Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1925

Briselē, 2009. gada 15. decembrī

Komisijai nav iebildumu pret publiskā finansējuma piešķiršanu jaunai infrastruktūrai Ventspils ostā, tomēr tā pauž bažas par koncesijas maksu

Eiropas Komisija šodien nolēma necelt iebildumus pret publiskā finansējuma piešķiršanu infrastruktūras elementiem Ventspils ostā. Tomēr Komisija pauda bažas par to, vai koncesijas maksa, kas jāmaksā jaunā termināļa un divu piestātņu operatoriem, neietver valsts atbalstu.

Komisija nolēma necelt iebildumus pret publiskā finansējuma piešķiršanu ziemeļu viļņlauža celtniecībai, navigācijas kanāla bagarēšanai, ostas pārvaldes peldlīdzekļu pietauvošanās molu renovācijai, kanāla krasta nostiprināšanai un dzelzceļa pievedceļu izbūvei Ventspils ostā. Attiecībā uz finansējumu terminālim un abām piestātnēm Komisija uzskata, ka šis pasākums ir valsts atbalsts ostas pārvaldei, jo tas saistīts ar publisku ieguldījumu konkrētam lietotajam piesaistītā infrastruktūrā, kuru var izmantot komercnolūkos. Šāds atbalsts ir saderīgs ar kopējo tirgu.

Termināli un abas piestātnes saskaņā ar koncesijas līgumiem ekspluatēs privāti ostas pakalpojumu sniedzēji, kurus izraudzījusies pati osta. Tā kā netiek izmantota atklāta konkursa procedūra, Komisija ir izvērtējusi atbalsta esību koncesionāru līmenī saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Komisijas paziņojumā par valsts atbalsta elementiem, publiskajām iestādēm pārdodot zemi un ēkas 1 . Komisija pauda šaubas par to, vai neatkarīgais vērtējums, ar kuru nosaka koncesijas maksu, ir adekvāts. Tāpēc Komisija ir nolēmusi uzsākt padziļinātu novērtējumu, lai noskaidrotu, vai attiecīgos līgumus paredzēts piešķirt, pamatojoties uz tirgus noteikumiem.

1 :

Komisijas paziņojums par valsts atbalsta elementiem, publiskajām iestādēm pārdodot zemi un ēkas, OV C 209, 10.7.1997., 3.-5. lpp.


Side Bar