Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Bruxelles, 29 ianuarie 2009

Protecția consumatorilor: UE urmează să interzică dimetilfumaratul (DMF) în produsele destinate consumatorilor, precum canapelele și pantofii

Utilizarea biocidului dimetilfumarat (DMF) – care a cauzat reacții alergice severe la sute de consumatori deoarece este utilizat în produse destinate consumatorilor cu utilizare zilnică, precum canapelele și pantofii – este pe cale să fie interzisă în întreaga UE. Astăzi, statele membre au votat în favoarea unui proiect de decizie a Comisiei Europene destinat să garanteze că produsele pentru consumatori, cum sunt mobila din piele sau încălțămintea, care conțin puternicul sensibilizant DMF nu se comercializează în UE. Dacă se află deja pe piață, aceste produse vor trebui să fie returnate și retrase fără întârziere. În țări precum Franța, Finlanda, Polonia, Suedia și Regatul Unit, consumatorii expuși la produse conținând DMF au avut probleme serioase de sănătate, care includ mâncărime, iritație, roșeață, senzație de arsură la nivelul pielii și, în unele cazuri, dificultăți respiratorii acute. Proiectul de decizie a Comisiei reprezintă o măsură de urgență destinată întregii UE, în așteptarea adoptării unei soluții legislative cu caracter mai permanent. În urma votului de azi, proiectul de decizie a Comisiei va fi transmis spre consultare Parlamentului European înainte de a fi prezentat colegiului comisarilor în vederea aprobării finale.

Comisarul european pentru protecția consumatorilor, Meglena Kuneva, a declarat: „Nu pot exista compromisuri cu privire la siguranță. Sunt încântată să constat că sistemul RAPEX a funcționat bine pentru a asigura că produsele periculoase care conțin DMF sunt retrase rapid de pe piață. Dar e nevoie să acționăm rapid la nivelul UE pentru a soluționa problema la sursă. Interzicerea utilizării DMF în toate produsele destinate consumatorilor, la nivelul întregii UE, este destinată eliminării riscurilor importante care amenință sănătatea, în special reacțiile alergice severe apărute la unii consumatori când aceștia au fost expuși la această substanță chimică prin simpla utilizare zilnică a produselor din piele.”

Riscul cauzat de DMF

Dimetilfumaratul (DMF) este utilizat de către producători ca biocid destinat să omoare mucegaiurile care pot cauza deteriorarea mobilierului și a pantofilor din piele în cursul depozitării și al transportării în climat umed. Introdus în săculețe care se plasează în interiorul mobilei sau în cutia pantofilor, DMF se evaporă și se impregnează în piele, protejând-o de mucegaiuri. Totuși, s-a constatat că DMF afectează serios consumatorii care au venit în contact cu produsele. DMF a pătruns prin îmbrăcăminte până la nivelul pielii în cazul multor consumatori[1], unde a cauzat dermatită dureroasă.

Faptul că există cazuri grave care sunt în mod particular dificil de tratat amplifică consecințele negative. Prin urmare, prezența DMF-ului reprezintă un risc important.

Periculoasa substanță chimică a generat inițial îngrijorare atunci când, prin intermediul sistemului de alertă rapidă al UE pentru produsele periculoase non-alimentare destinate consumatorilor (RAPEX), s-au transmis notificări de către o serie de state membre.

Notificările s-au referit la canapele, fotolii și pantofi, iar testele clinice au confirmat faptul că dermatita prezentă la consumatorii care au venit în contact cu aceste produse a fost cauzată de DMF[2]. Ca urmare, Franța și Belgia au introdus interdicții la nivel național, iar Spania se pregătește, de asemenea, să facă același lucru. Noua decizie, asupra căreia s-a căzut de acord azi, se va adresa tuturor statelor membre.

Normele existente

DMF este deja interzis a fi utilizat în UE în procesul de fabricație al bunurilor deoarece produsele biocide care conțin DMF nu sunt autorizate în temeiul Directivei biocidelor (98/8/CE). Totuși, fabricanții din afara UE pot utiliza aceste biocide neautorizate și apoi pot exporta produsele lor în UE. Prin urmare, decizia de azi protejează consumatorii din UE de riscurile cauzate de DMF-ul prezent în produsele importate în același mod în care sunt protejați în țara lor.

Măsuri recente introduse de statele membre

În decembrie 2008, Franța a adoptat un decret[3] care interzice importarea și introducerea pe piață a articolelor de mobilă pentru șezut și a încălțămintei care conține DMF, timp de 1 an. Decretul francez solicită, de asemenea, retragerea tuturor articolelor de mobilă pentru șezut și de încălțăminte care conțin în mod vizibil DMF sau al căror ambalaj conține în mod vizibil DMF. În ianuarie 2009, Belgia a emis un decret[4] care interzice introducerea pe piață a tuturor articolelor și produselor care conțin DMF. Spania preconizează introducerea unei măsuri similare.

Informații despre RAPEX

RAPEX este sistemul de alertă rapidă al UE pentru produsele periculoase non-alimentare destinate consumatorilor. El oferă posibilitatea unui schimb rapid de informații între statele membre și Comisie, în vederea prevenirii comercializării și utilizării de produse care reprezintă un risc important pentru sănătatea și siguranța consumatorilor.

Pentru informații suplimentare, a se vedea:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams JDL, et al (2008) An outbreak of furniture dermatitis in the U.K (Un focar de cazuri de dermatită provocată de mobilier, în Regatul Unit). British Journal of Dermatology 159: 233-234.

[2] Rantanen T (2008) The cause of the Chinese sofa/chair dermatitits epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer (Cauza probabilă a epidemiei de dermatită provocată de canapelele/scaunele de origine chineză este alergia de contact la dimetilfumarat, un nou și puternic sensibilizant de contact). Concise communication (Comunicare sumară). British Journal of Dermatology 159: 218-221.

[3] Ministerul Economiei, Industriei și Muncii, Decretul din 4 decembrie 2008 de suspendare a introducerii pe piață a mobilierului pentru șezut și a încălțămintei care conțin DMF. Jurnalul Oficial al Republicii Franceze, 10 decembrie 2008, textul 17 din 108.

[4] Ministerul Sănătății Publice și Ministerul Protecției Consumatorilor, Decret ministerial privind interzicerea introducerii pe piață a articolelor și produselor care conțin DMF. Monitorul Regatului Belgiei, 12.1.2009.


Side Bar