Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1896

Brüssel, 9. detsember 2009

Komisjon eraldab üle 1,5 miljardi euro Euroopa majanduse elavdamiseks, kiites heaks 15 süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise ning avamere tuuleenergeetika projekti

Komisjon kiitis täna heaks 15 energeetikaprojekti, mis aitavad märkimisväärselt kaasa ELi majanduse elavdamisele, suurendades samal ajal meie energiavarustuse kindlust ja vähendades oluliselt süsinikdioksiidi heitkoguseid. Tänase otsusega eraldab komisjon kuuele süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise projektile üks miljard eurot ning üheksale avamere tuuleenergeetika projektile 565 miljonit eurot.

Energeetikavolinik Andris Piebalgs ütles: „Selle otsusega on komisjon pannud aluse kahe võtmetähtsusega säästva tehnoloogia arendamisele, mis on olulised meie võitluses kliimamuutuste vastu. Komisjoni ainulaadne otsus annab tõuke majanduse arengule ja hoogustab tööhõivet, kuid toetab ka uuenduslikke energiatehnoloogiaid, mis võivad edaspidi luua uusi töökohti ja soodustada majanduskasvu.”

Süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogia edendamise kaudu tunnustab komisjon fossiilkütustest saadava energia jätkuvat tähtsust ja vajadust kohaneda vähese süsinikdioksiidiheitega energiasüsteemiga. Avamere tuuleenergeetika projektidega tugevdatakse konkurentsivõimelise avamere tuuleenergeetika tööstuse arendamist ja ühtlustamist Euroopas ning luuakse hulk nn rohelisi töökohti.

Need edukad uuenduslikud energiatehnoloogia projektid aitavad saavutada kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja taastuvate energiaallikate alaseid siduvaid eesmärke 2020. aastaks ja pärast seda.

Otsus nende 15 projekti kohta on esimene samm selle ligi nelja miljardi euro asjakohasel kasutamisel, mille EL eraldas 2009. aasta mais energeetikaprojektidele, et toetada majanduse elavdamist. Euroopa majanduse elavdamise energeetikakava kohta sõlmitud olulise kokkuleppega nähti ette Euroopa Liidu finantsabi energeetikaprojektidele, milles käsitleti süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise, avamere tuuleenergia ning gaasi- ja elektrienergia infrastruktuuri valdkondi. Infrastruktuuriprojektide menetlemine on alles pooleli. Otsus loodetakse teha 2010. aasta veebruaris.

Rahastatud projekte kirjeldatakse täie ndavalt dokumendis MEMO/09/542 , MEMO/09/543 .


Side Bar