Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1884

Brüsszel, 2009. december 7

Állami támogatások: az összesítő táblázat tanúsága szerint jóval több állami támogatás került szétosztásra a válság miatt, ugyanakkor nem sérült az egységes piac

Az Európai Bizottság legutóbbi, állami támogatásokra vonatkozó összesítő táblázata arról árulkodik, hogy a pénzügyi válság nyomán megsokszorozódtak az állami támogatások: 2007-ben 66,5 milliárd EUR-t, azaz a 27 tagú EU teljes GDP-jének 0,52%-át, míg 2008-ban már 279,6 milliárd EUR-t, azaz a GDP 2,2%-át fordították ilyen célokra. Ha a 2008. évi összegből leszámítjuk a válságintézkedéseket, akkor a fennmaradó állami támogatások összege 67,4 milliárd EUR volt, ami a GDP 0,54%-ának felel meg. A tagállamok és a Bizottság megfelelően időzítette és jól koordinálta fellépéseit, ami hozzájárult a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez. Ezeknek az – összességében nézve eredményes – mentőintézkedéseknek az összehangolt megvalósításában az egyik kulcsszerepet az Európai Bizottság állami támogatási politikája játszotta. A Bizottság gondoskodott arról, hogy ezek a példa nélkül álló támogatási intézkedések minél előbb megvalósulhassanak, ugyanakkor a verseny ne torzuljon aránytalan mértékben, azaz ne sérüljön az egységes piac. A válságkezeléshez nem kapcsolódó támogatások mértéke alig változott. Ezek a támogatások mind a közös érdekek megvalósulását célozták.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „Az elmúlt tizennégy hónapban példa nélküli mentőintézkedéseket hajtottunk végre. Ezeknek köszönhetően sikerült stabilizálni az európai pénzügyi piacokat, és immár a fellendülés útjára léphetünk. A támogatások megvizsgálásához szükséges időt lerövidítettük, és a támogatások felhasználását szigorúan ellenőrizzük – ezzel biztosítjuk, hogy az állami támogatások valóban a válság megoldásához járuljanak hozzá. Jelenleg már a bankrendszer szerkezetátalakítási szakaszában járunk, ami azt jelenti, hogy megszülettek az első jelentős döntések az egyes bankokkal – például a KBC-vel, az ING-vel, a Lloyds-zal, Fortis-szal és a Commerzbankkal kapcsolatban. 2009-ben a hitelszűke miatt további, a reálgazdaságnak nyújtott támogatásokat engedélyezünk. Nagy örömömre szolgál, hogy a tagállamok a nehézségek ellenére is tartották magukat az állami támogatási fegyelemhez, és változatlanul igyekeztek a támogatásokat a közös érdekű horizontális célkitűzésekre, például a kutatásra átirányítani. A célirányos támogatások így minden bizonnyal továbbra is a gazdasági fellendülés ügyét fogják szolgálni.”

A pénzügyi válság leküzdésére irányuló támog atások

A tagállamok és a Bizottság összehangolja fellépéseit, és válságspec ifikus szabályokat dolgozott ki. Ennek köszönhetően a támogatási programokat rövid idő alatt végre lehet hajtani, és olyan ad hoc intézkedéseket lehet kialakítani, amelyek nem károsítják az EU-ban az egyenlő versenyfeltételeket.

A tagállamok 2008-ban a Bizottság jóváhagyásával összesen 3 361 milliárd EUR támogatást ítéltek oda válságkezelési célokra. Ennél azonban sokkal alacsonyabb, mindössze 958 milliárd EUR volt az a nominális összeg, amelyet a tagállamok 2008-ban ténylegesen végrehajtott válságkezelési támogatásokra fordítottak. Ezeken a támogatásokon belül az állami támogatási elem a becslések szerint 212,2 milliárd EUR, azaz a 27 uniós tagállam GDP-jének 1,7%-a. Az állami támogatási elem lényegesen alacsonyabb a nominális összegnél, elsősorban azért, mert az állami kezességvállalások állami támogatási eleme általában a garantált összegnek csupán egy csekély hányadát teszi ki. Ezenkívül ezekre a költségvetési kiadásokra csak abban az esetben kerül ténylegesen sor, ha az állami kezességvállalást valóban igénybe veszik.

