Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1896

Bruselj, 9. decembra 2009

Evropska komisija odobrila več kot 1,5 milijarde EUR za energetske projekte, da bi spodbudila okrevanje gospodarstva v Evropi

Evropska komisija je danes odobrila 15 energetskih projektov, ki bodo pomembno prispevali h gospodarskemu okrevanju v EU, obenem pa povečali varnost oskrbe z energijo v Evropi in občutno zmanjšali izpuste CO2. Z današnjo odločitvijo je Komisija zagotovila milijardo EUR za šest projektov zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida ter 565 milijonov EUR za devet projektov, namenjenih pridobivanju vetrne energije na morju.

Komisar za energetiko Andris Piebalgs je povedal: „S to odločitvijo je Komisija položila temelje za razvoj dveh ključnih trajnostnih tehnologij, ki bosta imeli osrednjo vlogo v našem boju proti podnebnim spremembam. Ta pomembna odločitev Komisije bo pospešila okrevanje gospodarstva in rast zaposlenosti, hkrati pa bo podpirala inovativne energetske tehnologije, ki lahko v prihodnosti ustvarijo nova delovna mesta in rast.“

S promoviranjem tehnologije zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida Komisija priznava, da je pridobivanje energije iz fosilnih goriv še vedno zelo pomembno, ter poudarja potrebo po prilagajanju na novi nizkoogljični sistem. Projekti pridobivanja energije iz vetrnih elektrarn na morju pospešujejo razvoj in utrjevanje konkurenčne industrije pridobivanja vetrne energije na morju v Evropi in ustvarjajo številna „zelena“ delovna mesta.

Ti nagrajeni inovativni projekti na področju energetskih tehnologij bodo prispevali k uresničitvi zavezujočih ciljev glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in uporabe obnovljivih virov energije do leta 2020 in po njem.

Z odločitvijo o financiranju teh 15 projektov bo koristno porabljen prvi del od skoraj 4 milijard EUR, ki jih je EU maja 2009 rezervirala za energetske projekte, namenjene spodbujanju gospodarskega okrevanja. Maja je bil sprejet ključni instrument z naslovom Evropski energetski program za oživitev, v katerem je predvidena finančna pomoč Evropske unije za energetske projekte na področju zajemanja in shranjevanja ogljikovega dioksida, pridobivanja energije iz vetrnih elektrarn na morju ter plinske in električne infrastrukture. Postopki za infrastrukturne projekte so še v teku. Odločitev naj bi bila sprejeta februarja 2010.

Več informacij o projektih, ki jih financira EU, je na voljo v sporočilu MEMO/09/542 , MEMO/09/543 .


Side Bar