Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

V Bruselu dne 29. ledna 2009

Spotřebitelé: EU se chystá zakázat použití dimethylfumarátu u spotřebního zboží, například pohovek nebo obuvi

Biocidní přípravek dimethylfumarát (DMF), který se používá při výrobě běžného spotřebního zboží, jako např. pohovek nebo obuvi, a byl příčinou vážných alergických reakcí u stovek spotřebitelů, by měl být v celé EU zakázán. Členské státy dnes odhlasovaly návrh rozhodnutí Evropské komise, jehož cílem je zajistit, že spotřební zboží, např. kožený nábytek nebo obuv, obsahující silně dráždivou látku DMF, nebude uváděno na trh EU. Pokud se tyto výrobky již na trhu nacházejí, budou z něj muset být co nejrychleji staženy a odvolány od spotřebitelů. V zemích jako Francie, Finsko, Polsko, Švédsko a Spojené království byli spotřebitelé, kteří přišli do styku s výrobky obsahujícími DMF, postiženi vážnými zdravotními problémy, jež zahrnují podráždění kůže, svědění, zarudnutí, popáleniny a v některých případech i akutní dýchací potíže. Návrh rozhodnutí Komise je opatřením, které by mělo vyřešit naléhavou situaci v celé EU do doby, než bude přijat právní předpis trvalejší povahy. Po dnešním hlasování bude návrh rozhodnutí Komise předložen Evropskému parlamentu k posouzení a poté členům Komise ke konečnému schválení.

Komisařka EU pro záležitosti spotřebitelů Meglena Kuneva uvedla: „V otázce bezpečnosti nelze přistoupit na žádné kompromisy. Těší mě, že systém RAPEX řádně funguje a že díky němu budou nebezpečné výrobky obsahující DMF rychle odstraněny z trhu. Je však nutné podniknout další urychlená opatření na úrovni EU, abychom vyřešili samotnou příčinu tohoto problému. Zákaz používání DMF při výrobě veškerého spotřebního zboží v celé EU by měl zamezit závažným zdravotním rizikům, zvláště pak prudkým alergickým reakcím, jež utrpěli někteří spotřebitelé, kteří se dostali do kontaktu s touto chemickou látkou jednoduše tak, že používali běžné kožené výrobky.“

Rizika plynoucí z DMF

Dimethylfumarát (DMF) používají výrobci jako biocid hubící plísně, které mohou způsobit zničení kůže, z níž je vyroben nábytek nebo obuv, během skladování a přepravy ve vlhkém prostředí. DMF, umístěný v sáčcích, které se upevňují uvnitř nábytku nebo se vkládají do krabic s obuví, se vypařuje a je pohlcován kůží, kterou tak chrání před plísněmi. Bylo však zjištěno, že má vážné důsledky i pro spotřebitele, kteří s danými výrobky přišli do styku. DMF pronikl přes oděv na kůži mnoha spotřebitelů[1] a způsobil jim bolestivé kožní potíže. Problém je o to naléhavější, že závažné případy se zvlášť obtížně léčí. Přítomnost DMF tedy představuje vážné riziko.

Tato nebezpečná chemická látka nejprve vzbudila pozornost, když byla oznámena orgány mnohých členských států v rámci systému Společenství pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru (RAPEX).

Oznámení se týkala pohovek, křesel a obuvi, přičemž klinické testy potvrdily, že kožní problémy, jimiž spotřebitelé trpěli v důsledku kontaktu s těmito výrobky, byly vyvolány DMF[2]. Francie a Belgie poté přistoupily k zákazu DMF na svém území a tentýž krok připravuje i Španělsko. Nové rozhodnutí, které bylo dnes schváleno, se bude vztahovat na všechny členské státy.

Stávající pravidla

DMF je již nyní zakázán při výrobě zboží v EU, jelikož biocidy obsahující DMF nejsou podle směrnice 98/8/ES o biocidních přípravcích povoleny. Výrobci mimo EU však mohou tyto nepovolené biocidy používat a své výrobky poté vyvážet do EU. Dnešní rozhodnutí tak chrání evropské spotřebitele před ohrožením DMF v dovážených výrobcích stejně, jako jsou chráněni doma.

Nová opatření zavedená členskými státy

V prosinci 2008 Francie přijala vyhlášku[3], kterou se na jeden rok zakazuje dovoz sedacího nábytku a obuvi s obsahem DMF a jejich uvádění na trh. Francouzská vyhláška rovněž požaduje odvolání veškerého sedacího nábytku a obuvi, které viditelně obsahují nebo jejichž obal viditelně obsahuje DMF. V lednu 2009 vydala Belgie vyhlášku[4], která zakazuje uvádění veškerých předmětů a výrobků s obsahem DMF na trh. Španělsko zavedení takového opatření zvažuje.

Souvislosti – RAPEX

RAPEX je systém Společenství pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, díky němuž se členské státy mohou vzájemně rychle informovat a na jehož základě Komise může zakázat uvádění na trh nebo používání výrobků představujících závažné riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

Další informace viz: http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams JDL, et al (2008). An outbreak of furniture dermatitis in the U.K. British Journal of Dermatology 159: 233–234.

[2] Rantanen T. (2008). The cause of the Chinese sofa/chair dermatitis epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer. Concise communication. British Journal of Dermatology 159: 218–221.

[3] Ministerstvo hospodářství, průmyslu a zaměstnanosti, vyhláška ze dne 4. prosince 2008, kterou se pozastavuje uvádění sedacího nábytku a obuvi obsahujících DMF na trh. Úřední věstník Francouzské republiky, 10. prosince 2008, text 17 ze 108.

[4] Ministr zdravotnictví a ministr pro ochranu spotřebitele, ministerská vyhláška týkající se zákazu uvádění předmětů a výrobků obsahujících DMF na trh. Belgický úřední věstník, 12. ledna 2009.


Side Bar