Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1896

Briselē 2009. gada 9. decembrī

Komisija, atbalstot Eiropas ekonomikas atveseļošanos, atvēl vairāk nekā 1,5 miljardus eiro 15 projektiem, kas saistīti ar oglekļa uztveršanu un uzglabāšanu un jūras vēja enerģijas izmantošanu

Komisija šodien apstiprināja 15 enerģētikas projektus, kuri sniegs būtisku ieguldījumu ES ekonomikas atveseļošanā, palielinot mūsu energoapgādes drošību un ievērojami samazinot CO 2 emisijas. Ar šodienas lēmumu Komisija piešķir 1 miljardu eiro sešiem oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas projektiem un 565 miljonus eiro deviņiem jūras vēja enerģijas izmantošanas projektiem.

Enerģētikas komisārs Piebalgs sacīja: “Ar šo lēmumu Komisija ir ielikusi pamatus divu galveno ilgtspējīgo tehnoloģiju attīstībai, kurām būs ārkārtīgi liela nozīme cīņā pret klimata pārmaiņām. Šis unikālais Komisijas lēmums ne vien rada impulsu ekonomikai un nodarbinātībai, bet arī sniedz atbalstu inovatīvām enerģijas ražošanas tehnoloģijām, kas nākotnē var palīdzēt radīt jaunas darbavietas un veicināt izaugsmi.”

Veicinot oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas izmantošanu, Komisija atzīst fosilo kurināmo nezūdošo nozīmi enerģijas ieguvē un nepieciešamību pielāgoties zema oglekļa satura enerģētikas sistēmai. Jūras vēja enerģijas izmantošanas projekti veicina konkurētspējīgas jūras vēja enerģijas nozares attīstību un konsolidāciju Eiropā un rada daudz “ekoloģisko darbavietu”.

Šie godalgotie inovatīvie enerģētikas tehnoloģiju projekti palīdzēs līdz 2020. gadam un arī turpmāk sasniegt saistošos mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu un atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu.

Lēmums par šiem 15 projektiem ir pirmais solis, lai rastu labu izmantojumu gandrīz 4 miljardiem eiro, kurus ES 2009. gada maijā atvēlēja enerģētikas projektiem, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanos. Vēsturiskajā maija nolīgumā par Eiropas enerģētikas programmu ekonomikas atveseļošanai paredzēts Eiropas Savienības finansiālais atbalsts enerģētikas projektiem oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas, jūras vēja enerģijas izmantošanas un gāzes un elektroenerģijas infrastruktūras jomās. Ar infrastruktūras projektiem saistītās procedūras vēl nav pabeigtas. Sagaidāms, ka attiecīgs lēmums tiks pieņemts 2010. gada februārī.

Finansēto projektu sīkāks apraksts atrodams MEMO/09/542 , MEMO/09/543 .


Side Bar