Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Briselē, 2009. gada 29 janvārī

Patērētāji: ES aizliedz dimetilfumerātu (DMF) patēriņa precēs, piemēram, dīvānos un kurpēs

Visā ES plāno aizliegt biocīdo produktu dimetilfumerātu (DMF), ko izmanto ikdienas patēriņa precēs, piemēram, dīvānos un kurpēs, un kas simtiem patērētāju izraisījis smagas alerģiskas reakcijas. Šodien dalībvalstis ar balsojumu atbalstīja Eiropas Komisijas lēmumu, kura mērķis ir nodrošināt, lai ES tirgū netiek laistas patēriņa preces, piemēram, ādas mēbeles vai apavi, kurās izmantots kontaktā ar ādu bīstams DMF. Minētās preces, kas jau laistas tirgū, nekavējoties atsauks un izņems no tirgus. Patērētāji, kas bija pakļauti DMF iedarbībai tādās valstīs kā Francija, Somija, Polija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste, guva nopietnas veselības problēmas, piemēram, ādas niezi, iekaisumu, apsārtumu, apdegumus un dažos gadījumos — akūtus elpošanas traucējumus. Komisijas lēmuma projekts ir ES mēroga ārkārtas pasākums, ko veic, gaidot pastāvīgu likumdošanas risinājumu. Pēc šīsdienas balsojuma Komisijas lēmuma projektu iesniegs apspriešanai Eiropas Parlamentā un pēc tam galīgai apstiprināšanai — komisāru kolēģijā.

ES patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuneva teica: “Drošuma jomā kompromisi nav iespējami. Man prieks, ka RAPEX sistēma darbojas labi un nodrošina to, ka bīstamās preces, kuru sastāvā ir DMF, tiek ātri izņemtas no tirgus. Bet mums jādara vēl vairāk — steidzami nepieciešams ES mēroga pasākums, lai risinātu problēmas būtību. Ar ES mēroga aizliegumu izmantot DMF visās patēriņa precēs ir plānots novērst nopietno veselības apdraudējumu un jo īpaši smagās alerģiskās reakcijas, kas dažiem patērētājiem rodas minētās ķīmiskās vielas iedarbībā, ikdienā izmantojot ādas izstrādājumus.“

Apdraudējums, ko rada DMF

Dimetilfumerātu (DMF) ražotāji izmanto kā biocīdo produktu, lai novērstu pelējumu, kurš mitrā klimatā uzglabāšanas vai pārvadāšanas laikā varētu sabojāt ādas mēbeles vai apavus. DMF iesaiņo maisiņos, kas piestiprināti mēbeļu iekšpusē vai ievietoti apavu kastē, un tas iztvaikojot iesūcas ādā, aizsargājot no pelējuma. Taču atklāja, ka tas arī apdraud patērētājus, kuri nonāk saskarē ar minētajām precēm. DMF caur drēbēm nokļuva uz daudzu patērētāju ādas[1], kur izraisīja sāpīgu dermatītu. Kaitējumu pastiprina fakts, ka smagos gadījumos dermatītu ir grūti izārstēt. Tādējādi DMF klātbūtne ir nopietns apdraudējums.

Bīstamā ķīmiskā viela pirmo reizi izraisīja bažas, kad vairāku dalībvalstu iestādes par to informēja ES ātrās ziņošanas sistēmā par bīstamām nepārtikas patēriņa precēm (RAPEX).
Paziņojumos bija minēti dīvāni, dīvānkrēsli un kurpes, un testi apstiprināja, ka dermatītu, kas patērētājiem radies saskarē ar minētajām precēm, ir izraisījis DMF[2]. Pēc šiem paziņojumiem Francija un Beļģija ir noteikusi valsts mēroga aizliegumus, un arī Spānija plāno šādu rīcību. Jaunais lēmums, par ko vienojās šodien, attieksies uz visām dalībvalstīm.

Spēkā esošie noteikumi

DMF izmantošana preču ražošanā ES jau ir aizliegta, jo biocīdie produkti, kas satur DMF, saskaņā ar biocīdu direktīvu (98/8/EK) nav atļauti. Tomēr ražotāji ārpus ES var izmantot šos neatļautos biocīdus un pēc tam eksportēt ražojumus uz ES. Bet šīsdienas lēmums pret apdraudējumu, ko rada importētajos ražojumos esošs DMF, ES patērētājiem nodrošina tādu pašu aizsardzību, kā vietējiem ražojumiem.

Pasākumi, ko nesen ieviesušas dalībvalstis

Francija 2008. gada decembrī pieņēma dekrētu[3], ar kuru vienu gadu aizliedz importēt un laist tirgū DMF saturošas mēbeles un apavus. Francijas dekrētā arī pieprasīts atsaukt visas mēbeles un apavus, kas acīmredzami satur DMF, vai arī iesaiņojumus, kas acīmredzami satur DMF. Beļģija 2009. gada janvārī izdeva dekrētu[4], kas aizliedz laist tirgū jebkādus izstrādājumus un produktus, kuri satur DMF. Spānija apsver šāda pasākuma ieviešanu.

Vispārīga informācija par RAPEX

RAPEX ir tāda ES atrās ziņošanas sistēma par bīstamām nepārtikas patēriņa precēm, kas starp dalībvalstīm un Komisiju nodrošina ātru informācijas apmaiņu, lai izvairītos no tādu ražojumu tirdzniecības un izmantošanas, kas rada nopietnu patērētāju veselības un drošuma apdraudējumu.

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams JDL, et al (2008) An outbreak of furniture dermatitis in the U.K. . British Journal of Dermatology 159: 233-234.

[2] Rantanen T (2008) The cause of the Chinese sofa/chair dermatitis epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer. Concise communication. British Journal of Dermatology 159:218-221.

[3] Ekonomikas, rūpniecības un nodarbinātības ministrijas 2008. gada 4. decembra dekrēts par aizliegumu laist tirgū DMF saturošas mēbeles un apavus. Francijas Oficiālais Vēstnesis, 2008. gada 10. decembris, 17. teksts no 108.

[4] Veselības ministrs un Patērētāju aizsardzības ministrs, Ministru dekrēts par aizliegumu laist tirgū DMF saturošus izstrādājumus un produktus. Beļģijas Oficiālais Vēstnesis, 12.1.2009.


Side Bar