Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/09/ 1873

Bruksela, dnia 3 grudnia 2009 r.

Szczyt UE-Ukraina – 4 grudnia w Kijowie

4 grudnia w Kijowie odbędzie się po raz trzynasty szczyt UE-Ukraina. Gospodarzem szczytu będzie prezydent Wiktor Juszczenko. Komisję reprezentować będzie przewodniczący José Manuel Barroso oraz komisarz ds. handlu i europejskiej polityki sąsiedztwa, Benita Ferrero-Waldner. Szczyt będzie dla przywódców UE i Ukrainy okazją do omówienia wspólnej polityki w stosunku do takich zagadnień jak: zmiana klimatu, światowy kryzys gospodarczy i finansowy oraz bezpieczeństwo energii. Przywódcy z zadowoleniem przyjmą ciągłe postępy w stosunkach UE-Ukraina oraz podkreślą, że Ukraina powinna z nową energią podjąć stosowne reformy. Ważnymi tematami rozmów będzie również wdrażanie partnerstwa wschodniego oraz współpraca w różnych sektorach, np. energii, sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, transportu oraz środowiska. Podczas szczytu poruszone zostaną również kwestie międzynarodowe, dotyczące stosunków z Białorusią, Republiką Mołdowy oraz Federacją Rosyjską.

W przededniu szczytu przewodniczący Komisji José-Manuel Barroso powiedział: UE i Ukraina stoją przed pewnymi wspólnymi wyzwaniami, które wymagają wspólnej polityki. Zmiany klimatu, światowy kryzys gospodarczy i finansowy oraz bezpieczeństwo energii to tylko niektóre przykłady najbardziej palących problemów. Stale okazujemy gotowość wspierania Ukrainy w znajdowaniu odpowiednich rozwiązań w tych i innych priorytetowych dziedzinach. Równocześnie oczekujemy, że Ukraina będzie kontynuować swój program reform z zaangażowaniem i zdecydowaniem”.

Komisarz Ferrero-Waldner dodała: „W ubiegłym roku stosunki między UE a Ukrainą nadal się zacieśniały. Cieszymy się z postępów w naszych negocjacjach dotyczących nowego układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina oraz z naszej coraz szerszej współpracy z wielu różnych obszarach. Równocześnie wezwiemy naszych ukraińskich partnerów do podjęcia reform z nową energią oraz do bliskiej współpracy ze społecznością międzynarodową, szczególnie z MFW, w celu szybszego przywrócenia wzrostu i ogólnego dobrobytu.”

Oczekuje się, że podczas sesji plenarnej główny nacisk położony zostanie na poszukiwanie wspólnych odpowiedzi na światowe wyzwania, takie jak zmiany klimatu, światowy kryzys gospodarczy i finansowy, jak również potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Szczyt będzie okazją do podsumowania wewnętrznych zmian na Ukrainie i w UE, w tym przygotowań do wyborów prezydenckich, które odbędą się na Ukrainie w styczniu 2010 r., oraz wpływu, jaki na UE wywrze wejście w życie traktatu lizbońskiego. Przywódcy UE wezwą Ukrainę do kontynuacji z nową energią procesu reform oraz z zadowoleniem przyjmą dalsze pogłębienie stosunków między UE a Ukrainą. Sukcesy w tej dziedzinie to m.in. znaczny postęp w negocjacjach dotyczących układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina, rozpoczęcie wdrażania nowego programu stowarzyszeniowego UE-Ukraina, który wraz z planem działań w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa będzie służył jako punkt odniesienia dla reform w stosunkach UE-Ukraina, oraz podjęcie jesienią 2008 r. dialogu z Ukrainą na temat wiz. Przy okazji szczytu podpisane zostanie strategiczne porozumienie o współpracy z Europolem oraz porozumienie ustanawiające Europejski Bank Inwestycyjny na Ukrainie.

Przywódcy dokonają przeglądu współpracy z Ukrainą w wielu różnych sektorach, m.in. energii, transportu, środowiska oraz sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. W dziedzinie energii prześledzą oni postęp we wdrażaniu protokołu ustaleń w sprawie współpracy energetycznej, jak również innych krytycznych kwestii, w tym modernizacji ukraińskiego systemu tranzytu gazu oraz przystąpienia Ukrainy w przyszłości do Traktatu o wspólnocie energetycznej.

Przywódcy również dokonają przeglądu możliwości oferowanych przez partnerstwo wschodnie z myślą o propagowaniu stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej krajów partnerstwa wschodniego z UE. Skoncentrują się szczególnie na praktycznych działaniach służących realizacji celów partnerstwa. Ukraina będzie również reprezentowana na spotkaniu ministerialnym partnerstwa wschodniego, które odbędzie się 8 grudnia w Brukseli.

Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/external_relations/ukraine/index_en.htm

http://ec.europa.eu/eurostat


Side Bar