Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/190

Брюксел, 29 януари 2009 г.

Потребители: ЕС ще забрани употребата на диметилфумарат (ДМФ) в потребителски продукти, като дивани и обувки

Употребата на биоцида диметилфумарат (ДМФ), който предизвика остри алергични реакции у стотици потребители заради използването му в потребителски продукти за ежедневна употреба, като дивани и обувки, ще бъде забранена в целия ЕС. Днес държавите-членки гласуваха положително за проекторешението на Европейската комисия, с което ще се гарантира, че на пазара на ЕС не се пускат потребителски продукти, като кожени мебели или обувки, съдържащи предизвикващия свръхчувствителност ДМФ. Ако такива продукти вече са пуснати на пазара, те незабавно ще трябва да бъдат събрани и изтеглени от потребителската мрежа. В някои държави, като Франция, Финландия, Полша, Швеция и Обединеното кралство, потребителите, изложени на продукти, съдържащи ДМФ, са имали сериозни здравословни проблеми, състоящи се в сърбеж, възпаление, зачервяване и изгаряния по кожата, а в някои случаи и остри респираторни смущения. Проекторешението на Комисията се отнася за предприемане на спешни мерки на равнище ЕС, докато бъде прието регулаторно решение с постоянно действие. След днешното гласуване проекторешението на Комисията ще бъде изпратено до Европейския парламент за консултация, преди да бъде окончателно одобрено от Колежа на комисарите.

Европейският комисар по въпросите, свързани с потребителите, г-жа Меглена Кунева заяви: „Не може да се прави компромис с безопасността. Доволна съм, че системата RAPEX беше задействана успешно за бързото отстраняване от пазара на опасните стоки, съдържащи ДМФ. Необходимо е обаче да предприемем и спешни действия на равнище ЕС, за да се справим със същината на проблема. Забраната на употребата на ДМФ във всички потребителски стоки на равнище ЕС има за цел да се предотврати сериозният риск за здравето, и по-специално тежката алергична реакция, която проявяват някои потребители при излагане на този химикал чрез най-обикновена ежедневна употреба на кожени стоки.“

Опасността от наличието на ДМФ

Диметилфумаратът (ДМФ) се използва от производителите като биоцид за умъртвяване на плесени, които могат да повредят кожени мебели или обувки при тяхното съхранение или транспортиране при влажен климат. Поставен в пликчета, прикрепени от вътрешната страна на мебелите или сложени в кутиите за обувки, диметилфумаратът се изпарява и прониква в кожата, като така я предпазва от плесени.

Беше установено обаче, че той оказва силно въздействие върху потребителите, които са били в допир с продуктите. Диметилфумарат е проникнал в кожата на много потребители през дрехите[1], като е предизвикал болезнен дерматит. Фактът, че в сериозните случаи лечението е особено трудно, допринася допълнително за щетите. Следователно наличието на ДМФ представлява сериозна опасност.

Първоначално опасният химикал създаде безпокойство при сигнализирането му от няколко органа на държави-членки посредством системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни нехранителни потребителски продукти (RAPEX).

Сигналите бяха за дивани, кресла и обувки, за които клинични изследвания потвърдиха, че наблюдаваният при потребителите дерматит след контакт с тези продукти е причинен от ДМФ[2]. Впоследствие Франция и Белгия въведоха национални забрани, Испания също е в процес на подготовка за това. Приетото днес ново решение обхваща всички държави-членки.

Съществуващи правила

Диметилфумаратът вече е забранен за употреба при производството на стоки в ЕС, тъй като съгласно Директивата за биоцидите (Директива 98/8/EО) се забраняват биоцидните продукти, съдържащи ДМФ. Въпреки това производителите извън ЕС могат да използват тези неразрешени биоциди и след това да изнасят продуктите си за ЕС. Ето защо с днешното решение потребителите на ЕС се защитават от опасността от наличието на ДМФ при внос на продукти по същия начин, по който са защитени в Съюза.

Нововъведени мерки от държавите-членки

През декември 2008 г. Франция прие декрет[3], с който вносът и пускането на пазара на кресла и обувки, съдържащи ДМФ, се забраняват за една година. Във френския декрет се изисква също така от потребителите да бъдат събрани всички кресла и обувки, които видимо съдържат ДМФ или чиито опаковки съдържат ДМФ. През януари 2009 г. Белгия издаде декрет[4], с който се забранява пускането на пазара на всички изделия и продукти, съдържащи ДМФ. Испания обмисля въвеждането на съответна мярка.

Контекст — RAPEX

RAPEX е системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни нехранителни потребителски продукти, която дава възможност да се направи бърз обмен на информация между държавите-членки и Комисията, с който да се предотврати пускането на пазара или използването на продукти, представляващи сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите.

За допълнителна информация:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm


[1] Williams JDL, et al (2008) An outbreak of furniture dermatitis in the U.K. . British Journal of Dermatology 159: 233-234.

[2] Rantanen T (2008) The cause of the Chinese sofa/chair dermatitits epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact senisitizer. Кратко съобщение. British Journal of Dermatology 159: 218-221.

[3] Министерство на икономиката, промишлеността и заетостта, Декрет от 4 декември 2008 г. за временно прекратяване на предлагането на пазара на кресла и обувки, съдържащи ДМФ. Официален вестник на Френската република, 10 декември 2008 г., текст 17 от 108.

[4] Министърът на здравеопазването и министърът по въпросите на защитата на потребителите, Министерски декрет относно забраната за пускане на пазара на артикули и продукти, съдържащи ДМФ. Официален вестник на Белгия, 12.1.2009 г.


Side Bar