Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Brussel, 29 januari 2009

Consumenten: de EU verbiedt dimethylfumaraat (DMF) in consumentenproducten zoals sofa's en schoenen

Het gebruik van het biocide dimethylfumaraat (DMF) – dat bij honderden consumenten ernstige allergische reacties heeft veroorzaakt doordat het in alledaagse consumentenproducten als sofa's en schoenen wordt gebruikt – lijkt in heel de EU verboden te zullen worden. De lidstaten hebben vandaag een ontwerpbeschikking van de Europese Commissie goedgekeurd die verbiedt dat consumentenproducten (bijvoorbeeld leren meubelen en schoeisel) die DMF bevatten, in de EU in de handel worden gebracht. Producten die DMF bevatten en al in de handel zijn gebracht, moeten onmiddellijk worden teruggeroepen en uit de handel worden genomen. In landen als Frankrijk, Finland, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben consumenten die waren blootgesteld aan producten die DMF bevatten, ernstige gezondheidsproblemen (jeuk, irritatie, roodheid en branderigheid van de huid) en in sommige gevallen zelfs acute ademhalingsproblemen gekregen. De ontwerpbeschikking van de Commissie is een Europawijde noodmaatregel in afwachting van meer permanente regelgeving. Na de stemming van vandaag zal het Europees Parlement over de ontwerpbeschikking worden geraadpleegd. Daarna zal het document voor definitieve goedkeuring aan het college van commissarisen worden voorgelegd.

Volgens Meglena Kuneva, EU-commissaris voor Consumentenzaken, "kunnen er geen compromissen over veiligheid worden gesloten. Ik ben blij dat het Rapex-systeem goed gefunctioneerd heeft zodat gevaarlijke goederen die DMF bevatten snel uit de handel kunnen worden genomen. Maar we moeten in de EU dringend meer doen om het probleem aan de bron aan te pakken. Het Europawijd verbod op het gebruik van DMF in alle consumentengoederen is bedoeld om ernstige gezondheidsrisico's te elimineren, en met name de ernstige allergische reacties waarvan sommige consumenten bij het gebruik van alledaagse lederwaren het slachtoffer zijn geworden als gevolg van blootstelling aan deze chemische stof."

Het risico van DMF

Dimethylfumaraat (DMF) wordt door producenten als biocide gebruikt om schimmels te doden die leren meubelen of schoeisel tijdens de opslag of het vervoer in een vochtig klimaat kunnen aantasten. DMF bevindt zich in zakjes die aan de binnenkant van de meubelen worden vastgemaakt of bij de schoendozen worden gevoegd.

De stof verdampt en impregneert het leder waardoor het leder tegen schimmels wordt beschermd. Gebleken is echter dat DMF ernstige negatieve gevolgen heeft voor consumenten die met de producten in contact komen. DMF dringt door de kleren en veroorzaakt bij contact met de huid van consumenten pijnlijke huidontstekingen[1]. De huidontstekingen zijn in ernstige gevallen bijzonder moeilijk te behandelen. De aanwezigheid van DMF vormt dus een ernstig risico.

De gevaarlijke chemische stof zorgde voor ongerustheid toen de autoriteiten in een aantal lidstaten via het Europese snellewaarschuwingssysteem voor gevaarlijke non-foodconsumentenproducten (Rapex) op het gevaar wezen.

De problemen waren vastgesteld bij sofa's, leunstoelen en schoenen. Klinische tests bevestigden dat de huidontstekingen bij consumenten die met deze producten in contact waren gekomen, veroorzaakt werden door DMF[2]. In Frankrijk en België werd de stof vervolgens verboden en Spanje bereidt een verbod voor. De vandaag goedgekeurde beschikking geldt voor alle lidstaten.

De bestaande voorschriften

Het gebruik van DMF is bij de productie van goederen in de EU al verboden omdat biocidale producten die DMF bevatten krachtens de biocidenrichtlijn (98/8/EG) niet zijn toegestaan. Producenten buiten de EU mogen deze ongeoorloofde biociden echter wel gebruiken en hun producten naar de EU uitvoeren. De beschikking van vandaag beschermt de EU-consumenten daarom tegen het risico van DMF in ingevoerde producten op dezelfde wijze als ze in hun eigen land tegen het risico van DMF worden beschermd.

Recente maatregelen van de lidstaten

In december 2008 heeft Frankrijk een besluit[3] goedgekeurd dat de invoer en het in de handel brengen van zitmeubelen en schoeisel die DMF bevatten, gedurende één jaar verbiedt. Op grond van het Franse besluit moeten ook alle zitmeubelen en schoeisel die zichtbaar DMF bevatten of waarvan de verpakking zichtbaar DMF bevat, worden teruggeroepen. In januari 2009 heeft België op basis van dezelfde studie een besluit[4] goedgekeurd dat het in de handel brengen van alle artikelen en producten die dimethylfumaraat bevatten, verbiedt. Spanje overweegt maatregelen te nemen.

Achtergrond - Rapex

Rapex is het Europese snellewaarschuwingssysteem voor gevaarlijke non-foodconsumentenproducten. Dankzij het systeem kan snel informatie tussen de lidstaten en de Commissie worden uitgewisseld om te voorkomen dat producten die een ernstig risico voor de gezondheid en de veiligheid van consumenten vormen, in de handel worden gebracht of gebruikt worden.

Voor nadere informatie, zie

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams JDL, et al (2008) An outbreak of furniture dermatitis in the U.K. . British Journal of Dermatology 159: 233-234.

[2] Rantanen T (2008) The cause of the Chinese sofa/chair dermatitis epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer. Concise communication. British Journal of Dermatology 159: 218-221.

[3] Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Arrêté du 4 décembre 2008 portant suspension de mise sur le marché des sièges et articles chaussants contenant du fumarate de diméthyle. Journal officiel de la République française, 10 décembre 2008, texte 17 sur 108.

[4] De minister van Volksgezondheid en de minister van Consumentenzaken, Ministerieel besluit betreffende het verbod van het in de handel brengen van artikelen en producten die dimethylfumaraat bevatten. Belgisch Staatsblad, 12.1.2009.


Side Bar