A tagállamok folytatták a támogatások átirányítását a horizontális célkitűzések irányába

A pénzügyi válságtól eltekintve a fennmaradó támogatásokat a tagállamok továbbra is a megfelelő ütemben irányították át a közös érdekű horizontális célkitűzések felé. Az ipar és a szolgáltatások terén nyújtott támogatásoknak már mintegy 88%-a a közös érdekű célkitűzésekre irányul, miközben a válságkezeléshez nem kapcsolódó megmentési és szerkezetátalakítási támogatások összege csökken. A Bizottság külön kiemeli, hogy egyre több támogatás irányul a regionális, valamint a kutatási, fejlesztési és innovációs célokra, ami a jövőben várhatóan a munkalehetőségek bővítéséhez is hozzájárul.

Egyszerűsítés és rugalmasság

Továbbra is eredményesek a 2005–2008 közötti időszakra vonatkozó állami támogatási cselekvési tervben előirányzott reformok (lásd IP/05/680 ). A de minimis rendelet (lásd IP/06/1765 ) és a nemrégiben elfogadott általános csoportmentességi rendelet (lásd IP/08/1110 ) alapján egyes támogatások mentesülnek az előzetes bizottsági értékelés alól. Ezzel csökkennek az igazgatási terhek, miközben az egyenlő versenyfeltételek nem csorbulnak. A csoportmentesség a támogatási összegek mintegy 19%-át érinti. Ezenkívül a támogatások további 76%-át a Bizottság által értékelt különböző támogatási programok keretében ítélik oda. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság jóváhagyja magukat a programokat, és ezt követően a tagállamok a nagyszámú kedvezményezettnek már további bizottsági vizsgálat nélkül tudnak támogatást ítélni. Egyedi alapon csak a teljes támogatási összeg mintegy 5%-a esetében bírálják el a kedvezményezetteket. Ez nagyfokú rugalmassággal ruházza fel a tagállamokat, miközben az összeegyeztethetőség kritériumainak figyelembevételével továbbra sem sérülhet az egységes piac.

Végrehajtás

Az összesítő táblázatból kiderül, hogy folyamatosan javul a jogellenes és összeegyeztethetetlen támogatások visszafizettetési aránya. 2009. június végéig 9,4 milliárd EUR folyt vissza ténylegesen az állami támogatások kasszáiba. A jogellenes támogatásoknak már csak 9%-a hiányzik, ami azt jelenti, hogy a jogellenes és összeegyeztethetetlen támogatások teljes összegének 91%-át a kedvezményezettek ténylegesen visszafizették. Ez az arány 2004-ben csak 25% volt.

Az összesítés, „Az EU tagállamaiban nyújtott állami támogatá sokkal kapcsolatos tények és adatok” című melléklet és az egyes tagállamokra vonatkozó részletes statisztikai táblázatok és mutatók megtalálhatók az Európa honlapon:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html

Lásd m ég a MEMO/09/540 dokumentumot.

Az állami támogatások teljes összege a GDP százalékában (EU-27, adatok 1992-től)

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Kevesebb és célzottabb állami támogatás: Fontosabb adatok (a válságintézkedések nélkül)

 

2008. évi állami támogatás milliárd EUR-ban

2008. évi állami támogatás a GDP százalékában

A támogatás GDP-hez viszonyított arányának alakulása 2003-2008 között, a GDP százalékpontjában kifejezve (1)

Állami támogatások összesen – vasutak nélkül

Az ipar és a szolgáltatások (azaz a mezőgazdaság, a halászat és a közlekedés nélkül) állami támogatása összesen

