Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1903

Briselē, 2009. gada 10. decembrī

Nu interneta domēns “.eu” ir pieejams visās ES valodās

No šodienas Eiropas iedzīvotāji, uzņēmēji un organizācijas “.eu” tīmekļa vietnes var reģistrēt, izmantojot visu 23 Eiropas Savienības oficiālo valodu rakstzīmes. Tas nozīmē, ka tīmekļa vietnes iespējams reģistrēt, piemēram, ar grieķu alfabēta burtiem vai kirilicā ( www.διαδίκτυο.eu vai www.роуминг.eu). Šo iespēju radījuši jaunie ES noteikumi, kurus Komisija pieņēma 2009. gada jūnijā ( IP/09/1044).

“Starptautiski atpazīstami domēna vārdi Eiropas pirmā līmeņa domēnā “.eu” — tas ir liels solis ceļā uz īsteni globālu un vienlaikus arī vietēju internetu. Daudzu lietotāju dzimtās valodas alfabētu neveido latīņu alfabēta burti `a` līdz `z`, un viņi, protams, vēlēsies izmantot dzimtās valodas alfabēta rakstzīmes,” sacīja Viviāna Redinga, ES Informācijas sabiedrības komisāre. “Starptautisku domēna vārdu izveide domēnā “.eu” vēl jo vairāk apmierinās daudzvalodu un daudzkultūru Eiropas vajadzības.”

Starptautiski domēna vārdi (SDV) ir tādi domēna vārdi, kuros papildus latīņu alfabēta burtiem (`a` līdz `z`), cipariem (no `0` līdz `9`) un rakstzīmei `-` izmantotas arī citas rakstzīmes. Līdz pat šodienai domēnā “.eu” domēna vārdus varēja reģistrēt, izmantojot tikai noteiktu rakstzīmju kopu, taču tagad var reģistrēt arī tādus domēna vārdus, kurus veido visas visu ES oficiālo valodu rakstzīmes.

Komisija ir pieņēmusi lēmumu par to, ka Eiropas pirmā līmeņa domēnā “.eu” jāspēj lietot visu ES oficiālo valodu alfabēta burtus ( IP/09/1044 ). Tas ir iespējams, izmantojot SDV. Tagad domēnā „.eu” varēs reģistrēt vārdus, lietojot tādus burtus kā "à", "ą", "ä", "ψ" vai "д". ES iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas varēs reģistrēt ne tikai ar latīņu alfabēta burtiem veidotus domēna vārdus, un tas ir būtiski tādām valodām kā grieķu un bulgāru valoda. Spāņu un basku valodā runājošie cilvēki var reģistrēt domēnu vārdus, kuros ir burts “ñ”, savukārt franču, portugāļu un katalāņu valodas pratēji var izmantot rakstzīmi “ç”.

Daudzvalodu princips ir ļoti svarīgs domēna “.eu” aspekts jau kopš reģistrācijas uzsākšanas 2006. gadā. Tiesiskais regulējums paredz, piemēram, to, ka “.eu” domēna vārdus jāspēj reģistrēt visās Kopienas oficiālajās valodās un arī lēmumiem, kas attiecas uz reģistrāciju, jābūt pieejamiem visās minētajās valodās. Tāpat tas paredz domēna vārdu reģistrēšanu, izmantojot visus ES oficiālo valodu alfabēta burtus.

Turpmākie pasākumi

Sākot no šodienas, pirmā līmeņa domēnā “.eu” reģistrētajiem vārdiem varēs izmantot SDV. Piemēram, “europa.eu“ — “.eu” ir pirmā līmeņa domēns, bet “europa” ir pirmā līmeņa domēnā reģistrēts domēna vārds.


Komisija strādā arī pie tā, lai starptautiskus domēna vārdu variantus pēc iespējas drīz ieviestu arī pirmā līmeņa domēna, proti, “.eu”, līmenī (piem., ar grieķu alfabēta burtiem vai kirilicā rakstītu “.eu”). Komisāre Redinga novembrī notikušajā Interneta pārvaldības forumā informēja Rodu Bekstromu, ICANN (Piešķirto nosaukumu un numuru Interneta korporācija) izpilddirektoru, par turpmākajiem Komisijas plāniem ( IP/09/1717 ). Kad ICANN pirmā līmeņa domēnam “.eu” apstiprinās starptautiskus domēna vārdus, ES būs iespējams reģistrēt tādu tīmekļa vietnes adresi, kura rakstīta tikai ar dzimtās valodas alfabēta burtiem (piem., gan “europa”, gan “.eu”).

Pamatinformācija

“.eu” ir Eiropas pirmā līmeņa domēna vārds, ko ir izveidojusi ES, bet kuru pārvalda privāta bezpeļņas organizācija EURid . Beļģijas, Čehijas, Itālijas, Zviedrijas un Slovēnijas reģistru konsorcijs pieteikumus domēna vārdu reģistrācijai domēna “.eu” sāka pieņemt 2005. gadā.

Patlaban domēnā “.eu” reģistrēti vairāk nekā 3 miljoni domēna vārdu ( IP/09/536 ).

Papildu informācija

MEMO/08/218


Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of 30 September 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

82 467 859

.de

13 077 091

.cn

12 545 589

.net

12 477 730

.org

7 840 201

.uk

7 826 095

.info

5 282 857

.nl

3 523 290

.eu (*)

2 991 205

.biz

2 370 874

Source: EURid

 

Number of .eu domains by country (as of 30 September 2009)

Country

Number of .eu domains

Austria

76 846

Belgium

91 334

Bulgaria

10 420

Cyprus

52 795

Czech Republic

87 382

Denmark

38 166

Estonia

8 146

Finland

15 389

France

267 678

Germany

922 344

Greece

26 231

Hungary

29 822

Ireland

50 311

Italy

164 049

Latvia

5 599

Lithuania

9 499

Luxembourg

26 929

Malta

3 759

Netherlands

417 892

Poland

163 465

Portugal

11 986

Romania

20 003

Slovakia

19 849

Slovenia

6 605

Spain

71 529

Sweden

75 452

United Kingdom

309 766

Source: EURid


 

Growth of .eu domains 2007-2009 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2007-2009*

Austria

+ 17 %

Belgium

+  9 %

Bulgaria

+ 87 %

Cyprus

- 42 %

Czech Republic

+ 49 %

Denmark

-  8 %

Estonia

+ 35 %

Finland

+ 20 %

France

+ 39 %

Germany

+ 7 %

Greece

+ 28 %

Hungary

+ 36 %

Ireland

+ 82 %

Italy

+ 20 %

Latvia

- 23 %

Lithuania

+ 73 %

Luxembourg

+ 87 %

Malta

- 81 %

Netherlands

+ 15 %

Poland

+ 60 %

Portugal

+  9 %

Romania

+ 41%

Slovakia

+ 56 %

Slovenia

+ 44 %

Spain

+ 17 %

Sweden

- 21 %

United Kingdom

- 18 %

EU

+ 10 %

 

*from 31.12.2007 to 30.09.2009.

Source: EURid


Side Bar