Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1896

Bryssel 9. joulukuuta 2009

Komissiolta Euroopan talouden elvyttämiseksi 1,5 miljardia euroa merituulivoimaan ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin

Komissio hyväksyi tänään 15 energiahanketta, joilla myötävaikutetaan merkittävästi EU:n talouden elpymiseen. Samalla niillä lisätään energiansaannin varmuutta EU:ssa ja pienennetään huomattavasti hiilidioksidipäästöjä. Tämänpäiväisellä päätöksellään komissio myöntää miljardi euroa kuudelle hiilidioksidin talteenotto- ja varastointihankkeelle sekä 565 miljoonaa euroa yhdeksälle merituulivoimahankkeelle.

Energiakomissaari Piebalgs kommentoi päätöstä seuraavasti: ” Tällä päätöksellä komissio luo perustaa kahden kestävän kehityksen kannalta keskeisen teknologian jatkokehittämiselle. Nämä teknologiat ovat olennaisessa asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Komission ainutlaatuisella päätöksellä annetaan piristysruiske taloudelle ja työllisyydelle, mutta tuetaan samalla innovatiivisia energiateknologioita, jotka tulevaisuudessa voivat luoda uusia työpaikkoja ja uutta kasvua.”

Edistämällä hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvää teknologiaa komissio tunnustaa fossiilisten energialähteiden jatkuvan merkityksen ja tarpeen sopeutua vähähiiliseen energiajärjestelmään. Merituulivoimahankkeilla nopeutetaan kilpailukykyisen merituulitoimialan kehitystä ja vahvistumista Euroopassa ja luodaan lukuisia ”vihreitä" työpaikkoja.

Näillä rahoitettaviksi valituilla energiateknologiahankkeilla autetaan osaltaan saavuttamaan sitovat kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet ja uusiutuvan energian käyttöön liittyvät tavoitteet vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen.

Päätös näistä 15 hankkeesta on ensimmäinen askel otettaessa hyvään käyttöön niitä 4 miljardia euroa, jotka EU toukokuussa 2009 varasi energiahankkeita varten talouden elpymisen tukemiseksi. Euroopan energia-alan elvytyssuunnitelmasta toukokuussa tehdyssä käänteentekevässä sopimuksessa sovittiin EU:n rahoituksesta energiahankkeille hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin, merituulivoiman sekä kaasu- ja sähköverkkoinfrastruktuurin alalla. Infrastruktuurihankkeiden valinta on vielä kesken. Niistä odotetaan päätöstä helmikuussa 2010.

Rahoitettuja hankkeita kuvataan tarkemmin esitteessä MEMO/09/542 , MEMO/09/543 .


Side Bar