Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1896

Брюксел, 9 декември 2009 г.

Европейската комисия одобри предоставянето на над 1,5 млрд. евро на 15 проекта — за улавяне и съхранение на СО 2 и за вятърноенергийни системи с морско разположение, в подкрепа на европейското икономическо възстановяване

Европейската комисия одобри днес 15 енергийни проекта, които ще имат значителен принос за икономическото възстановяване на ЕС, като в същото време ще подобрят сигурността на енергийните доставки и ще намалят значително емисиите на СО 2 . С днешното решение Европейската комисия предоставя безвъзмездно 1 млрд. евро на шест проекта за улавяне и съхранение на СО 2 и 565 млн. евро на девет вятърноенергийни проекта с морско разположение.

Комисарят по енергетиката Пиебалгс заяви: „С това свое решение Европейската комисия постави основа за разработването на две ключови устойчиво развити технологии, които ще имат съществено значение в борбата ни срещу изменението на климата. Това уникално решение на Европейската комисия не само дава импулс на икономиката и заетостта, но също така оказва подкрепа на две новаторски енергийни технологии, които биха могли в бъдеще да доведат до създаването на допълнителни работни места и икономически растеж.“

Чрез насърчаване на технологията за улавяне и съхранение на СО 2 (Carbon Capture and Storage — CCS) Европейската комисия потвърждава запазващото се значение на електропроизводството на база минерални горива, както и необходимостта за неговото приспособяване към изискванията за нисковъглеродна енергетика. Вятърноенергийните проекти с морско разположение (offshore wind energy projects) допринасят за развитието и консолидацията в Европа на конкурентноспособна индустрия за морска вятърна енергия и за създаването на многобройни „зелени“ работни места.

Тези спечелили финансиране проекти за новаторски енергийни технологии ще допринесат за постигането на обвързващите цели за 2020 г. и последващия период — за намаление на емисиите на парникови газове и за използване на възобновяеми енергийни източници.

Решението за финансова подкрепа на тези 15 проекта представлява първа стъпка към оползотворяването на заделените в ЕС през май 2009 г. близо 4 млрд. евро за енергийни проекти, съдействащи за икономическото възстановяване. Постигнатото през май знаково споразумение за Европейска енергийна програма за икономическо възстановяване предвижда финансово подпомагане от Европейския съюз на енергийни проекти в областите на улавянето и съхранението на СО 2 , морската вятърна енергия и газовата и електрическа инфраструктура. Процедурите за инфраструктурните проекти все още продължават. Очаква се решение по тях да бъде взето през февруари 2010 г.

Спечелилите финансова подкрепа проекти са опи сани по-подробно в MEMO /09/542 , MEMO /09/543 .


Side Bar