Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1903

Bryssel 10. joulukuuta 2009

Internetin .eu-päätteiset verkkotunnukset saatavilla nyt kaikilla EU-kielillä

Tästä päivästä lähtien eurooppalaiset yksityishenkilöt, yritykset ja järjestöt voivat rekisteröidä .eu-päätteisiä internet-osoitteita, joissa voi olla kirjaimia mistä tahansa Euroopan unionin 23:sta virallisesta kielestä. Tämän ansiosta voidaan rekisteröidä esimerkiksi kreikkalaisia tai kyrillisiä nimiä, kuten www.διαδίκτυο.eu tai www.роуминг.eu . Uudistus tuli mahdolliseksi komission kesäkuussa 2009 hyväksymien uusien EU-sääntöjen myötä ( IP/09/1044 ).

”Oman eurooppalaisen aluetunnuksemme .eu:n alle nyt saatavat ns. "kansainvälistetyt" verkkotunnukset ovat merkittävä askel kohti todella globaalia ja toisaalta paikallista internetiä. Monet internetin käyttäjät tulevat maista, joissa useimmat kielet eivät perustu latinalaisiin a-z-aakkosiin. Nämä käyttäjät luonnollisesti haluavat hyödyntää omaa kirjainmerkistöään, ” sanoi EU:n tietoyhteiskuntakomissaari Viviane Reding. ”Kansainvälisten .eu-verkkotunnusten käyttöönotto auttaa entistä paremmin vastaamaan monikielisen ja monikulttuurisen Euroopan tarpeisiin."

Kansainvälistetyt verkkotunnukset ovat internetin osoitteita, jotka voivat sisältää muitakin merkkejä kuin latinalaisen merkistön 26 merkkiä (kirjaimet a-z, numerot 0-9 ja merkki ”-”). Tähän päivään mennessä .eu-tunnuksen alle verkkotunnuksia rekisteröivät ovat voineet käyttää ainoastaan tätä rajattua merkistöä, mutta nyt tunnuksissa voi käyttää kaikkia EU:n virallisten kielten merkkejä.

Komissio päätti aiemmin, että eurooppalaisen .eu-aluetunnuksen alaisissa osoitteissa olisi voitava käyttää kaikkia virallisten EU-kielten merkkejä ( IP/09/1044 ). Tämä on nyt mahdollista kansainvälistettyjen verkkotunnusten ansiosta. Nyt .eu-verkkotunnuksissa voi siis käyttää vaikkapa merkkejä "à", "ą", "ä", "ψ" tai "д". EU:n kansalaiset, yritykset ja järjestöt voivat rekisteröidä verkkotunnuksia, joissa käytetään muuta kuin latinalaista merkistöä, mikä on oleellista esimerkiksi kreikan ja bulgarian kielten osalta. Espanjan ja baskin puhujat taas voivat rekisteröidä tunnuksia, joissa esiintyy kirjain "ñ", ja ranskan-, portugalin- ja katalaaninkieliset voivat käyttää tunnuksissaan kirjainta "ç".

Monikielisyys on ollut erittäin tärkeä .eu-järjestelmän piirre siitä lähtien kun .eu-rekisteröinnit tulivat mahdollisiksi vuonna 2006. Asiaa koskevassa lainsäädännössä säädetään muun muassa, että .eu-verkkotunnusten rekisteröinnin ja rekisteröintipäätöksistä tiedottamisen olisi oltava mahdollista kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Lisäksi säädetään, että verkkotunnuksissa on voitava käyttää kaikkia virallisten kielten aakkosia.


Seuraavat vaiheet

Tästä päivästä lähtien .eu-aluetunnuksen alaisuuteen rekisteröidyissä nimissä voi käyttää kansainvälistettyä muotoa. Esimerkiksi ”europa.eu”-verkkotunnuksessa ”.eu” on aluetunnus ja ”europa” sen alaisuuteen rekisteröity nimi.

Lisäksi komissio pyrkii siihen, että myös itse aluetunnus eli ”.eu” olisi mahdollisimman pian mahdollista esittää eri kirjaimistojen mukaisessa muodossa (esimerkiksi kreikkalaisin tai kyrillisin aakkosin). Komissaari Reding ilmoitti komission suunnitelmista internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan ICANNin ( Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) pääjohtajalle Rod Beckstromille Internet Governance Forumin marraskuisessa kokoontumisessa ( IP/09/1717 ). Kun ICANN on hyväksynyt kansainvälistetyt muodot myös .eu-aluetunnukselle, internetin käyttäjät EU:ssa voivat rekisteröidä koko verkko-osoitteensa (siis sekä aluetunnuksen että sen alaisen verkkotunnuksen) oman merkistönsä mukaisessa muodossa.

Taustaa

.eu on Euroopan oma aluetunnus internetissä. Sen on perustanut EU, mutta sen käytännön toiminnasta vastaa voittoa tavoittelematon organisaatio, EURid . Tämä belgialaisten, tšekkiläisten, italialaisten, ruotsalaisten ja slovenialaisten rekisterien perustama yhteenliittymä käynnisti .eu-toiminnan vuonna 2005.

Tällä hetkellä .eu-verkkotunnuksia on yli 3 miljoonaa ( IP/09/536 ).

Lisätietoa:

MEMO/08/218

 


Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of 30 September 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

82 467 859

.de

13 077 091

.cn

12 545 589

.net

12 477 730

.org

7 840 201

.uk

7 826 095

.info

5 282 857

.nl

3 523 290

.eu (*)

2 991 205

.biz

2 370 874

Source: EURid

 

Number of .eu domains by country (as of 30 September 2009)

Country

Number of .eu domains

Austria

76 846

Belgium

91 334

Bulgaria

10 420

Cyprus

52 795

Czech Republic

87 382

Denmark

38 166

Estonia

8 146

Finland

15 389

France

267 678

Germany

922 344

Greece

26 231

Hungary

29 822

Ireland

50 311

Italy

164 049

Latvia

5 599

Lithuania

9 499

Luxembourg

26 929

Malta

3 759

Netherlands

417 892

Poland

163 465

Portugal

11 986

Romania

20 003

Slovakia

19 849

Slovenia

6 605

Spain

71 529

Sweden

75 452

United Kingdom

309 766

Source: EURid

 

 

Growth of .eu domains 2007-2009 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2007-2009*

Austria

+ 17 %

Belgium

+  9 %

Bulgaria

+ 87 %

Cyprus

- 42 %

Czech Republic

+ 49 %

Denmark

-  8 %

Estonia

+ 35 %

Finland

+ 20 %

France

+ 39 %

Germany

+ 7 %

Greece

+ 28 %

Hungary

+ 36 %

Ireland

+ 82 %

Italy

+ 20 %

Latvia

- 23 %

Lithuania

+ 73 %

Luxembourg

+ 87 %

Malta

- 81 %

Netherlands

+ 15 %

Poland

+ 60 %

Portugal

+  9 %

Romania

+ 41%

Slovakia

+ 56 %

Slovenia

+ 44 %

Spain

+ 17 %

Sweden

- 21 %

United Kingdom

- 18 %

EU

+ 10 %

 

*from 31.12.2007 to 30.09.2009.

Source: EURid

 

 

 


Side Bar