Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1903

V Bruseli 10. decembra 2009

Internetová doména „.eu“ odteraz dostupná vo všetkých jazykoch EÚ

Počínajúc dnešným dňom si európski občania, firmy a organizácie môžu registrovať názvy webových lokalít zakončených na .eu s využitím znakov zo všetkých 23 úradných jazykov Európskej únie. To znamená, že môžu napríklad používať mená napísané gréckou abecedou alebo cyrilikou, ako sú www. διαδίκτυο.eu alebo www.роуминг.eu . Umožnili to nové pravidlá EÚ, ktoré Komisia prijala v júni 2009 ( IP/09/1044 ).

„Internacionalizované doménové mená zakončené na .eu, čo je naša európska doména najvyššej úrovne, sú veľkým krokom ku skutočne globálnemu a zároveň lokálnemu internetu. Mnohí používatelia internetu budú pochádzať z krajín, v ktorých väčšina jazykov nevyužíva písmená latinky od „a“ do „z“, a budú, prirodzene, chcieť používať svoje vlastné písmo,“ uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť. „Spustenie medzinárodných doménových mien zakončených na .eu bude ešte lepšie zodpovedať potrebám mnohojazyčnej a multikultúrnej Európy.“

Internacionalizované doménové mená (IDN) sú názvy internetových domén, ktoré obsahujú aj iné znaky okrem 26 písmen latinskej abecedy od „a“ do „z“, číslic od „0“ do „9“ a znaku „-“. Doteraz mohli tí, ktorí si chceli zaregistrovať doménové mená zakončené na .eu, využívať len túto obmedzenú sadu znakov, ale od dnešného dňa je možné zaregistrovať si celú škálu rozličných znakov používaných v rôznych úradných jazykoch EÚ.

Komisia rozhodla, že pri európskej doméne najvyššej úrovne .eu by mala existovať možnosť využívať znaky z abecied všetkých úradných jazykov EÚ ( IP/09/1044 ). Umožňovať to majú práve IDN. Odteraz bude možné zaregistrovať v rámci „.eu“ názvy, ktoré využívajú znaky ako „à“, „ą“, „ä“, „ψ“ alebo „д“. Občania a podniky EÚ si budú môcť zaregistrovať doménové mená v písmach iných ako latinka, čo je nevyhnutné pre jazyky ako gréčtina a bulharčina. Občania hovoriaci po španielsky a po baskicky si zase môžu zaregistrovať názvy s „ñ“, zatiaľ čo občania hovoriaci po francúzsky, po portugalsky a po katalánsky môžu používať „ç“.

Mnohojazyčnosť bola veľmi dôležitým aspektom .eu už od chvíle, keď sa v roku 2006 začali prvé registrácie. V právnom rámci sa napríklad ustanovuje, že registrácia doménových mien zakončených na .eu a oznámenia o rozhodnutiach týkajúcich sa registrácie by mali byť možné vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva. Umožňuje sa aj registrácia doménových mien so všetkými abecednými znakmi úradných jazykov.

Ďalšie kroky

Počnúc dnešným dňom mená zakončené doménou najvyššej úrovne (TLD) .eu môžu využívať IDN. Napríklad v europa.eu je „.eu“ doména najvyššej úrovne, zatiaľ čo „europa“ je meno zaregistrované v rámci tejto TLD.


Komisia pracuje aj na čo najskoršom zavedení variantných internacionalizovaných doménových mien najvyššej úrovne .eu (napríklad „eu“ gréckymi znakmi alebo v cyrilike). Komisárka Redingová informovala výkonného riaditeľa ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Internetová spoločnosť pre pridelené mená a čísla) Roda Beckstorma o plánoch Komisie na Fóre riadenia internetu v novembri ( IP/09/1717 ). Keď ICANN schváli medzinárodné doménové mená najvyššej úrovne pre .eu, v EÚ bude možné zaregistrovať si celú webovú adresu (čiže tak „europa“, ako aj „.eu“) vo vlastnom písme.

Kontext

.eu je európska doména najvyššej úrovne, ktorú zriadila EÚ, ale prevádzkuje ju súkromná nezisková organizácia EURid . Toto konzorcium belgických, českých, talianskych, švédskych a slovinských registrátorov začalo prevádzkovať doménu .eu v roku 2005..

K dnešnému dňu existuje viac ako 3 milión doménových mien zakončených na .eu ( IP/09/536 ).

Ďalšie informácie

MEMO/08/218


Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of 30 September 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

82 467 859

.de

13 077 091

.cn

12 545 589

.net

12 477 730

.org

7 840 201

.uk

7 826 095

.info

5 282 857

.nl

3 523 290

.eu (*)

2 991 205

.biz

2 370 874

Source: EURid

 

Number of .eu domains by country (as of 30 September 2009)

Country

Number of .eu domains

Austria

76 846

Belgium

91 334

Bulgaria

10 420

Cyprus

52 795

Czech Republic

87 382

Denmark

38 166

Estonia

8 146

Finland

15 389

France

267 678

Germany

922 344

Greece

26 231

Hungary

29 822

Ireland

50 311

Italy

164 049

Latvia

5 599

Lithuania

9 499

Luxembourg

26 929

Malta

3 759

Netherlands

417 892

Poland

163 465

Portugal

11 986

Romania

20 003

Slovakia

19 849

Slovenia

6 605

Spain

71 529

Sweden

75 452

United Kingdom

309 766

Source: EURid


 

Growth of .eu domains 2007-2009 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2007-2009*

Austria

+ 17 %

Belgium

+  9 %

Bulgaria

+ 87 %

Cyprus

- 42 %

Czech Republic

+ 49 %

Denmark

-  8 %

Estonia

+ 35 %

Finland

+ 20 %

France

+ 39 %

Germany

+ 7 %

Greece

+ 28 %

Hungary

+ 36 %

Ireland

+ 82 %

Italy

+ 20 %

Latvia

- 23 %

Lithuania

+ 73 %

Luxembourg

+ 87 %

Malta

- 81 %

Netherlands

+ 15 %

Poland

+ 60 %

Portugal

+  9 %

Romania

+ 41%

Slovakia

+ 56 %

Slovenia

+ 44 %

Spain

+ 17 %

Sweden

- 21 %

United Kingdom

- 18 %

EU

+ 10 %

 

*from 31.12.2007 to 30.09.2009.

Source: EURid


Side Bar