Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1878

V Bruselu dne 4. prosince 2009

„Parta, co jí chutná“, kampaň EU na podporu zdravé výživy: Putovní výstavy končí, kampaň jde dál

Kampaň EU na podporu zdravé výživy „Parta, co jí chutná“ navštívila prostřednictvím putovních autobusů s kvizy a hrami 173 školních dvorů po celé Evropě, aby se děti poučily, jak je důležitá zdravá výživa. Asi 17 000 dětí se zúčastnilo akcí, které probíhaly do konce listopadu, a přitom se dozvědělo něco o přednostech ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Další tisíce se nyní informují na interaktivních internetových stránkách „Party, co jí chutná“, které jsou středem kampaně „Jez, pij, hýbej se“.

Putovní výstavy byly zahájeny komisařkou Mariann Fischer Boelovou dne 28. září (viz IP/09/1366 ) a navštívily Belgii, Francii, Spojené království, Irsko, Estonsko, Litvu a Polsko. Akce byly zaměřeny na děti věku 8–12 let. Nejprve byla ukázána důležitost zdravé výživy, poté byly uspořádány týmové soutěže a nakonec byly představeny internetové stránky „Party, co jí chutná“. Školy akce vyhodnotily jako velice zajímavé, poučné a interaktivní.

I když putovní výstavy a hry tento rok končí, jsou internetové stránky nadále hojně navštěvovány. Členové „Party, co jí chutná“, nepoddajné kreslené postavičky ve formě ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, vyprávějí svoje příběhy a přitom mladému publiku předávají stále stejný vzkaz: Jez teď zdravě, aby ses později cítil dobře. Kromě toho probíhá hledání pokladu, během něhož mohou účastníci vyhrát ceny.

Další informace:

Kampaň Party, co jí chutná:

http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/

Hledání pokladu:

http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/treasure-hunt/index_cs.htm

Aktualizované tiskové podklady:

http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/press-corner/index_cs.htm


Side Bar