Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1896

Bryssel den 9 december 2009

Kommissionen anslår mer än 1,5 miljarder euro till 15 projekt för avskiljning och lagring av koldioxid och havsbaserad vindkraft för att främja den ekonomiska återhämtningen i Europa

Kommissionen godkände i dag 15 energiprojekt som kommer att bidra väsentligt till den ekonomiska återhämtningen i EU och samtidigt förbättra vår energiförsörjning och kraftigt minska koldioxidutsläppen. Genom dagens beslut beviljar kommissionen 1 miljard euro till sex projekt för avskiljning och lagring av koldioxid och 565 miljoner euro till nio havsbaserade vindkraftsprojekt.

Energikommissionär Andris Piebalgs säger i ett uttalande: Kommissionen har med detta beslut lagt grunden till utvecklingen av två centrala tekniker för hållbar utveckling som kommer att vara mycket viktiga i våra insatser mot klimatförändringen. Detta unika beslut av kommissionen är inte bara en vitamininjektion till förmån för ekonomin och sysselsättningen, utan också ett stöd till innovativa energitekniker som kan skapa nya arbetstillfällen och framtida tillväxt.”

Genom att främja tekniken för avskiljning och lagring av koldioxid erkänner kommissionen den fortsatta betydelsen av energiproduktion med fossila bränslen och att det är nödvändigt att övergå till ett energisystem med låga koldioxidutsläpp. Havsbaserade vindkraftsprojekt medverkar till att utveckla och konsolidera en konkurrenskraftig havsbaserad vindkraftsindustri i Europa och till att skapa ett stort antal gröna arbetstillfällen.

Dessa prisbelönta innovativa energiteknikprojekt kommer att bidra till att uppnå de bindande målen för minskning av utsläppen av växthusgaser och satsning på förnybar energi från och med år 2020.

Beslutet om dessa 15 projekt är den första delsatsningen av de medel på närmare 4 miljarder euro som i maj 2009 öronmärktes av EU för energiprojekt till stöd för den ekonomiska återhämtningen. I det banbrytande avtalet från i maj om ett europeiskt energiprogram till förmån för den ekonomiska återhämtningen förutsåg EU finansiellt stöd till energiprojekt på områdena för avskiljning och lagring av koldioxid, havsbaserad vindkraft samt gas- och elinfrastruktur. Arbetet med utformningen av infrastrukturprojekten pågår fortfarande. Det beslutet väntas fattas i februari 2010.

De finansierade projekt en beskrivs närmare i MEMO/09/542 , MEMO/09/543 .


Side Bar