Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1884

Bruxelles, 7 decembrie 2009

Ajutor de stat: Tabloul de bord indică creșterea puternică a ajutorului ca reacție la criza financiară, dar fără afectarea pieței unice

Cel mai recent tablou de bord al Comisiei Europene privind ajutoarele de stat arată că criza financiară a înmulțit volumul total al ajutorului de la 66,5 miliarde EUR sau 0,52% din PIB-ul UE-27 în 2007 la 279,6 miliarde EUR sau 2,2% din PIB în 2008. Excluzând măsurile de criză, valoarea totală a ajutorului în 2008 a fost de 67,4 miliarde EUR sau 0,54% din PIB. Măsurile coordonate adoptate în timp util de statele membre și de Comisie au contribuit la menținerea stabilității financiare. Politica privind ajutoarele de stat Comisiei Europene a fost unul dintre factorii-cheie prin care s-a asigurat că acest proces de redresare – în general reușit – a fost realizat într-un mod coordonat. Comisia a autorizat punerea în aplicare rapidă a unor măsuri de sprijin fără precedent, dar, în același timp, a protejat piața unică împotriva unor denaturări disproporționate ale concurenței. Ajutorul fără legătură cu criza a rămas în general stabil și orientat spre obiective de interes comun.

Comisarul european pentru concurență, dna Neelie Kroes, a declarat: „În ultimele 14 luni, măsuri de ajutor fără precedent au permis Europei să stabilizeze piețele financiare și să contribuie la deschiderea drumului către redresare. Prin verificarea rapidă a acestui ajutor, precum și prin controlul strict al utilizării acestuia, ne-am asigurat că ajutorul de stat este o componentă a soluției pentru criză. Am intrat acum faza de restructurare a sistemului bancar, primele decizii importante fiind deja adoptate - de exemplu cu privire la KBC, ING, Lloyds, Fortis și Commerzbank. În 2009 am autorizat, de asemenea, un ajutor suplimentar pentru economia reală în vederea compensării efectelor crizei creditelor. Apreciez foarte mult faptul că statele membre, în ciuda vremurilor dificile, au menținut disciplina în domeniul ajutorului de stat și au continuat eforturile lor de redirecționare a ajutorului către obiective orizontale de interes comun, cum ar fi cercetarea. Ajutorul de stat direcționat în mod adecvat ar trebui să ne fie de folos, în continuare, pe drumul către redresarea economiei.”

Ajutor pentru depășirea crizei financiare

Acțiunea coordonată a statelor membre și a Comisiei și introducerea unor norme specifice pentru situația de criză au permis punerea în aplicare rapidă a unor scheme de ajutor și măsuri ad-hoc care să nu submineze concurența echitabilă în cadrul UE.

Totalul fondurilor anti-criză puse la dispoziție de statele membre și aprobate de Comisie în 2008 a fost de 3 361 miliarde EUR. Valoarea nominală a fondurilor anti-criză angajate efectiv de statele membre în 2008 a fost mult mai redusă și s-a ridicat la 958 miliarde EUR. Elementul de ajutor de stat din această sumă este estimat la 212,2 miliarde EUR sau 1,7% din PIB-ul UE-27. Elementul de ajutor este semnificativ mai mic decât valoarea nominală, în special datorită faptului că elementul de ajutor al garanțiilor de stat constituie, în mod normal, numai o mică parte din sumele garantate. De asemenea, cheltuielile bugetare efective se materializează numai atunci când o garanție de stat este efectiv executată.

Statele membre continuă efortul de redirecționare a ajutorului către obiective orizontale

În afara măsurilor financiare anti-criză, statele membre și-au continuat în mod corespunzător eforturile de redirecționare a ajutorului către obiective orizontale de interes comun. Aproximativ 88% din ajutorul pentru industrie și servicii este acum direcționat către obiective orizontale de interes comun, în timp ce ajutorul pentru salvare și restructurare fără legătură cu criza a scăzut. În special, Comisia observă o mai mare concentrare pe ajutorul regional și ajutorul pentru cercetare, dezvoltare și inovare care, la rândul său, se estimează că va favoriza creșterea locurilor de muncă în viitor.

