Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Briuselis, 2009 m. sausio 29 d.

Vartotojų reikalai. ES ketinama uždrausti naudoti dimetilfumaratą vartojimo prekių (pvz., baldų ir avalynės) gamyboje

Naudoti dimetilfumaratą (DMF) – šimtams vartotojų stiprių alerginių reakcijų sukėlusį biocidą, dedamą į kasdienio vartojimo prekes, pavyzdžiui, sofas ir batus, – ketinama uždrausti visoje Europos Sąjungoje. Šiandien valstybės narės balsavo už Europos Komisijos sprendimo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad vartojimo prekės, tokios kaip odiniai baldai ar avalynė, į kuriuos dedama labai dirginančio DMF, nebūtų tiekiamos ES rinkai. Jei rinkoje tokių gaminių yra, jie turės būti nedelsiant iš jos pašalinti. Jungtinėje Karalystėje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Švedijoje gaminių, į kuriuos įdėta DMF, poveikį patyrę vartotojai turėjo rimtų sveikatos problemų, įskaitant odos niežulį, dirginimą, paraudimą, nudegimą, o kai kuriais atvejais – ir ūmius kvėpavimo sutrikimus. Komisijos sprendimo projektas – skubi ES masto priemonė, kurios imamasi, kol bus nustatyta ilgalaikė reglamentavimo tvarka. Po šios dienos balsavimo Komisijos sprendimo projektas bus pateiktas svarstyti Europos Parlamentui, o vėliau galutinai patvirtinti Komisijos narių kolegijai.

Už vartotojų teisių apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Kompromiso dėl saugos negali būti. Džiaugiuosi, kad RAPEX sistema veikia gerai, dėl to pavojingus gaminius su DMF galima greitai pašalinti iš rinkos. Tačiau turime eiti toliau ir imtis skubių ES masto veiksmų, kad šią problemą išspręstume dar neišplitusią. ES masto draudimu naudoti DMF visose vartojimo prekėse siekiama pašalinti rimtą pavojų sveikatai – kai kuriems vartotojams pasireiškiančias stiprias alergines reakcijas dėl to, kad jie patiria šios cheminės medžiagos poveikį kasdien naudodamiesi odos gaminiais.“

DMF keliamas pavojus

Gamintojai dimetilfumaratą (DMF) naudoja kaip biocidą naikinti pelėsiams, dėl kurių gali sugesti sandėliuojamų ir vežamų drėgname klimate baldų ar batų oda. Supakuotas maišeliuose, tvirtinamuose baldų viduje arba dedamuose į avalynės dėžutes, DMF garuoja ir impregnuoja odą, saugodamas ją nuo pelėsių. Tačiau nustatyta, kad DMF labai paveikė vartotojus, kurie lietėsi prie tokių gaminių. Prasiskverbęs per drabužius DMF patekdavo ant vartotojų odos[1] ir sukeldavo skausmingą dermatitą. Sunkiais atvejais tokį dermatitą ypač sudėtinga gydyti, todėl padaryta dar didesnė žala. Taigi DMF kelia nemenką pavojų.

Dėl pavojingosios cheminės medžiagos susirūpinta tuomet, kai kelių valstybių narių institucijos pateikė pranešimų, naudodamosi Europos Sąjungos skubaus keitimosi informacija apie pavojingus ne maisto gaminius sistema (RAPEX).

Pranešimuose nurodytos sofos, foteliai ir batai, o klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad dermatitą, kuriuo sirgo prie šių gaminių lietęsi vartotojai, sukėlė DMF[2]. Vėliau Prancūzija ir Belgija pradėjo taikyti nacionalinius draudimus, o Ispanija planuoja tai padaryti. Naujasis sprendimas, dėl kurio šiandien susitarta, bus taikomas visoms valstybėms narėms.

Galiojančios taisyklės

Europos Sąjungoje naudoti DMF gamyboje jau uždrausta, nes pagal Biocidų direktyvą (98/8/EB) biocidiniai produktai, kurių sudėtyje yra DMF, neleidžiami. Vis dėlto ne Europos Sąjungos gamintojai gali naudoti šiuos neleistinus biocidus, o vėliau savo gaminius eksportuoti į ES. Todėl šiandien priimtu sprendimu bus užtikrinta, kad naudodami importuojamus gaminius Europos Sąjungos vartotojai būtų tokie pat saugūs, kaip ir naudodami ES pagamintus gaminius, nes juose nebus DMF.

Valstybių narių neseniai pradėtos taikyti priemonės

2008 m. gruodžio mėn. Prancūzija priėmė potvarkį[3], kuriuo vieneriems metams sustabdomas sėdimųjų baldų ir avalynės, į kuriuos dedama DMF, teikimas rinkai. Prancūzijoje šiuo potvarkiu taip pat reikalaujama pašalinti iš rinkos visus sėdimuosius baldus ir avalynę, kuriuose arba kurių pakuotėse akivaizdžiai yra DMF. 2009 m. sausio mėn. Belgija priėmė potvarkį[4], kuriuo draudžiama teikti rinkai visus gaminius ir produktus, kuriuose yra DMF. Ispanija svarsto galimybę imtis priemonių.

Bendroji informacija. Sistema RAPEX

RAPEX yra Europos Sąjungos valstybių narių ir Komisijos skubaus keitimosi informacija apie pavojingus ne maisto gaminius sistema, kurią naudojant galima neleisti teikti rinkai ar naudoti rimtą pavojų vartotojų sveikatai ir saugai keliančius gaminius.

Daugiau informacijos pateikta

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm.


[1] Williams JDL et al (2008). An outbreak of furniture dermatitis in the U.K. British Journal of Dermatology, 159 tomas, 233–234 p.

[2] Rantanen T. (2008). Kinijoje pagamintų sofų ir (arba) kėdžių sukelto dermatito protrūkio priežastis greičiausiai yra kontaktinė alergija dimetilfumaratui – naujam stipraus poveikio kontaktiniam jautrikliui. Glaustas pranešimas. British Journal of Dermatology, 159 tomas, 218–221 p.

[3] 2008 m. gruodžio 4 d. Ekonomikos, pramonės ir darbo ministerijos potvarkis, kuriuo laikinai sustabdomas sėdimųjų baldų ir avalynės, kurių sudėtyje yra dimetilfumarato, teikimas rinkai. Prancūzijos oficialusis leidinys (2008 m. gruodžio 10 d. dokumentas Nr. 17 iš 108).

[4] Visuomenės sveikatos ministro ir Vartotojų apsaugos ministro potvarkis dėl draudimo rinkai teikti gaminius ir produktus, kuriuose yra dimetilfumarato. Belgijos oficialusis leidinys (2009 1 12).


Side Bar