Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1896

V Bruselu dne 9. prosince 2009

Komise schválila přes 1,5 miliardy eur na patnáct projektů v oblasti CCS a výroby elektřiny pomocí větrné energie na moři s cílem podpořit hospodářské oživení v Evropě

Komise dnes schválila patnáct energetických projektů, které významně přispějí k hospodářskému oživení v EU a zároveň zvýší bezpečnost dodávek energie a značně sníží emise CO 2 . Na základě dnešního rozhodnutí Komise poskytne 1 miliardu eur na šest projektů zachycování a ukládání CO 2 (CCS) a 565 milionů eur na devět projektů výroby elektřiny pomocí větrné energie na moři.

Komisař pro energetiku Andris Piebalgs k tomu uvedl: „Tímto rozhodnutím Komise položila základy pro rozvoj dvou rozhodujících udržitelných technologií, které budeme potřebovat v boji se změnou klimatu. Toto jedinečné rozhodnutí Komise bude nejen podnětem pro rozvoj hospodářství a zvýšení zaměstnanosti, ale také podpoří nové technologie v oblasti energetiky, které mohou v budoucnu pomoci vytvořit další místa a přispět k růstu.“

Podporou te chnologie zachycování a ukládání CO 2 Komise uznává přetrvávající důležitost energie vyráběné z fosilních paliv a potřebu přechodu na nízkouhlíkový energetický systém. Projekty výroby elektřiny pomocí větrné energie na moři přispívají k rozvoji a posílení konkurenceschopnosti tohoto odvětví v Evropě a vytvářejí řadu pracovních míst s přínosem pro ekologii.

Vybrané inovativní energetické projekty přispějí k dosažení závazných cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a využívání obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 a v letech následujících.

Rozhodnutí o uvedených patnácti projektech je prvním krokem směrem k efektivnímu využití téměř čtyř miliard eur, které EU vyčlenila v květnu 2009 na energetické projekty na podporu hospodářského oživení. Květnová klíčová dohoda o Evropském energetickém programu pro hospodářské oživení předpokládala finanční pomoc ze strany EU pro energetické projekty v oblasti CCS, výroby elektřiny pomocí větrné energie na moři a infrastruktury plynu a elektřiny. Infrastrukturní projekty jsou stále ještě předmětem jednání. Rozhodnutí o nich se očekává v únoru 2010.

Financované projekty jsou dále p opsány v dokumentu MEMO/09/542 , MEMO/09/543 .


Side Bar