Simplificare și flexibilitate

Reformele din Planul de acțiune privind ajutoarele de stat 2005-2008 (a se vedea IP/05/680 ) continuă să dea rezultate. Noile exceptări de la controlul ex-ante al Comisiei, fie prin regulamentul de minimis (a se vedea IP/06/1765 ), fie prin recent adoptatul regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare (a se vedea IP/08/1110 ), înseamnă o reducere a sarcinii administrative fără a afecta condițiile echitabile de concurență. În ceea ce privește volumul ajutorului, aproximativ 19% din ajutor este acordat prin exceptări pe categorii. În plus, un alt segment de 76% al ajutorului de stat este evaluat de Comisie în cadrul schemelor de ajutor. Astfel de scheme sau programe, odată aprobate de Comisie, permit statelor membre să acorde ajutoare pentru un număr mare de beneficiari, fără a fi necesară o analiză suplimentară din partea Comisiei. Măsurile supuse evaluării individuale la nivelul beneficiarului reprezintă numai 5% din totalul ajutorului. Acest lucru oferă statelor membre un nivel ridicat de flexibilitate, în timp ce criteriile de compatibilitate salvgardează piața unică.

Punerea în aplicare

Tabloul de bord indică progresele suplimentare în materie de recuperare a ajutoarelor ilegale și incompatibile. La sfârșitul lunii iunie 2009 fuseseră recuperate efectiv 9,4 miliarde EUR. Numai 9% din ajutorul ilegal nu este încă recuperat, ceea ce înseamnă că 91% din valoarea totală a ajutorului ilegal și incompatibil a fost efectiv rambursat de către beneficiarii în cauză, comparativ cu numai 25% la sfârșitul anului 2004.

Tabloul de bord, împreună cu anexa sa „Fapte și cifre privind ajutorul de stat în cadrul statelor membre UE”, precum și un set detaliat de tabele și indicatori statistici pentru toate statele membre, se află pe site-ul Europa:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

A se vedea și MEMO/09/540 .

Ajutorul total ca % din PIB (UE-27; începând cu 1992)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Ajutor mai puțin și mai bine direcționat: Indicatorii cei mai importanți (excluzând măsurile anti-criză)

 

Ajutor de stat în miliarde EUR, 2008

Ajutorul de stat ca % din PIB, 2008

Tendința ponderii ajutorului raportată la PIB, 2003 – 2008, în puncte % din PIB (1)

Ajutor de stat total, mai puțin căi ferate

Ajutor de stat total pentru industrie și servicii (mai puțin agricultură, pescuit și transporturi)

Ajutor de stat total, mai puțin căi ferate

Ajutor de stat total pentru industrie și servicii (mai puțin agricultură, pescuit și transporturi)

Ajutor de stat total, mai puțin căi ferate

Ajutor de stat total pentru industrie și servicii

Ponderea ajutorului către obiective orizontale ca % din ajutorul total pentru industrie și servicii, 2008

Tendința ponderii ajutorului pentru obiective orizontale ca % din ajutorul total, 2003 –2008, în puncte % (1)

