Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1896

V Bruseli 9. decembra 2009

Komisia schválila vyše 1,5 miliardy EUR na CCS a na projekty v oblasti veternej energie na mori, aby tak podporila oživenie hospodárstva Európy

Komisia dnes schválila 15 energetických projektov, ktorými sa významne prispeje k oživeniu hospodárstva EÚ, pričom sa zvýši naša bezpečnosť dodávok energie a výrazne znížia emisie CO 2 . Komisia dnešným rozhodnutím pridelila 1 miliardu EUR na šesť projektov na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého a 565 miliónov EUR na deväť projektov v oblasti veternej energie na mori.

Komisár pre energetiku pán Piebalgs povedal: „Týmto rozhodnutím Komisia položila základy pre rozvoj dvoch kľúčových udržateľných technológií, ktoré budú nevyhnutné v našom boji proti zmene klímy. Toto jedinečné rozhodnutie Komisie nielenže dodá vzpruhu ekonomike a zamestnanosti, ale podporí aj inovatívne energetické technológie, ktoré pomôžu v budúcnosti pri vytvorení nových pracovných príležitostí a raste.“

Podporou technológie zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS) Komisia uznáva pretrvávajúci význam fosílnych zdrojov energie a potrebu prispôsobiť sa nízkouhlíkovým energetickým systémom. Projektmi v oblasti veternej energie na mori sa v Európe zrýchli rozvoj a konsolidácia konkurenčného priemyslu v oblasti veternej energie na mori a vytvorí sa množstvo „zelených“ pracovných miest.

Tieto ocenené inovatívne projekty v oblasti energetických technológií prispejú k dosiahnutiu záväzných cieľov znižovania emisií skleníkových plynov a cieľov v oblasti obnoviteľných energií do roku 2020 a neskôr.

Rozhodnutie týkajúce sa týchto 15 projektov je prvým krokom k dobrému využitiu takmer 4 miliárd EUR, ktoré EÚ odložila v máji 2009 pre energetické projekty na podporu oživenia hospodárstva. V prelomovej dohode o Európskom energetickom programe pre obnovu sa v máji ustanovil finančný príspevok Únie na energetické projekty v oblastiach CCS, veternej energie na mori a plynovej a elektrickej infraštruktúry. V súčasnosti stále prebieha posudzovanie projektov v oblasti infraštruktúry. Rozhodnutie sa očakáva vo februári 2010.

Finančne podporované projekty sú podr obnejšie uvedené v MEMO/09/542 , MEMO/09/543 .


Side Bar