Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Bryssel 29. tammikuuta 2009

Kuluttajat: EU kieltää dimetyylifumaraatin kulutustavaroissa

Dimetyylifumaraatti-nimisen biosidin käyttö aiotaan kieltää koko EU:ssa. Sitä käytetään päivittäisissä kulutustavaroissa kuten sohvissa ja jalkineissa, ja se on aiheuttanut allergisia reaktioita sadoille kuluttajille. Jäsenvaltiot äänestivät tänään Euroopan komission päätösluonnoksen puolesta varmistaakseen, että voimakkaasti herkistävää dimetyylifumaraattia sisältäviä kulutustavaroita, kuten nahkahuonekaluja tai jalkineita, ei saateta EU:n markkinoille. Jos tällaisia tuotteita on jo saatettu markkinoille, ne on viipymättä poistettava markkinoilta ja kuluttajille toimitetut tuotteet on palautettava. Suomessa, Ruotsissa, Ranskassa, Puolassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa dimetyylifumaraattia sisältävien tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuneilla kuluttajilla on esiintynyt voimakkaita terveysongelmia, kuten kutinaa, ärsytystä, punoitusta ja kuumotusta sekä joissakin tapauksissa akuutteja hengitysvaikeuksia. Komission päätösluonnoksessa on kyse EU:n laajuisesta hätätoimenpiteestä, joka toteutetaan odotettaessa pysyvämpää säädösratkaisua. Tämänpäiväisen äänestyksen jälkeen komission päätösluonnos toimitetaan Euroopan parlamentin kuultavaksi ja sen jälkeen komission jäsenten kollegiolle lopullista hyväksyntää varten.

EU:n kuluttajansuojakomissaari Meglena Kuneva totesi, että ”turvallisuuden suhteen ei tehdä kompromisseja. On hienoa huomata, että RAPEX-järjestelmä on toiminut hyvin ja sen avulla on voitu varmistaa, että dimetyylifumaraattia sisältävät vaaralliset tuotteet poistetaan markkinoilta nopeasti. Meidän on kuitenkin mentävä pidemmälle ja puututtava EU:n laajuisella toimenpiteellä ongelman ytimeen. Kieltämällä EU:n laajuisesti dimetyylifumaraatin käyttö kaikissa kulutustavaroissa pyritään poistamaan vakava terveysriski ja erityisesti ehkäisemään voimakkaat allergiset reaktiot, joista jotkin kuluttajat kärsivät joutuessaan kosketuksiin kyseisen kemikaalin kanssa päivittäin käytettävien nahkatuotteiden välityksellä.”

Dimetyylifumaraatin vaarat

Tuottajat käyttävät dimetyylifumaraattia biosidina torjumaan hometta, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa huonekalu- ja jalkinenahalle kosteassa ilmastossa tapahtuvan varastoinnin tai kuljetuksen aikana. Pieniin pusseihin pakattu dimetyylifumaraatti kiinnitetään huonekalujen sisäpuolelle tai laitetaan kenkälaatikoiden sisään. Tällöin sitä haihtuu, se kyllästää nahan ja suojaa sitä homeelta. Sen huomattiin kuitenkin vaikuttavan haitallisesti kuluttajiin, jotka joutuivat tuotteiden kanssa kosketuksiin. Dimetyylifumaraatti tunkeutui käyttäjien vaatteiden läpi iholle[1] ja aiheutti iholle kivuliasta ihottumaa. Vahinkoa lisää se, että vakavissa tapauksissa ihottumaa on erittäin vaikea hoitaa. Siksi dimetyylifumaraatin esiintyminen on vakava vaara.

Alun perin tähän vaaralliseen kemikaaliin kiinnitettiin huomiota, koska useiden jäsenvaltioiden viranomaiset tekivät siitä ilmoituksen vaarallisia kulutushyödykkeitä koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RAPEX) kautta.

Ilmoitukset koskivat sohvia, nojatuoleja ja jalkineita. Kliinisissä testeissä vahvistui, että kyseisten tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuneiden kuluttajien ihottuma johtui dimetyylifumaraatista[2]. Tämän jälkeen Ranska ja Belgia kielsivät käytön kansallisella tasolla ja Espanja valmistautuu tekemään samoin. Tänään hyväksytty uusi päätös koskee kaikkia jäsenvaltioita.

Voimassa olevat säännöt

Dimetyylifumaraatin käyttö on jo kielletty tuotteiden valmistuksessa EU:ssa, sillä dimetyylifumaraattia sisältäviä biosidituotteita ei ole hyväksytty biosideja koskevan direktiivin 98/8/EY mukaisesti. EU:n ulkopuoliset valmistajat voivat kuitenkin käyttää kyseisiä biosideja ja viedä sitten tuotteitaan EU:hun. Tämänpäiväisellä päätöksellä suojellaan EU:n kuluttajia tuontituotteiden sisältämän dimetyylifumaraatin aiheuttamalta vaaralta samalla tavalla kuin heitä suojellaan EU:n sisällä.

Jäsenvaltioiden äskettäin toteuttamat toimenpiteet

Joulukuussa 2008 Ranska antoi asetuksen[3], jolla kielletään dimetyylifumaraattia sisältävien istuinten ja jalkineiden tuonti ja markkinoille saattaminen yhdeksi vuodeksi. Ranskan antamassa asetuksessa edellytetään myös kaikkien sellaisten istuinten ja jalkineiden vetämistä markkinoilta, jotka tai joiden pakkaukset näkyvästi sisältävät dimetyylifumaraattia. Tammikuussa 2009 Belgia antoi asetuksen[4], jolla kielletään kaikkien dimetyylifumaraattia sisältävien tavaroiden ja tuotteiden saattaminen markkinoille. Espanja harkitsee toimenpiteen toteuttamista.

Tausta - RAPEX

RAPEX on EU:n vaarallisia kulutushyödykkeitä koskeva nopea hälytysjärjestelmä, joka mahdollistaa nopean tietojenvaihdon jäsenvaltioiden ja komission välillä sellaisten tuotteiden markkinoinnin tai käytön estämiseksi, jotka aiheuttavat vakavan vaaran kuluttajien terveydelle ja turvallisuudelle.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams JDL, et al (2008), An outbreak of furniture dermatitis in the U.K., British Journal of Dermatology 159: 233–234.

[2] Rantanen T (2008), The cause of the Chinese sofa/chair dermatitits epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer (”Myrkkytuoli-ihottuman” aiheuttaja todennäköisesti dimetyylifumaraatti), Concise communication, British Journal of Dermatology 159: 218–221.

[3] Talous-, teollisuus- ja työvoimaministeriön 4 päivänä joulukuuta 2008 antama asetus, jolla keskeytetään dimetyylifumaraattia sisältävien istuinten ja jalkineiden markkinoille saattaminen, Ranskan virallinen lehti, 10.12.2008, teksti 17, s. 108.

[4] Kansaterveysasioista vastaavan ministeriön ja kuluttajansuoja-asioista vastaavan ministeriön antama asetus, jolla kielletään dimetyylifumaraattia sisältävien tavaroiden ja tuotteiden saattaminen markkinoille, Belgian virallinen lehti, 12.1.2009.


Side Bar