EU 27

67 ,4

52 ,9

0 ,54

0 ,42

- 0,05

- 0,05

88

10 ,8

EU 15

57 ,1

45 ,8

0 ,50

0 ,40

- 0,03

- 0,02

88

4 ,3

EU 12

10 ,3

7 ,1

1 ,05

0 ,72

- 0,46

- 0,50

87

48 ,1

Belgia

1 ,6

1 ,2

0 ,46

0 ,36

0 ,08

0 ,09

99

- 1,0

Bulgaria

0 ,4

0 ,0

1 ,30

0 ,12

0 ,60

- 0,20

91

38 ,4

Republica Cehă

1 ,4

1 ,2

0 ,97

0 ,78

- 0,47

- 0,51

94

65 ,3

Danemarca

1 ,9

1 ,7

0 ,80

0 ,71

0 ,01

0 ,02

94

1 ,2

Germania

15 ,7

14 ,2

0 ,63

0 ,57

- 0,09

- 0,08

87

7 ,5

Estonia

0 ,0

0 ,0

0 ,29

0 ,09

0 ,00

- 0,02

100

0 ,0

Irlanda

1 ,9

0 ,7

1 ,05

0 ,38

0 ,30

0 ,06

84

11 ,4

Grecia

1 ,0

0 ,8

0 ,42

0 ,33

- 0,04

0 ,06

98

1 ,5

Spania

5 ,2

4 ,4

0 ,48

0 ,40

- 0,02

- 0,04

79

8 ,1

Franța

10 ,3

7 ,6

0 ,53

0 ,39

- 0,04

- 0,01

96

18 ,7

Italia

5 ,5

4 ,5

0 ,35

0 ,29

- 0,07

- 0,06

85

- 10,4

Cipru

0 ,1

0 ,1

0 ,65

0 ,47

- 1,12

- 0,90

95

61 ,1

Letonia

0 ,2

0 ,0

0 ,88

0 ,20

0 ,32

0 ,03

100

10 ,1

Lituania

0 ,3

0 ,2

0 ,82

0 ,53

0 ,18

0 ,10

100

54 ,2

Luxemburg

0 ,1

0 ,1

0 ,20

0 ,15

- 0,11

- 0,04

100

0 ,0

Ungaria

2 ,5

1 ,9

2 ,38

1 ,81

- 0,10

0 ,21

81

19 ,0

Malta

0 ,1

0 ,1

2 ,00

1 ,74

- 0,78

- 0,86

2

- 2,1

Țările de Jos

2 ,2

1 ,5

0 ,36

0 ,25

- 0,04

0 ,03

98

3 ,0

Austria

1 ,3

1 ,1

0 ,46

0 ,38

0 ,06

0 ,07

99

- 20,7

Polonia

3 ,7

2 ,9

1 ,02

0 ,80

- 0,84

- 0,82

93

67 ,1

Portugalia

1 ,6

1 ,5

0 ,93

0 ,92

0 ,15

0 ,19

16

- 3,5

România

0 ,9

0 ,3

0 ,64

0 ,18

- 0,55

- 0,99

53

15 ,6

Slovenia

0 ,2

0 ,2

0 ,66

0 ,47

- 0,10

- 0,09

89

8 ,7

Slovacia

0 ,4

0 ,3

0 ,53

0 ,42

- 0,04

- 0,07

84

21 ,1

Finlanda

2 ,1

0 ,8

1 ,13

0 ,44

- 0,13

0 ,02

98

- 0,2

Suedia

3 ,0

2 ,7

0 ,92

0 ,82

0 ,15

0 ,16

100

- 0,3

Regatul Unit

3 ,8

3 ,1

0 ,21

0 ,17

- 0,04

- 0,02

91

- 4,8

Norvegia

2 ,3

1 ,7

0 ,74

0 ,56

n.a. ( 2)

n.a.

n.a.

n.a.

Islanda

0 ,02

0 ,02

0 ,21

0 ,21

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Liechtenstein

0 ,001

0 ,001

0 ,03

0 ,03

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Notă: Datele acoperă toate măsurile de ajutor de stat, astfel cum sunt definite la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE, care au fost acordate de către statele membre și examinate de către Comisie. Normele comunitare privind politicile agricole și de pescuit nu sunt reglementate de Acordul SEE. Prin urmare, ajutorul destinat acestor sectoare nu este inclus pentru țările AELS. (1) Schimbare în puncte procentuale între media anuală pentru 2003-2005 și cea pentru 2006-2008. Surse: DG Concurență, DG Energie și Transporturi, DG Agricultură, DG Afaceri Maritime și Pescuit și Autoritatea AELS de Supraveghere. (2) Nu este disponibil.

