Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/ 1876

Bruxelles, 4 decembrie 2009

Ajutoare de stat: Comisia autorizează introducerea unei scheme temporare în România de acordare de ajutoare de stat până la €500 000

Comisia Europeană a autorizat, în conformita te cu normale privind ajutoarele de stat din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene , o schemă de ajutor propusă de România, menită să ofere sprijin întreprinderilor care se confruntă cu dificultăți de finanțare ca urmare a înăspririi condițiilor de creditare în contextul actualei crize economice. Schema permite autorităților să acorde ajutoare în valoare de până la500 000 până la 31 decembrie 2010. Schema îndeplinește condițiile din Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul crizei financiare și economice, adoptat de Comisie, (a se vedea IP/08/1993 ), deoarece este limitată în timp, respectă pragurile relevante și este destinată doar întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 1 iulie 2008. Prin urmare, schema este compatibilă cu articolul 107 alineatul (3) litera (b) din TFEU, care permite acordarea de ajutoare pentru a remedia perturbări grave ale economiei unui stat membru.

"Schema de ajutor de stat va contribui la înlăturarea dificultăţilor cu care întreprinderile din România se confruntă fără o distorsionare semnificativă a pieţ ei. Datorită colaborării excelente cu autorităţiile române, Comisia a putut aproba schema rapid" a declarat Comisarul european pe concurenţă Neelie Kroes.

Autoritățile române au elaborat schema pe baza normelor prevăzute în Cadrul temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul crizei financiare și economice și, în special, a condițiilor privind valoarea limitată compatibilă a ajutorului.

Ajutorul maxim pe care îl poate obţine o întreprindere este de €500 000 şi se aplică întreprinderilor care nu se aflau deja în dificultate la 1 iulie 2008. Ajutorul de stat poate fi acordat sub forma de sume nerambursabile, împrumuturi în condiţii preferenţiale, subvenţii de dobândă, garanţii sau eşalonarea creanţelor deţinute de stat fără perceperea de dobânzi.

Decizia va fi publicată în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul DG Concurență , cu numărul de referință N 547/2009. Cele mai recente decizii privind ajutoarele de stat publicate în Jurnalul Oficial și pe site sunt enumerate în buletinul informativ electronic State aid Weekly e-News .


Side Bar