Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1941

Briselē 2009. gada 16. decembrī

Pretmonopola politika: Komisija pieņem Microsoft saistības dot iespēju lietotājiem izvēlēties pārlūkprogrammu

Eiropas Komisija pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru kļūst juridiski saistošas Microsoft piedāvātās saistības veicināt konkurenci tīmekļa pārlūkprogrammu tirgū. Šīs saistības kliedē Komisijas bažas par to, ka Microsoft varētu būt piesaistījis Windows personālo datoru operētājsistēmai savu tīmekļa pārlūkprogrammu Internet Explorer , tādējādi pārkāpjot ES noteikumus par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu tirgū (Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 102. pants). Microsoft apņemas piedāvāt Windows lietotājiem Eiropā iespēju izvēlēties starp dažādām tīmekļa pārlūkprogrammām un dot iespēju datoru ražotājiem un lietotājiem atslēgt Internet Explorer . Microsoft šodien arī publicē saistības, saskaņā ar kurām tas apņemas sniegt vispusīgu informāciju par sadarbspēju.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa šajā saistībā teica: „No šā lēmuma gūs labumu miljoniem lietotāju Eiropā, jo tiem būs iespēja brīvi izvēlēties, kuru pārlūkprogrammu lietot. Šāda izvēles iespēja ne tikai ļaus lietotājiem gūt labāku pieredzi interneta izmantošanā šodien, bet nākotnē kalpos arī par stimulu tīmekļa pārlūkprogrammu uzņēmumiem ieviest inovācijas un piedāvāt labākas pārlūkprogrammas.”

Saskaņā ar Komisijas apstiprinātajām saistībām Microsoft Eiropas Ekonomikas zonā uz pieciem gadiem darīs pieejamu izvēles ekrānu, kas Windows XP , Windows Vista un Windows 7 lietotājiem ļauj izvēlēties tīmekļa pārlūkprogrammu(-as), ko tie vēlas instalēt papildus Microsoft pārlūkprogrammai Internet Explorer vai tās vietā.

Saistībās arī paredzēts, ka datoru ražotāji varēs instalēt arī konkurējošas tīmekļa pārlūkprogrammas, noteikt tās kā noklusējuma pārlūkprogrammas un izslēgt Internet Explorer .

Šodienas lēmums tika pieņemts pēc iebildumiem, ko Komisija nosūtīja Microsoft 2009. gada 15. janvārī (skat. MEMO/09/15 ). Iebildumos tika uzsvērts Komisijas sākotnējais viedoklis, ka Microsoft varētu būt pārkāpis EK līguma 82. panta (tagad Līguma par Eiropas Savienības darbību 102. pants) noteikumus, ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli klientu personālo datoru operētājsistēmu tirgū ‑ piesaistot Internet Explorer operētājsistēmai Windows .

Komisijas sākotnējais viedoklis bija tāds, ka, piesaistot Internet Explorer operētājsistēmai Windows , Microsoft kropļoja konkurenci. Tas bija tāpēc, ka Microsoft tādējādi vairāk nekā 90% personālo datoru tika piedāvāta mākslīga izplatīšanas priekšrocība, kas nebija saistīta ar uzņēmuma produkta kvalitāti. Turklāt sākotnējais viedoklis bija tāds, ka šī piesaiste kavē inovāciju tirgū un rada mākslīgus stimulus programmatūras izstrādātājiem un satura pakalpojumu sniedzējiem projektēt savus produktus vai tīmekļa vietnes galvenokārt Internet Explorer vajadzībām.

Apstiprinātās saistības kliedē šīs bažas. Personā lo datoru lietotājiem, izmantojot izvēles ekrānu, būs reāla un objektīva iespēja izvēlēties Internet Explorer vai kādu no konkurējošām pārlūkprogrammām. Tam jānodrošina konkurence, kas balstīta uz kvalitāti, un jāļauj patērētajiem gūt labumu no tehnikas attīstības un inovācijas gan tīmekļa pārlūkprogrammu tirgū, gan saistītajos tirgos, piemēram, uz tīmekļa resursiem balstītu lietojumu tirgū.

Komisijas lēmuma pamatā ir 9. pants Regulā 1/2003 par ES pretmonopola noteikumu īstenošanu. Tajā ir ņemti vērā 2009. gada oktobrī uzsāktās tirgus pārbaudes rezultāti (skat. MEMO/09/439 ). Ar šo lēmumu, kurā netiek secināts, vai pārkāpums pastāv, uzņēmumam Microsoft tiek uzliktas juridiskas saistības, ko tas piedāvāja, un tiek izbeigta Komisijas izmeklēšana. Ja Microsoft pārkāptu savas saistības, Komisija var uzlikt naudassodu līdz 10% no uzņēmuma kopējā gada apgrozījuma, un tai nebūtu jāpierāda, ka ir izdarīts ES pretmonopola noteikumu pārkāpums.

Saistībās ir iekļauts punkts, saskaņā ar kuru Komisijai atļauts pēc diviem gadiem tās pārskatīt. Microsoft regulāri sniegs Komisijai ziņojumus (pirmo pēc sešiem mēnešiem) par saistību izpildi un saskaņā ar dažiem nosacījumiem pēc Komisijas pieprasījuma izdarīs izvēles ekrāna pielāgojumus.

Informācija par sadarbspēju

Microsoft 2009. gada jūlijā arī izteica priekšlikumus attiecībā uz informācijas atklāšanu par sadarbspēju, kas uzlabotu sadarbspēju starp trešo personu un Microsoft produktiem, tostarp Windows , Windows Server , Office , Exchange , un SharePoint (skat. MEMO/09/352 ). Pēc spraigām diskusijām ar Komisiju Microsoft šodien savā tīmekļa vietnē publicē saistību uzlabotu versiju un saistītos dokumentus (piemēram, garantijas līgumu un patenta licences līgumu). Komisija atzinīgi vērtē šo iniciatīvu uzlabot sadarbspēju. Lai gan Microsoft publiskās saistības pret Komisiju ir formālas, tās piedāvā trešām personām garantiju, ka saistības iespējams piemērot privātā kārtā. Komisija rūpīgi uzraudzīs šo saistību ietekmi uz tirgu un ņems vērā izdarītos secinājumus pašlaik notiekošajā pretmonopola izmeklēšanā attiecībā uz sadarbspēju (skat. MEMO/08/19 ).

Skatīt arī MEMO/09/558 un MEMO/09/559 .


Side Bar