Állami támogatások összesen – vasutak nélkül

Az ipar és a szolgáltatások (azaz a mezőgazdaság, a halászat és a közlekedés nélkül) állami támogatása összesen

Állami támogatások összesen – vasutak nélkül

Az ipar és a szolgáltatások állami támogatása összesen

A horizontális célokhoz nyújtott támogatás aránya az ipar és a szolgáltatások összes támogatásának százalékában, 2008

A horizontális célokhoz nyújtott támogatás összes támogatáshoz viszonyított százalékos arányának alakulása 2003-2008 között, százalékpontban kifejezve (1)

EU–27 ÖSSZESEN

67.4

52.9

0.54

0.42

-0.05

-0.05

88

10.8

EU–15 ÖSSZESEN

57.1

45.8

0.50

0.40

-0.03

-0.02

88

4.3

EU–12 ÖSSZESEN

10.3

7.1

1.05

0.72

-0.46

-0.50

87

48.1

Belgium

1.6

1.2

0.46

0.36

0.08

0.09

99

-1.0

Bulgária

0.4

0.0

1.30

0.12

0.60

-0.20

91

38.4

Cseh Köztársaság

1.4

1.2

0.97

0.78

-0.47

-0.51

94

65.3

Dánia

1.9

1.7

0.80

0.71

0.01

0.02

94

1.2

Németország

15.7

14.2

0.63

0.57

-0.09

-0.08

87

7.5

Észtország

0.0

0.0

0.29

0.09

0.00

-0.02

100

0.0

Írország

1.9

0.7

1.05

0.38

0.30

0.06

84

11.4

Görögország

1.0

0.8

0.42

0.33

-0.04

0.06

98

1.5

Spanyolország

5.2

4.4

0.48

0.40

-0.02

-0.04

79

8.1

Franciaország

10.3

7.6

0.53

0.39

-0.04

-0.01

96

18.7

Olaszország

5.5

4.5

0.35

0.29

-0.07

-0.06

85

-10.4

Ciprus

0.1

0.1

0.65

0.47

-1.12

-0.90

95

61.1

Lettország

0.2

0.0

0.88

0.20

0.32

0.03

100

10.1

Litvánia

0.3

0.2

0.82

0.53

0.18

0.10

100

54.2

Luxemburg

0.1

0.1

0.20

0.15

-0.11

-0.04

100

0.0

Magyarország

2.5

1.9

2.38

1.81

-0.10

0.21

81

19.0

Málta

0.1

0.1

2.00

1.74

-0.78

-0.86

2

-2.1

Hollandia

2.2

1.5

0.36

0.25

-0.04

0.03

98

3.0

Ausztria

1.3

1.1

0.46

0.38

0.06

0.07

99

-20.7

Lengyelország

3.7

2.9

1.02

0.80

-0.84

-0.82

93

67.1

Portugália

1.6

1.5

0.93

0.92

0.15

0.19

16

-3.5

Románia

0.9

0.3

0.64

0.18

-0.55

-0.99

53

15.6

Szlovénia

0.2

0.2

0.66

0.47

-0.10

-0.09

89

8.7

Szlovákia

0.4

0.3

0.53

0.42

-0.04

-0.07

84

21.1

Finnország

2.1

0.8

1.13

0.44

-0.13

0.02

98

-0.2

Svédország

3.0

2.7

0.92

0.82

0.15

0.16

100

-0.3

Egyesült Királyság

3.8

3.1

0.21

0.17

-0.04

-0.02

91

-4.8

Norvégia

2.3

1.7

0.74

0.56

n.a. (2)

n.a.

n.a.

n.a.

