Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Bruksela, dnia 29 stycznia 2009 r.

Sprawy konsumentów: UE wprowadza zakaz stosowania fumaranu dimetylu (DMF) w produktach konsumpcyjnych takich jak kanapy i buty

Stosowany w produktach konsumpcyjnych codziennego użytku, takich jak kanapy i buty, produkt biobójczy fumaran dimetylu (ang. Dimethylfumarate – DMF), który u setek konsumentów spowodował silne reakcje alergiczne, zostanie najprawdopodobniej wycofany z użytku w całej UE. Państwa członkowskie przyjęły dziś przedstawiony przez Komisję Europejską wniosek w sprawie decyzji, zgodnie z którą wprowadzanie na rynek UE produktów takich jak skórzane kanapy czy też buty, zawierających silnie uczulający DMF, zostanie zakazane. Produkty będące już w sprzedaży będą musiały niezwłocznie zostać wycofane z obrotu. W państwach takich jak Francja, Finlandia, Polska, Szwecja i Zjednoczone Królestwo konsumenci narażeni na kontakt z produktami zawierającymi DMF doświadczyli poważnych dolegliwości zdrowotnych, m.in. swędzenia skóry, podrażnień, zaczerwienienia, oparzeń, a w niektórych przypadkach wręcz ostrej niewydolności oddechowej. W oczekiwaniu na przyjęcie bardziej trwałego rozwiązania prawnego wniosek w sprawie decyzji Komisji wprowadza środek nadzwyczajny obowiązujący na terenie całej Unii. Po dzisiejszym głosowaniu wniosek w sprawie decyzji Komisji zostanie przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu do konsultacji, a następnie zostanie ostatecznie przyjęty przez kolegium komisarzy.

Komisarz UE ds. konsumentów Meglena Kunewa powiedziała: „W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa nie ma miejsca na kompromisy. Cieszę się, że system RAPEX sprawdza się i umożliwia nam dziś szybkie wycofanie z rynku niebezpiecznych produktów zawierających DMF. Jednak musimy podejmować dalsze działania na szczeblu europejskim, aby zlikwidować ten problem w zarodku. Wprowadzony na terenie całej UE zakaz stosowania DMF we wszystkich produktach konsumpcyjnych zmierza ku wyeliminowaniu poważnych zagrożeń dla zdrowia, a w szczególności silnych reakcji alergicznych, jakich doświadczyło wielu konsumentów narażonych na kontakt z tą substancją poprzez zwykłe skórzane przedmioty codziennego użytku.”

Zagrożenia związane z DMF

Fumaran dimetylu (DMF) stosowany jest przez producentów w charakterze produktu biobójczego, aby zapobiegać rozwojowi pleśni mogącej pogarszać jakość skórzanych mebli lub obuwia podczas przechowywania lub transportu w wilgotnym otoczeniu. Produkt ten umieszczany jest w saszetkach przymocowywanych wewnątrz mebli lub wkładany do kartonów zawierających buty, gdzie ulatnia się, impregnując tym samym skórę i chroniąc ją przed pleśnią. Stwierdzono jednak, że poważnie zaszkodził konsumentom, którzy mieli kontakt z takimi produktami.

DMF przeniknął przez ubrania i spowodował u wielu osób bolesne zapalenie skóry[1]. Sprawę dodatkowo pogarsza fakt, że zapalenie to jest w szczególnie poważnych przypadkach trudne do wyleczenia. Obecność DMF stanowi zatem poważne zagrożenie.

Zaniepokojenie wzbudziły informacje o tej niebezpiecznej substancji chemicznej, zgłoszone przez władze kilku państw członkowskich za pomocą wspólnotowego systemu szybkiego informowania o niebezpiecznych nieżywnościowych produktach konsumpcyjnych (RAPEX).

Informacje w ten sposób rozpowszechnione dotyczyły kanap, foteli i butów. Testy kliniczne potwierdziły, że zapalenie skóry stwierdzone u osób, które miały kontakt z takimi produktami, faktycznie spowodowane było przez DMF[2]. Francja i Belgia wprowadziły w związku z tym zakazy na poziomie krajowym, podobny zamiar ogłosiła już również Hiszpania. Nowa, przyjęta dziś decyzja, obejmie już wszystkie państwa członkowskie.

Obowiązujące przepisy

Stosowanie DMF w produkcji zostało juz w UE zakazane na mocy dyrektywy o produktach biobójczych (98/8/WE), która zabrania stosowania produktów biobójczych zawierających DMF. Zakaz nie obejmuje jednak producentów spoza UE, którzy mogą takie niedozwolone produkty biobójcze stosować, a następnie eksportować swoje towary do UE. Dzisiejsza decyzja chroni więc europejskich konsumentów przed zagrożeniami związanymi z obecnością DMF w produktach importowanych - w takim samym stopniu, jak w produktach wytwarzanych na terenie Wspólnoty.

Środki wprowadzone ostatnio przez państwa członkowskie

W grudniu 2008 r. Francja przyjęła dekret[3] zakazujący przywozu i wprowadzania do obrotu mebli takich jak kanapy i fotele oraz obuwia zawierających DMF na okres 1 roku. Dekret ten zawiera również wymóg wycofania od konsumentów wszystkich mebli takich jak kanapy i fotele i obuwia lub ich opakowań, zawierających w widoczny sposób DMF. W styczniu 2009 r. Belgia wydała dekret[4] zakazujący wprowadzania do obrotu wszystkich artykułów i produktów zawierających DMF. Wprowadzenie podobnych środków planuje Hiszpania.

Informacje ogólne – RAPEX

RAPEX to wspólnotowy system szybkiego informowania o niebezpiecznych nieżywnościowych produktach konsumpcyjnych, umożliwiający szybką wymianę informacji między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapobiegania wprowadzaniu do obrotu lub stosowaniu produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams, JDL, et al (2008), An outbreak of furniture dermatitis in the U.K. British Journal of Dermatology 159: s. 233-234.

[2] Rantanen, T. (2008), The cause of the Chinese sofa/chair dermatitits epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer. Concise communication. British Journal of Dermatology 159: s. 218-221.

[3] Ministerstwo Gospodarki, Przemysłu i Zatrudnienia, dekret z dnia 4 grudnia 2008 r. zawieszający wprowadzanie do obrotu siedzeń i obuwia zawierających DMF. Dziennik Ustaw Republiki Francuskiej z dnia 10 grudnia 2008 r., pozycja 17 z 108.

[4] Minister Zdrowia Publicznego i Minister ds. Ochrony Konsumentów, dekret ministerialny dotyczący zakazu wprowadzania do obrotu artykułów i produktów zawierających DMF. Belgijski Dziennik Ustaw z 12.1.2009 r.


Side Bar