Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1903

Брюксел, 10 декември 2009 г.

Интернет - домейнът „.e u“ вече е на разположение на всички езици на ЕС

От днес европейските граждани, предприятия и организации могат да регистрират имена на уебсайтове в домейна „.eu“, като използват писмените знаци на всички 23 официални езика на Европейския съюз. Това означава, че регистрантите могат например да използват имена на гръцка азбука или кирилица като www.διαδίκτυο.eu или www.роуминг.eu . Това стана възможно благодарение на новите правила на ЕС, приети от Комисията през юни 2009 г. ( IP/09/1044 ).

Интернационализираните имена на домейни в рамките на „.eu“, нашия европейски домейн от първо ниво, представляват голяма крачка напред към действително глобален и същевременно локален интернет. Много потребители на интернет ще бъдат от държави, в които повечето езици не се основават на латинската азбука „a до z“, и те естествено ще искат да използват собствената си писменост “, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество. „С пускането на международни имена на домейни в рамките на „.eu“ ще се отговори още по-добре на потребностите на една многоезична и мултикултурна Европа.“

Интернационализираните имена на домейни (IDN) представляват имена на интернет домейни, съдържащи и други писмени знаци в допълнение към 26-те букви на латинската азбука от „a“ до „z“, цифрите от „0“ до „9“ и знака „-“. До днес при регистриране на имена на домейни в рамките на „.eu“ бе възможно използването само на този ограничен набор от знаци, но отсега при регистриране могат да се използват всички писмени знаци от различните официални езици на ЕС.

Комисията реши, че европейският домейн от първо ниво „.eu“ следва да е използваем със знаци от всички официални езици на ЕС ( IP/09/1044 ). IDN позволяват това. Сега е възможно регистрирането в „.eu“ на имена, съдържащи знаци като „à“, „ą“, „ä“, „ψ“ или „д“. Гражданите, предприятията и организациите в ЕС ще са в състояние да регистрират имена на домейни със знаци, различаващи се от латинските букви, което е от важно значение за езици като гръцки и български. Също така потребителите, говорещи испански или баски език, могат да регистрират имена, съдържащи „ñ“, а говорещите френски, португалски или каталонски могат да използват „ç“.

Многоезичието бе много важен аспект на домейна „.eu“, откакто започна регистрирането в него през 2006 г. Законодателството предвижда например, че регистрацията на имена на домейни в рамките на „.eu“ и съобщаването на решения във връзка с регистрацията следва да са възможни на всички официални езици на Общността. Тя предвижда също така регистрацията на имена на домейни с използването на всички буквени знаци на официалните езици.


Следващи стъпки

От днес нататък имената на домейни в рамките на домейна от първо ниво ( TLD ) „.eu“ ще могат да бъдат IDN. Например в europa.eu „.eu“ е домейнът от първо ниво, а „europa“ е името, регистрирано в рамките на този TLD .

Комисията работи и по въвеждането възможно най-скоро на варианти на IDN за домейна от първо ниво „.eu“ (т.е. изписване на „.eu“ с гръцки букви или на кирилица). Комисар Рединг информира Род Бекстром, главен изпълнителен директор на ICANN (Интернет корпорация за присвоени имена и адреси), относно плановете на Комисията по време на Форума за управление на интернет през ноември ( IP/09/1717 ). Когато ICANN одобри IDN на първо ниво за „.eu“, регистрантите от ЕС ще могат да регистрират цялостен уебадрес на своята собствена писменост (например както „europa“, така и „.eu“).

Контекст

„.eu“ е домейнът от първо ниво на Европа, определен от ЕС, но администриран от частната организация с идеална цел EURid . Този консорциум от белгийски, чешки, италиански, шведски и словенски регистратори започна работа с „.eu“ през 2005 г.

До сега в „.eu“ са регистрирани повече от 3 милиона имена на домейни ( IP/09/536 ).

За допълнителна информация:

MEMO/08/218

 


Annex

Ten largest top level domains by number of registered domain names (as of 30 September 2009)

TLD

Number of
registered domains

.com

82 467 859

.de

13 077 091

.cn

12 545 589

.net

12 477 730

.org

7 840 201

.uk

7 826 095

.info

5 282 857

.nl

3 523 290

.eu (*)

2 991 205

.biz

2 370 874

Source: EURid

 

Number of .eu domains by country (as of 30 September 2009)

Country

Number of .eu domains

Austria

76 846

Belgium

91 334

Bulgaria

10 420

Cyprus

52 795

Czech Republic

87 382

Denmark

38 166

Estonia

8 146

Finland

15 389

France

267 678

Germany

922 344

Greece

26 231

Hungary

29 822

Ireland

50 311

Italy

164 049

Latvia

5 599

Lithuania

9 499

Luxembourg

26 929

Malta

3 759

Netherlands

417 892

Poland

163 465

Portugal

11 986

Romania

20 003

Slovakia

19 849

Slovenia

6 605

Spain

71 529

Sweden

75 452

United Kingdom

309 766

Source: EURid

 

 

Growth of .eu domains 2007-2009 by country of residence of registrants

Country

Growth of .eu domains
2007-2009*

Austria

+ 17 %

Belgium

+  9 %

Bulgaria

+ 87 %

Cyprus

- 42 %

Czech Republic

+ 49 %

Denmark

-  8 %

Estonia

+ 35 %

Finland

+ 20 %

France

+ 39 %

Germany

+ 7 %

Greece

+ 28 %

Hungary

+ 36 %

Ireland

+ 82 %

Italy

+ 20 %

Latvia

- 23 %

Lithuania

+ 73 %

Luxembourg

+ 87 %

Malta

- 81 %

Netherlands

+ 15 %

Poland

+ 60 %

Portugal

+  9 %

Romania

+ 41%

Slovakia

+ 56 %

Slovenia

+ 44 %

Spain

+ 17 %

Sweden

- 21 %

United Kingdom

- 18 %

EU

+ 10 %

 

*from 31.12.2007 to 30.09.2009.

Source: EURid

 

 


Side Bar