Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1896

Bruxelles, den 9. december 2009

Kommissionen godkender over 1,5 mia. EUR til projekter om kulstofopsamling og -binding og offshore vindenergi for at støtte den økonomiske genopretning i Europa

Kommissionen godkendte i dag 15 energiprojekter, der vil give et kraftigt skub til det økonomiske opsving i EU, alt imens energiforsyningssikkerheden øges og CO 2 -emissionerne mindskes væsentligt. Kommissionen giver med dagens beslutning 1 mia. EUR til seks projekter for kulstofopsamling og -binding og 565 mio. EUR til ni offshore vindenergiprojekter.

Andris Piebalgs, der er energikommissær, udtalte: "Kommissionen har med denne beslutning lagt grundstenen for udviklingen af to vigtige bæredygtige teknikker, der vil blive altafgørende for vores indsats mod klimaforandringer. Denne enestående beslutning fra Kommissionens side puster ikke kun nyt liv i økonomien og beskæftigelsen, men den støtter også innovative energiteknikker, der kan avle mere beskæftigelse og vækst i fremtiden."

Ved at fremme teknologi til kulstofopsamling og –binding anerkender Kommissionen, at fossilt brændstof fortsat vil spille en vigtig rolle, og at der er behov for en tilpasning til kulstoffattig energi. Offshore vindenergiprojekterne fremmer udviklingen og konsolideringen af en konkurrencedygtig offshore vindindustri i Europa og skaber talrige grønne job.

Disse prisvindende innovative energiteknologiprojekter vil bidrage til at nå de bindende mål for drivhusgasemissionsreduktion og vedvarende energikilder inden 2020 og derefter.

Beslutningen om disse 15 projekter er det første skridt til anvendelse af de næsten 4 mia. EUR, som EU i maj øremærkede til energiprojekter til støtte for den økonomiske genopretning. I den skelsættende aftale om det europæiske genopretningsprogram for energiområdet planlagde Unionen at give finansiel støtte til energiprojekter inden for kulstofopsamling og –binding, offshore vindenergi og gas- og el-infrastruktur. Procedurerne for infrastrukturprojekterne er endnu ikke afsluttet. Beslutningen forventes at blive truffet i februar 2010.

De støttemodtagende projekter beskrives mere indgående i MEMO/09/542 , MEMO/09/543 .


Side Bar