Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Bryssel den 29 januari 2009

Konsumentskydd: EU förbjuder dimetylfumarat i soffor och skor

Biociden dimetylfumarat är nu på väg att förbjudas i EU. Dimetylfumarat har orsakat svåra allergiska reaktioner hos hundratals människor när den används i vanliga konsumentvaror, t.ex. soffor och skor. Medlemsstaterna godkände idag ett förslag från Europeiska kommissionen om ett förbud mot att skinnmöbler och läderskor som innehåller den starkt irriterande kemikalien släpps ut på EU-marknaden. De produkter som redan finns på marknaden måste omedelbart återkallas och dras tillbaka. I Frankrike, Finland, Polen, Sverige och Storbritannien har människor som kommit i kontakt med produkter som innehåller dimetylfumarat drabbats av allvarliga hälsoproblem, bl.a. kliande hud, irritationer, rodnader, brännskador och i vissa fall akuta andningssvårigheter. I kommissionens förslag till beslut föreslås akuta EU-åtgärder i väntan på att mer permanent lagstiftning antas. Efter dagen omröstning läggs kommissionens förslag fram för samråd med Europaparlamentet innan det slutligen överlämnas till kommissionsledamöterna för slutligt godkännande.

– Vi kan aldrig kompromissa med säkerheten. Jag är glad över att Rapex-systemet har fungerat väl så att farliga produkter som innehåller dimetylfumarat snabbt kan dras tillbaka från marknaden. Vi måste nu snabbt vidta flera åtgärder på EU-nivå för gå till roten med problemet. EU-förbudet mot användning av dimetylfumarat i alla konsumentvaror ska undanröja alla allvarliga hälsorisker, särskilt sådana svåra allergiska reaktioner som en del människor har råkat ut för när de kommit i kontakt med kemikalien bara genom att använda vanliga produkter av läder, säger kommissionsledamot Meglena Kuneva.

Riskerna med dimetylfumarat

Produkttillverkarna använder dimetylfumarat som biocid för att ta död på mögel, som kan angripa skinnmöbler och läderskor vid lagring och transport under fuktiga förhållanden. Kemikalien placeras i påsar som fästs inuti möblerna eller läggs i skokartongerna, där den förångas, impregnerar lädret och skyddar det från mögel. Man har dock konstaterat att konsumenter som kommer i kontakt med produkterna drabbas av allvarliga besvär. Dimetylfumarat tränger igenom kläderna och kommer i kontakt med huden hos många människor[1], där det leder till svårartat eksem. De allvarliga fallen är särskilt svåra att behandla, vilket gör kemikalien ännu skadligare. Förekomst av dimetylfumarat utgör därför en allvarlig risk.

Man började oroa sig för den farliga kemikalien när det kom in anmälningar från ett antal myndigheter i medlemsstaterna genom EU:s varningssystem för andra farliga konsumentvaror än livsmedel (Rapex).

Anmälningarna gällde soffor, fåtöljer och skor. Kliniska prov bekräftade att eksem hos människor som kommit i kontakt med sådana produkter hade orsakats av dimetylfumarat[2]. Frankrike och Belgien förbjöd därför ämnet och Spanien håller på att göra det. Det nya beslut som godkändas idag kommer att gälla samtliga medlemsstater.

Gällande bestämmelser

Det finns redan ett förbud mot användning av dimetylfumarat vid tillverkningen av varor i EU, eftersom biocidprodukter som innehåller dimetylfumarat inte är tillåtna enligt direktivet om biocidprodukter (98/8/EG). Tillverkare utanför EU kan dock använda de otillåtna biociderna i de produkter de exporterar till EU. Dagens beslut skyddar därför EU-konsumenterna från dimetylfumarat i importerade produkter på samma sätt som de skyddas hemma.

Nya åtgärder i medlemsstaterna

I december 2008 antog Frankrike ett dekret[3] som förbjuder import och utsläppande på marknaden av sittmöbler och skodon som innehåller dimetylfumarat under ett år. Enligt det franska dekretet ska man också återkalla alla sittmöbler och skor som synbarligen innehåller dimetylfumarat, eller vars förpackning synbarligen innehåller dimetylfumarat. I januari 2009 utfärdade Belgien ett dekret[4] som förbjuder utsläppande på marknaden av alla artiklar och produkter som innehåller dimetylfumarat. Spanien överväger att vidta åtgärder.

Bakrund – Rapex

Rapex är EU:s varningssystem för farliga konsumentvaror som inte är livsmedel. Det ger möjlighet till snabbt informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen för att undvika saluföring och användning av produkter som medför allvarliga hälsofaror och säkerhetsrisker för konsumenter.

Mer information: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams, JDL et al., ”An outbreak of furniture dermatitis in the U.K.”, British Journal of Dermatology, nr 159, 2008, s. 233–234.

[2] Rantanen, T. (2008). ”The cause of the Chinese sofa/chair dermatitis epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer”. British Journal of Dermatology 159, 218–221.

[3] Ekonomi-, industri- och sysselsättningsministeriet, dekret av den 4 december 2008 om stopp för utsläppande på marknaden av sittmöbler och skodon som innehåller dimetylfumarat, Frankrikes officiella tidning, 10.12.2008, text 17 av 108.

[4] Folkhälso- och konsumentskyddsministern, ministerdekret om förbud av utsläppande på marknaden av artiklar och produkter som innehåller dimetylfumarat, Belgiens officiella tidning, 12.1.2009.


Side Bar