Ajutor de stat privind măsurile anti-criză ( 2008, în miliarde EUR)

 

Volum total aprobat în 2008

Volum total aprobat în 1.1. - 31.3.2009

Volum total aprobat din 2008 până la 31.3.2009

Volum total aprobat în 1.4. - 11.11.2009

Volum total aprobat din 2008 până la 11.11.2009

Subvenții

Achiziționare de participații

Credite preferențiale

Garanții

Ajutor total de criză raportat pentru 2008

Ajutor total de criză acordat ca % din PIB

Ponderea sectorului bancar ca % din economia totală

Valoare nominală

Ajutor acordat

Valoare nominală

Ajutor acordat

Valoare nominală

Ajutor acordat

Valoare nominală

Ajutor acordat

%

%

Belgia

255 ,15

7 ,80

262 ,95

25 ,36

288 ,31

 

16 ,40

11 ,70

 

 

30 ,40

6 ,08

46 ,80

17 ,78

5 ,17

5 ,4

Danemarca

585 ,44

13 ,50

598 ,94

0 ,82

599 ,75

 

0 ,50

0 ,50

2 ,35

2 ,35

0 ,00

0 ,00

2 ,85

2 ,85

1 ,22

5 ,4

Germania

545 ,23

20 ,00

565 ,23

23 ,90

589 ,13

8 ,86

11 ,20

11 ,20

23 ,78

3 ,17

137 ,10

27 ,90

180 ,94

51 ,14

2 ,05

3 ,6

Irlanda

376 ,00

5 ,00

381 ,00

7 ,50

388 ,50

 

 

 

 

 

355 ,76

35 ,58

355 ,76

35 ,58

19 ,16

10 ,9

Grecia

28 ,00

 

28 ,00

 

28 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ,0

Spania

250 ,00

 

250 ,00

 

250 ,00

 

-

-

 

 

99 ,13

0 ,93 

99 ,13

0 ,93

0 ,09

5 ,1

Franța

341 ,25

4 ,70

345 ,95

 

345 ,95

 

11 ,50

11 ,50

 

 

31 ,40

4 ,98

42 ,90

16 ,48

0 ,85

4 ,7

Italia

20 ,00

 

20 ,00

 

20 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ,8

Cipru

 

 

 

3 ,00

3 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ,8

Letonia

7 ,44

 

7 ,44

 

7 ,44

 

 

 

0 ,96

0 ,96

 

 

0 ,96

0 ,96

4 ,17

6 ,2

Luxemburg

7 ,00

 

7 ,00

0 ,26

7 ,26

 

2 ,50

2 ,50

 

 

1 ,50

0 ,30

4 ,00

2 ,80

7 ,64

29 ,1

Ungaria

 

5 ,99

5 ,99

0 ,04

6 ,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ,0

Țările de Jos

217 ,75

22 ,79

240 ,54

 

240 ,54

 

10 ,75

10 ,75

3 ,00

3 ,00

3 ,34

0 ,33

17 ,09

14 ,08

2 ,37

5 ,6

Austria

90 ,00

 

90 ,00

0 ,10

90 ,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ,6

Polonia

 

 

 

10 ,00

10 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ,1

Portugalia

20 ,00

0 ,45

20 ,45

4 ,00

24 ,45

 

 

 

 

 

4 ,30

0 ,43

4 ,30

0 ,43

0 ,26

8 ,2

Slovenia

12 ,00

 

12 ,00

 

12 ,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ,3

Finlanda

50 ,00

 

50 ,00

4 ,00

54 ,00

 

 

 

 

 

0 ,12

0 ,00

0 ,12

0 ,00

 

2 ,9

Suedia

150 ,52

4 ,80

155 ,32

 

155 ,32

 

0 ,25

0 ,25

0 ,00

0 ,00

1 ,14

0 ,11

1 ,39

0 ,36

0 ,11

3 ,6

Regatul Unit

405 ,15

11 ,25

416 ,40

95 ,77

512 ,17

5 ,02

46 ,47

46 ,47

2 ,86

0 ,43

146 ,93

16 ,83

201 ,28

68 ,75

3 ,79

7 ,6

Total UE- 27

3360 ,92

96 ,28

3457 ,20

174 ,74

3631 ,94

13 ,89

99 ,57

94 ,87

32 ,95

9 ,92

811 ,12

93 ,48

957 ,52

212 ,15

1 ,70

-


Side Bar