Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Bruselj, 29. januarja 2009

Potrošniki: EU bo prepovedala dimetil fumarat (DMF) v potrošniških izdelkih, kot so zofe in čevlji

Uporaba biocida dimetil fumarat (DMF), ki je pri več sto potrošnikih povzročil resne alergične reakcije zaradi njegove uporabe v vsakodnevnih potrošniških izdelkih, kot so zofe in čevlji, naj bi se v EU prepovedala. Države članice so danes podprle osnutek odločbe Evropske komisije o prepovedi dajanja v promet v EU potrošniških izdelkov, kot so usnjeno pohištvo ali obutev, ki vsebujejo DMF, ki povzroča močno preobčutljivostno reakcijo. Če so ti izdelki že na trgu, jih bo treba takoj odpoklicati in umakniti. V državah, kot so Francija, Finska, Poljska, Švedska in Združeno kraljestvo, so imeli potrošniki, izpostavljeni izdelkom, ki so vsebovali DMF, resne zdravstvene težave, vključno s srbečico, razdraženostjo, rdečico, opeklinami, v nekaterih primerih pa so poročali tudi o hudih težavah z dihanjem. Osnutek odločbe Komisije je nujni ukrep na ravni EU do sprejetja trajnejše zakonodajne rešitve. Po današnjem glasovanju bo osnutek odločbe Komisije predložen v posvetovanje Evropskemu parlamentu, nato pa bo o njem dokončno glasoval kolegij komisarjev.

Komisarka EU za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala: „Na področju varnosti ne moremo sprejemati kompromisov. Vesela sem, da je delovanje sistema RAPEX učinkovito pri zagotavljanju hitrega umika nevarnega blaga, ki vsebuje DMF, s trga. Vendar moramo v EU storiti še korak naprej in sprejeti dodatne nujne ukrepe za reševanje težave pri njenem izvoru. Namen prepovedi uporabe DMF v vseh potrošniških izdelkih na ravni EU je odpraviti resna tveganja za zdravje in zlasti hude alergične reakcije pri nekaterih potrošnikih, ki so izpostavljeni tej kemikaliji med vsakodnevno uporabo usnjenih izdelkov.“

Tveganje zaradi DMF

Proizvajalci uporabljajo dimetil fumarat (DMF) kot biocid za uničevanje plesni, ki lahko poškoduje usnjeno pohištvo ali obutev med skladiščenjem in prevozom v vlažnih razmerah. Ko damo DMF v vrečke, pritrjene v notranjosti pohištva ali priložene v škatlah za obutev, ta izhlapi in prepoji usnje ter ga zavaruje pred plesnijo. Vendar je bilo ugotovljeno, da resno vpliva tudi na potrošnike, ki so bili v stiku z izdelki. DMF je prodrl skozi oblačila do kože številnih potrošnikov[1], na kateri je povzročil boleč kožni dermatitis. V resnih primerih je dermatitis posebno težko zdraviti, zato je škoda še večja. Prisotnost DMF je tako resno tveganje.

Nevarna kemikalija je povzročila zaskrbljenost, ko so številni organi držav članic poslali uradna obvestila preko sistema EU za hitro opozarjanje o nevarnih neživilskih potrošniških izdelkih (RAPEX).

Uradna obvestila so se nanašala na zofe, naslonjače in obutev, klinični preskusi pa so potrdili, da je dermatitis pri nekaterih potrošnikih, ki so bili v stiku s temi izdelki, posledica DMF[2]. Francija in Belgija sta nato uvedli nacionalno prepoved, ki naj bi jo uvedla tudi Španija. Nova odločba, o kateri je bil dogovor dosežen danes, bo zajemala vse države članice.

Obstoječa pravila

Uporaba DMF je že prepovedana pri proizvodnji blaga v EU, saj biocidni pripravki, ki vsebujejo DMF, niso dovoljeni na podlagi Direktive o biocidih (98/8/ES). Vendar lahko proizvajalci zunaj EU te prepovedane biocide uporabljajo in nato svoje izdelke izvažajo v EU. Današnja odločba zato varuje potrošnike EU pred tveganji zaradi DMF v uvoženih izdelkih na enak način, kot so zaščiteni doma.

Nedavni ukrepi, ki so jih uvedle države članice

Francija je decembra 2008 sprejela uredbo[3], s katero za eno leto prepoveduje uvoz in dajanje v promet sedežev in obutve, ki vsebujejo DMF. Francoska uredba prav tako zahteva vračanje vseh sedežev in obutve, ki vidno vsebujejo DMF ali pa ga vidno vsebuje njihova embalaža. Belgija je januarja 2009 izdala uredbo[4], s katero prepoveduje dajanje v promet vseh izdelkov in proizvodov, ki vsebujejo DMF. Španija razmišlja o uvedbi ukrepa.

Ozadje – RAPEX

RAPEX je sistem EU za hitro opozarjanje o nevarnih neživilskih potrošniških izdelkih, ki omogoča hitro izmenjavo informacij med državami članicami in Komisijo, da se prepreči trženje ali uporaba izdelkov, ki pomenijo resno tveganje za zdravje in varnost potrošnikov.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams JDL, et al (2008) An outbreak of furniture dermatitis in the U.K. British Journal of Dermatology 159: 233-234.

[2] Rantanen T (2008) The cause of the Chinese sofa/chair dermatitits epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer. Concise communication. British Journal of Dermatology 159: 218-221.

[3] Ministrstvo za gospodarstvo, industrijo in zaposlovanje, Uredba z dne 4. decembra 2008 o ustavitvi dajanja na trg sedežev in obutve, ki vsebuje DMF. Francoski Uradni list, 10.12.2008, besedilo 17 od 108.

[4] Minister za javno zdravje in minister za varstvo potrošnikov, Ministrska uredba o prepovedi dajanja v promet izdelkov in proizvodov, ki vsebujejo DMF. Belgijski Uradni list, 12.1.2009.


Side Bar