujalo razvijalce programske opreme in ponudnike vsebin, da so svoje proizvode in spletne strani oblikovali predvsem za brskalnik Internet Explorer.

Odobrene zaveze odpravljajo te pomisleke. Uporabniki osebnih računalnikov bodo lahko z izbirnim oknom učinkovito in nepristransko izbrali Internet Explorer ali katerega koli od konkurenčnih spletnih brskalnikov. S tem bo zagotovljena konkurenca na podlagi lastnosti proizvoda, uporabniki pa bodo imeli koristi zaradi tehničnega razvoja in inovacij tako na trgu spletnih brskalnikov kot tudi na povezanih trgih, na primer za spletne aplikacije.

Sklep Komisije temelji na členu 9 Uredbe 1/2003 o izvajanju protimonopolnih pravil EU in upošteva rezultate analize trga, opravljene oktobra 2009 (glej MEMO/09/439 ). V njem ne ugotavlja, ali kršitev obstaja, ampak podjetje Microsoft pravno zavezuje k izpolnitvi zavez, ki jih je ponudilo, in zaključuje preiskavo Komisije. V primeru kršitve njegovih zavez bi Komisija podjetju Microsoft lahko naložila kazen v višini do 10 % njegovega skupnega letnega prometa, ne da bi morala dokazati kršitev protimonopolnih pravil EU.

V zavezah je določba, ki Komisiji omogoča, da jih čez dve leti ponovno pregleda. Microsoft bo čez šest mesecev začel redno poročati Komisiji o izvajanju zavez in bo pod nekaterimi pogoji na njeno zahtevo prilagodil izbirno okno.

Informacije o interoperabilnosti

Microsoft je julija 2009 dal tudi predloge v zvezi z razkritjem informacij, ki bi omogočile izboljšanje interoperabilnosti med proizvodi tretjih oseb in nekaterimi Microsoftovimi proizvodi, med katerimi so tudi Windows, Windows Server, Office, Exchange in SharePoint (glej MEMO/09/352 ). Po intenzivnih pogovorih s Komisijo bo Microsoft danes na svojem spletnem mestu objavil izboljšano različico svojega jamstva in z njim povezanih dokumentov (na primer garancijske pogodbe in pogodbe o patentnem dogovoru). Komisija pozdravlja to pobudo za izboljšanje interoperabilnosti. V odnosu do Komisije je Microsoftovo javno jamstvo sicer neformalno, vendar tretjim osebam ponuja zagotovila, ki jih lahko uveljavljajo same. Komisija bo skrbno nadzirala vpliv tega jamstva na trg in svoje ugotovitve upoštevala pri svoji sedanji protimonopolni preiskavi v zvezi z interoperabilnostjo (glej MEMO/08/19 ).

Glej tudi MEMO/09/ 558 in MEMO/09/559.

Jonathan Todd + 32 22994107

Linda Cain + 32 22999019

Maria Javorova +32 22998903


Side Bar