Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1896

Brussel, 9 december 2009

Commissie keurt meer dan 1,5 miljard euro goed voor 15 CCS- en windenergieprojecten om Europees economisch herstel te ondersteunen

De Commissie heeft vandaag 15 energieprojecten goedgekeurd die een aanzienlijke bijdrage zullen leveren tot het economisch herstel van de EU en tegelijk de zekerheid van onze energievoorziening zullen verhogen en de CO2-emissies sterk zullen verminderen. Met het besluit van vandaag geeft de Commissie voor 1 miljard euro toelagen aan zes projecten voor de afvang en opslag van kooldioxide en 565 miljoen euro voor negen offshore-windenergieprojecten.

Energiecommissaris Piebalgs: "Met dit besluit heeft de Commissie de grondslagen gelegd voor de ontwikkeling van twee zeer belangrijke duurzame technologieën die van essentieel belang zullen zijn in onze strijd tegen de klimaatverandering. Dit unieke besluit van de Commissie geeft niet alleen een stimulans aan de economie en de werkgelegenheid maar ondersteunt ook innovatieve technologieën op energiegebied die in de toekomst tot verdere werkgelegenheid en groei kunnen leiden."

Door de technologie van kooldioxideafvang en -opslag (Carbon Capture and Storage - CCS) te stimuleren erkent de Commissie het blijvende belang van met fossiele brandstoffen opgewekte energie en de noodzaak om zich aan te passen aan een koolstofarm energiesysteem. Met de windmolenparken op zee worden de ontwikkeling en de consolidatie van een concurrerende windenergie-industrie in Europa bevorderd en tal van groene banen gecreëerd.

Deze bekroonde innovatieve technologieprojecten op energiegebied zullen bijdragen tot het bereiken van de bindende doelstellingen inzake hernieuwbare energie en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 en later.

Het besluit over deze 15 projecten is een eerste stap naar het adequate gebruik van de bijna 4 miljard euro die door de EU in mei 2009 is uitgetrokken voor energieprojecten om het economisch herstel te ondersteunen. De baanbrekende overeenkomst over het Europees energieprogramma voor herstel, die in mei is gesloten, voorziet in financiële steun van de Unie voor energieprojecten op het gebied van CCS, offshore-windenergie en gas- en elektriciteitsinfrastructuur. De procedures voor de infrastructuurprojecten zijn nog niet afgerond. Het besluit daarover zal naar verwacht in februari 2010 worden genomen.

De gefinancierde projecten zijn nad er omschreven in MEMO/09/542 , MEMO/09/543 .


Side Bar