Izland

0.02

0.02

0.21

0.21

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Liechtenstein

0.001

0.001

0.03

0.03

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Megjegyzés: Az adatok az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdésében meghatározott összes olyan állami támogatási intézkedést lefedik, amelyet a tagállamok odaítéltek és a Bizottság megvizsgált. A mezőgazdasági és halászati politikákkal kapcsolatos közösségi szabályok nem tartoznak az EGT-megállapodás hatálya alá. Ezért az EFTA-államok esetében nem tüntettük fel az ezen ágazatokban nyújtott támogatásokat (1) A 2003-2005 és 2006-2008 közötti időszak éves átlagainak százalékpontban kifejezett változása. Forrás: Versenypolitikai Főigazgatóság, Energiaügyi és Közlekedési Főigazgatóság, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság, Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság és EFTA Felügyeleti Hatóság. (2) Nem áll rendelkezésre.

Válságintézkedésekkel kapcsolatos állami támogatások (2008., milliárd EUR)

 

Teljes jóváhagyott összeg 2008

Teljes jóváhagyott összeg 2009.1.1.–3.31.

Teljes jóváhagyott összeg 2008–2009.3.31.

Teljes jóváhagyott összeg 2009.4.1.–11.11.

Teljes jóváhagyott összeg 2008–2009.11.11.

Támogatások

Tőkerészesedések

Kedvezményes kamatozású hitelek

Kezességvállalások

Teljes bejelentett válságkezelési támogatás 2008-ban

Teljes válságkezelési támogatás a GDP százalékában

A bankszektor aránya a gazdaság egészéhez képest

Névérték

Megítélt támogatás

Névérték

Megítélt támogatás

Névérték

Megítélt támogatás

Névérték

Megítélt támogatás

%

%

Belgium

255.15

7.80

262.95

25.36

288.31

 

16.40

11.70

 

 

30.40

6.08

46.80

17.78

5.17

5.4

Dánia

585.44

13.50

598.94

0.82

599.75

 

0.50

0.50

2.35

2.35

0.00

0.00

2.85

2.85

1.22

5.4

Németország

545.23

20.00

565.23

23.90

589.13

8.86

11.20

11.20

23.78

3.17

137.10

27.90

180.94

51.14

2.05

3.6

Írország

376.00

5.00

381.00

7.50

388.50

 

 

 

 

 

355.76

35.58

355.76

35.58

19.16

10.9

Görögország

28.00

 

28.00

 

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

Spanyolország

250.00

 

250.00

 

250.00

 

-

-

 

 

99.13

0.93 

99.13

0.93

0.09

5.1

Franciaország

341.25

4.70

345.95

 

345.95

 

11.50

11.50

 

 

31.40

4.98

42.90

16.48

0.85

4.7

Olaszország

20.00

 

20.00

 

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8

Ciprus

 

 

 

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8

Lettország

7.44

 

7.44

 

7.44

 

 

 

0.96

0.96

 

 

0.96

0.96

4.17

6.2

Luxemburg

7.00

 

7.00

0.26

7.26

 

2.50

2.50

 

 

1.50

0.30

4.00

2.80

7.64

29.1

Magyarország

 

5.99

5.99

0.04

6.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0

Hollandia

217.75

22.79

240.54

 

240.54

 

10.75

10.75

3.00

3.00

3.34

0.33

17.09

14.08

2.37

5.6

Ausztria

90.00

 

90.00

0.10

90.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Lengyelország

 

 

 

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Portugália

20.00

0.45

20.45

4.00

24.45

 

 

 

 

 

4.30

0.43

4.30

0.43

0.26

8.2

Szlovénia

12.00

 

12.00

 

12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Finnország

50.00

 

50.00

4.00

54.00

 

 

 

 

 

0.12

0.00

0.12

0.00

 

2.9

Svédország

150.52

4.80

155.32

 

155.32

 

0.25

0.25

0.00

0.00

1.14

0.11

1.39

0.36

0.11

3.6

Egyesült Királyság

405.15

11.25

416.40

95.77

512.17

5.02

46.47

46.47

2.86

0.43

146.93

16.83

201.28

68.75

3.79

7.6

EU -27 Összesen

3360.92

96.28

3457.20

174.74

3631.94

13.89

99.57

94.87

32.95

9.92

811.12

93.48

957.52

212.15

1.70

-


Side Bar