Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1903

Brüssel, 10. detsember 2009

„.eu” internetidomeen on nüüd kättesaadav kõigis ELi keeltes

Alates tänasest saavad Euroopa kodanikud, ettevõtjad ja organisatsioonid registreerida .eu domeeninimega veebilehti kõigi 23 ametliku keele tähemärke kasutades. Seega saavad registreerijad kasutada näiteks kreeka või kirillitsa nimesid nagu www.διαδίκτυο.eu või www.роуминг.eu . See sai võimalikuks tänu komisjoni poolt 2009. aasta juunis vastu võetud uutele ELi eeskirjadele ( IP/09/1044 ).

„Rahvusvaheliste domeeninimede sisseviimine Euroopa tippdomeeni .eu on oluline samm tõeliselt globaalse ja samas lokaalse Interneti suunas. Paljud internetikasutajad elavad riikides, kus enamik kasutatavatest keeltest ei põhine ladina tähtedel „a–z”, ning loomulikult soovivad nad kasutada oma tähti ,” sõnas ELi infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Rahvusvaheliste domeeninimede kasutuselevõtt tippdomeenis .eu aitab veelgi paremini rahuldada mitmekeelse ja multikultuurse Euroopa vajadusi.”

Rahvusvahelised domeeninimed on Interneti domeeninimed, mis lisaks ladina tähestiku 26 tähele (a–z), numbritele 0–9 ja sidekriipsule „-”, sisaldavad ka muid tähemärke. Kui seni oli domeeninime registreerimiseks tippdomeenis .eu võimalik kasutada piiratud valikul tähtemärke, siis nüüd on selleks kättesaadavad kõik erinevates ELi ametlikes keeltes kasutatavad tähemärgid.

Komisjon otsustas, et Euroopa tippdomeeni .eu kasutajatel peab olema võimalik kasutada kõigi ELi ametlike keelte tähemärke ( IP/09/1044 ). Rahvusvahelised domeeninimed võimaldavad seda. Nüüdsest on tippdomeeni .eu all võimalik registreerida domeeninimesid, mis sisaldavad niisuguseid tähti nagu à, ą, ä, ψ või д. ELi kodanikel, ettevõtjatel ja organisatsioonidel on võimalik registreerida ka muudest kui ladina tähtedest koosnevaid domeeninimesid, mis on esmatähtis näiteks kreeka ja bulgaaria keele puhul. Hispaania ja baski keele rääkijad saavad registreerida nimed, milles esineb täht „ñ” ning prantsuse, portugali ja katalaani keele kõnelejad saavad kasutada tähte „ç”.

Alates .eu domeeninimede registreerimise algusest 2006. aastal on mitmekeelsus olnud .eu tippdomeeni väga oluline aspekt. Näiteks on õigusliku raamistikuga ette nähtud, et .eu domeeninimesid saab registreerida ja registreerimist käsitlevaid otsuseid saab edastada kõigis ühenduse ametlikes keeltes. Samuti on ette nähtud, et domeeninimede registreerimisel saab kasutada ametlike keelte kõiki tähemärke.

Edasised sammud

Nüüdsest saab tippdomeeni .eu puhul kasutada rahvusvahelisi domeeninimesid. Näiteks on nime „europa.eu” puhul „.eu” tippdomeen ja „europa” selle tippdomeeni all registreeritud nimi.


Komisjon jätkab tööd, et võimalikult kiiresti kehtestada rahvusvahelised domeeninimevariandid ka tippdomeenile .eu (nt „.eu” kreeka või kirillitsa tähtedega). Volinik Reding teavitas ICANN i (Interneti nimede ja numbrite määramise korporatsioon) peadirektorit Rod Beckstromi komisjoni kavadest novembris Interneti Haldamise Foorumil ( IP/09/1717 ). Kui ICANN kiidab tippdomeeni .eu rahvusvahelised domeeninimed heaks, on ELi internetikasutajatel võimalik registreerida kogu veebiaadress omas keeles (nt nii „europa” kui ka „.eu”).

Taust

.eu on Euroopa tippdomeen, mille on kasutusele võtnud EL, kuid mida haldab eraõiguslik mittetulundusühendus EURid . Kõnealune Belgia, Tšehhi, Itaalia, Rootsi ja Sloveenia registrite ühendus alustas .eu tippdomeeniga seotud tegevust 2005. aastal.

Praeguseks on registreeritud üle kolme miljoni .eu domeeninime ( IP/09/536 ).

Lisateave

MEMO/08/218

 


Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of 30 September 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

82 467 859

.de

13 077 091

.cn

12 545 589

.net

12 477 730

.org

7 840 201

.uk

7 826 095

.info

5 282 857

.nl

3 523 290

.eu (*)

2 991 205

.biz

2 370 874

Source: EURid

 

Number of .eu domains by country (as of 30 September 2009)

Country

Number of .eu domains

Austria

76 846

Belgium

91 334

Bulgaria

10 420

Cyprus

52 795

Czech Republic

87 382

Denmark

38 166

Estonia

8 146

Finland

15 389

France

267 678

Germany

922 344

Greece

26 231

Hungary

29 822

Ireland

50 311

Italy

164 049

Latvia

5 599

Lithuania

9 499

Luxembourg

26 929

Malta

3 759

Netherlands

417 892

Poland

163 465

Portugal

11 986

Romania

20 003

Slovakia

19 849

Slovenia

6 605

Spain

71 529

Sweden

75 452

United Kingdom

309 766

Source: EURid

 

 

Growth of .eu domains 2007-2009 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2007-2009*

Austria

+ 17 %

Belgium

+  9 %

Bulgaria

+ 87 %

Cyprus

- 42 %

Czech Republic

+ 49 %

Denmark

-  8 %

Estonia

+ 35 %

Finland

+ 20 %

France

+ 39 %

Germany

+ 7 %

Greece

+ 28 %

Hungary

+ 36 %

Ireland

+ 82 %

Italy

+ 20 %

Latvia

- 23 %

Lithuania

+ 73 %

Luxembourg

+ 87 %

Malta

- 81 %

Netherlands

+ 15 %

Poland

+ 60 %

Portugal

+  9 %

Romania

+ 41%

Slovakia

+ 56 %

Slovenia

+ 44 %

Spain

+ 17 %

Sweden

- 21 %

United Kingdom

- 18 %

EU

+ 10 %

 

*from 31.12.2007 to 30.09.2009.

Source: EURid

 

 

 


Side Bar