Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1867

Bruksela, dnia 2 grudnia 2009 r.

Konferencja w Kopenhadze musi przynieść ambitne i kompleksowe ogólnoświatowe porozumienie na rzecz zapobiegania niebezpiecznym zmianom klimatu

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podkreśliła kluczowe znaczenie osiągnięcia ambitnego i kompleksowego ogólnoświatowego porozumienia w sprawie klimatu na konferencji NZ w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Kopenhadze w dniach 7-18 grudnia br. Unia Europejska będzie pracować nad osiągnięciem maksymalnych postępów w celu sfinalizowania ambitnego i prawnie wiążącego międzynarodowego traktatu w sprawie zmian klimatu, który w 2013 r. ma zastąpić protokół z Kioto. Konferencja musi rozstrzygnąć kluczowe polityczne elementy traktatu oraz określić proces i termin (połowa 2010 r.) ukończenia pełnego tekstu. Porozumienie kopenhaskie musi także obejmować umowę w sprawie „szybkiego rozpoczęcia” umożliwiającą natychmiastowe wykonanie lub przygotowanie pewnych działań, w tym pomocy finansowej dla krajów najsłabiej rozwiniętych. W konferencji uczestniczyć będą zarówno Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso jak i komisarz ds. środowiska Stavros Dimas oraz około 90 innych światowych przywódców.

Przewodniczący Barroso oświadczył: „Światowi przywódcy muszą podjąć w Kopenhadze śmiałe decyzje niezbędne do zapobieżenia osiągnięciu przez zmiany klimatu niebezpiecznie wysokich i potencjalnie katastrofalnych poziomów przewidywanych przez naukowców. Musimy wykorzystać tę szansę, aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej poziomu 2° C, zanim będzie za późno. Kopenhaga jest jednak również historyczną szansą na określenie planu działania na rzecz stworzenia społeczeństwa niskoemisyjnego, a tym samym pobudzenie fali innowacji, które mogą ożywić gospodarki naszych krajów poprzez tworzenie nowych sektorów charakteryzujących się zrównoważonym rozwojem oraz miejsc pracy w tych ekologicznych sektorach. Unia Europejska rozpoczęła te działania zobowiązując się jednostronnie do zmniejszenia emisji o 20 proc. do 2020 r. oraz przedstawiając propozycje finansowania działań zapobiegających zmianom klimatu w krajach rozwijających się. Jesteśmy gotowi, aby zwiększyć skalę redukcji emisji do 30 proc. pod warunkiem, że nasi partnerzy zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach rozwijających się, wezmą sprawiedliwy udział w ogólnoświatowych wysiłkach.”

Komisarz Dimas dodał: „Cieszę się, że wielu naszych głównych partnerów, w tym USA i Chiny, ostatnio zaproponowało konkretne działania lub cele ograniczenia emisji. Dowody naukowe wskazują, że aby utrzymać globalne ocieplenie poniżej 2° C, kraje uprzemysłowione muszą do 2020 r. ograniczyć swoje emisje do 25-40 proc. poniżej poziomu z 1990 r., podczas gdy kraje rozwijające się powinny ograniczyć wzrost swoich emisji o około 15-30 proc. poniżej poziomów przewidywanych na 2020 r. Łączne propozycje krajów rozwiniętych wciąż jednak znacznie odbiegają od niezbędnego poziomu aspiracji, więc apeluję do krajów, które wyznaczyły sobie mało ambitne cele, aby je skorygowały. Ponadto wiele przepisów w obecnie negocjowanych tekstach mogłoby w praktyce mieć wpływ na ograniczenie celów krajów rozwiniętych. Przepisy te należy doprecyzować w Kopenhadze. Zapewnienie integralności środowiskowej przyszłego traktatu ma kluczowe znaczenie dla UE.”

Międzynarodowe negocjacje

Międzynarodowe negocjacje zostały rozpoczęte pod koniec 2007 r. w celu przygotowania porozumienia Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania zmian klimatu na okres po 2012 r., po wygaśnięciu pierwszego okresu zobowiązań protokołu z Kioto. Unia Europejska stoi na stanowisku, że w wyniku tych negocjacji musi powstać kompleksowy, ambitny, sprawiedliwy, oparty na wiedzy naukowej i prawnie wiążący ogólnoświatowy traktat.

Ze względu na dotychczasowe powolne postępy w negocjacjach i brak konsensusu co do kształtu ostatecznego porozumienia obecnie jest mało prawdopodobne, aby traktat mógł zostać sfinalizowany w Kopenhadze, zgodnie z pierwotnym planem.

Celem UE na wspomnianej konferencji będzie zatem osiągnięcie największych możliwych postępów w kierunku sfinalizowania pełnego traktatu i osiągnięcia ambitnego i kompleksowego porozumienia politycznego obejmującego jego wszystkie kluczowe elementy, a także umowę w sprawie „szybkiego rozpoczęcia” (zob. MEMO/09/534 ).

Program kopenhaski

W ramach konferencji przez ponad tydzień, do dnia 15 grudnia, negocjacje będą odbywały się na szczeblu urzędników. Następnie od dnia 16 grudnia do końca konferencji w dniu 18 grudnia będą się one odbywały na wysokim szczeblu. Początkowo będą w nich uczestniczyli ministrowie i komisarz Dimas, ale od dnia 17 grudnia do udziału w nich są zaproszeni światowi przywódcy. Już ponad 90 z nich przyjęło zaproszenie, w tym Przewodniczący Barroso.

Komisarz Dimas przyjedzie do Kopenhagi w dniu 12 grudnia, aby następnego dnia wziąć udział w nieformalnym międzynarodowym spotkaniu ministerialnym, którego gospodarzem będzie Connie Hedegaard, duńska minister, która będzie również przewodniczyć konferencji NZ. Connie Hedegaard została wybrana na komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu w przyszłej Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele UE

Szwedzka Prezydencja UE i Komisja Europejska będą w Kopenhadze wspólnie odpowiedzialne za prowadzenie negocjacji w imieniu Unii Europejskiej.

Unijna „Trojka” obejmująca Szwecję, Komisję Europejską i Hiszpanię (jako następny kraj przewodniczący UE), będzie codzienne uczestniczyć w konferencjach prasowych o godz. 14.00. Będzie je można oglądać na żywo lub na żądanie na stronie internetowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu www.unfccc.int .

Dalsze informacje:

Kopenhaska konferencja w sprawie zmian klimatu; kluczowe cele UE:

MEMO/09/534

Unijne materiały prasowe na konferencję w Kopenhadze:

http://ec.europa.eu/climateaction/news_media/index_pl.htm

Strona internetowa na temat zmian klimatu: www.ec.europa.eu/climateaction

Strona internetowa DG ds. środowiska poświęcona konferencji w Kopenhadze:

http://ec.europa.eu/environment/climat/copenhagen_09.htm

Audiowizualne materiały dla mediów są dostępne na stronie internetowej: http://www.tvlink.org/copenhagen/ .


Side Bar