Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1941

Brüsszel, 2009. december 16.

Trösztellenes politika: a Bizottság elfogadja a Microsoft kötelezettségvállalásait a felhasználók böngészőválasztási lehetősége kapcsán

Az Európai Bizottság határozatot fogadott el, amely jogilag kötelezővé teszi a Microsoft által a webböngészők piacán fennálló verseny fokozására tett vállalásokat. A kötelezettségvállalások azokra a bizottsági aggályokra válaszolnak, amelyek szerint a Microsoft saját Internet Explorer webböngészőjét a Windows PC operációs rendszerhez kapcsolta, amivel megsértette a piaci erőfölénnyel való visszaélésére vonatkozó európai uniós szabályokat (az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 102. cikke). A Microsoft kötelezettséget vállal, hogy a Windowst használó európai felhasználók számára lehetővé teszi a különféle webböngészők közötti választást, valamint megteremti a számítógépgyártók és -felhasználók számára a lehetőséget az Internet Explorer kikapcsolására. A Microsoft továbbá olyan vállalást is közzétesz ma, amelynek értelmében kötelezi magát az interoperabilitást érintő információk széles körű hozzáférhetővé tételére.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos nyilatkozata szerint „európai fogyasztók millióit érinti kedvezően ez a határozat, mivel szabadon dönthetik majd el, melyik internetböngészőt kívánják használni. Ez a választási lehetőség nem csak az emberek internettel kapcsolatos jelenlegi tapasztalatainak javulását szolgálja, hanem ösztönzőleg hat a webböngészőkkel foglalkozó vállalkozások innovatív kedvére is, amelyek így a jövőben jobb böngészőket kínálhatnak a lakosság számára.”

A Bizottság által elfogadott kötelezettségvállalások értelmében a Microsoft ötéves időtartamra az Európai Gazdasági Térségben (a Windows Update mechanizmus révén) ún. böngészőválasztó képernyőt tesz elérhetővé, amelynek használatával a Windows XP, a Windows Vista és a Windows 7 felhasználói kiválaszthatják, melyik internetböngészőt kívánják telepíteni a Microsoft saját böngészője, az Internet Explorer mellett, illetve helyett.

A kötelezettségvállaláso k arra is kiterjednek, hogy a számítógépgyártók szintén telepíthetik és alapértelmezettként állíthatják be az Internet Explorer versenytársait, ez utóbbit továbbá ki is kapcsolhatják.

A mai határozat a Microsoftnak 2009. január 15-én megküldött bizottsági kifogásközlést (lásd MEMO/09/15 ) követi. A kifogásközlés felvázolja a Bizottság korábbi nézetét, amely szerint a Microsoft esetlegesen megsértette az EK-Szerződés 82. cikkét (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikke) oly módon, hogy visszaélt az ügyfélszámítógépek Windows operációs rendszereinek piacán fennálló erőfölényével, amikor az Internet Explorert a Windowshoz kapcsolta.

A Bizottság előzetes véleménye szerint a Microsoft az Internet Explorernek a Windowshoz való kapcsolásával torzította a versenyt. Ezáltal ugyanis a Microsoft mesterséges értékesítési előnyhöz jutott, amely nem kapcsolódott a személyi számítógépek több mint 90 százalékán futó terméke pozitív tulajdonságaihoz. A Bizottság előzetes vélekedése szerint továbbá e termékkapcsolás akadályozta a piaci innovációt, valamint mesterséges módon úgy ösztönözte a szoftverfejlesztőket és tartalomszolgáltatókat, hogy termékeiket és internetes oldalaikat elsősorban az Internet Explorerre alakítsák ki.

A jóváhagyott kötelezettségv állalások ezen aggodalmak eloszlatását célozzák. A számítógépes felhasználók a választóképernyő révén hatékonyan és befolyásolásmentesen választhatnak az Internet Explorer és a versenytárs webböngészők között. Ennek révén megvalósul a termékek kedvező tulajdonságain alapuló verseny, valamint a fogyasztók élvezhetik a webböngészők piacán és a kapcsolódó piacokon, így például a web alapú alkalmazások piacán megvalósuló technikai újítások és innováció előnyeit.

A Bizottság határozata az uniós trösztellenes szabályok végrehajtásáról szóló 1/2003/EK rendelet 9. cikkén alapul. Figyelembe veszi a 2009 októberében elindított piaci felmérés eredményeit (lásd MEMO/09/439 ). Ez a határozat, amely a jogsértés tényéről nem nyilatkozik, jogilag köti a Microsoftot az általa felajánlott kötelezettségvállalásokhoz, valamint lezárja a bizottsági vizsgálatot. Amennyiben a Microsoft megszegi a kötelezettségvállalásokat, a Bizottság a Microsoft teljes éves forgalmának akár 10%-át kitevő bírságot is kiróhat rá anélkül, hogy bizonyítania kellene az Unió trösztellenes szabályainak bármiféle megsértését.

A kötelezettségvállalások egyik záró rendelkezése alapján a Bizottság e kötelezettségvállalásokat két év múlva felülvizsgálhatja. A Microsoft hat hónap múlva megkezdi a rendszeres jelentéstételt a Bizottság felé a kötelezettségvállalások végrehajtásáról, illetve a Bizottság kérésére bizonyos feltételek mellett módosít a választóképernyőn.

Interoperabilitási információk

2009 júliusában a Microsoft javaslatot tett az interoperabilitást érintő információk széles körű nyilvánosságra hozatala kapcsán is, amely révén javulhatna az interoperabilitás a harmadik felek által gyártott termékek és számos Microsoft termék, így a Windows, Windows Server, Office, Exchange és a SharePoint között (lásd MEMO/09/352 ). A Bizottsággal folytatott intenzív tárgyalásokat követően a Microsoft ma hozza nyilvánosságra honlapján a kötelezettségvállalás módosított szövegét és a kapcsolódó dokumentumokat (így például egy szavatossági megállapodást és egy szabadalmilicencia-megállapodást). A Bizottság üdvözli az interoperabilitás javítására irányuló e kezdeményezést. Noha a Microsoft nyilvános kötelezettségvállalása nem válik hivatalossá a Bizottsággal szemben, mégis magánúton kikényszeríthető biztosítékot jelent a harmadik felek számára. A Bizottság alaposan figyelemmel kíséri majd e kötelezettségvállalás piacra gyakorolt hatását, és megállapításait figyelembe veszi az interoperabilitást érintő, jelenleg folyó trösztellenes vizsgálata során (lásd MEMO/08/19 ).

Lásd még: MEMO/09/558 és MEMO/09/559 .


Side Bar