Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1867

Briuselis, 2009 m. gruodžio 2 d.

Kopenhagos konferencijoje būtina sudaryti plataus užmojo visuotinį ir išsamų susitarimą, kad būtų išvengta pavojingų klimato pokyčių

Šiandien Europos Komisija pabrėžė, kad gruodžio 7–18 d. Kopenhagoje vyksiančioje JT klimato kaitos konferencijoje itin svarbu pasiekti plataus užmojo visuotinį ir išsamų susitarimą dėl klimato. Europos Sąjunga dės didžiausias pastangas, kad būtų baigta rengti teisiškai privaloma visuotinė sutartis dėl klimato, 2013 m. pakeisianti Kioto protokolą. Konferencijoje būtina suderinti pagrindinius politinius sutarties aspektus ir nustatyti viso teksto rengimo procedūrą ir terminą – iki 2010 m. vidurio. Į Kopenhagos susitarimą taip pat turi būti įtraukta „greitos pradžios“ nuostata, pagal kurią būtų galima nedelsiant įgyvendinti ar parengti tam tikras priemones, įskaitant finansinės paramos mažiausiai išsivysčiusioms šalims teikimą. Konferencijoje dalyvaus Komisijos Pirmininkas José Manuelis Barroso, už aplinką atsakingas Komisijos narys Stavras Dimas ir apie 90 kitų pasaulio lyderių.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso sakė: Kopenhagoje pasaulio lyderiai privalo priimti ryžtingus sprendimus, būtinus, kad klimato pokyčiai netaptų pavojingi ir galbūt pražūtingi, kaip prognozuoja mokslininkų bendruomenė. Kol nevėlu, privalome išnaudoti galimybę, kad visuotinis atšilimas nebūtų didesnis nei 2 °C. Be to, Kopenhagoje turime istorinę galimybę parengti pasaulinės mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų visuomenės veiksmų planą ir taip paskatinti daugybę inovacijų, dėl kurių gali būti kuriama naujų darnaus augimo sektorių ir darbo vietų aplinkosaugos srityje ir taip gaivinama mūsų ekonomika. Vienašaliu įsipareigojimu iki 2020 m. 20 % sumažinti išmetalų ir besivystančioms šalims skirtais klimato kaitos švelninimo priemonių finansavimo pasiūlymais Europos Sąjunga parodė pavyzdį. Būsime pasirengę išmetalų mažinti iki 30 %, jeigu mūsų partnerės išsivysčiusios ir besivystančios šalys pagal savo išgales prisidės prie visuotinių pastangų.

Komisijos narys S. Dimas pridūrė: Labai džiaugiuosi, kad kelios pagrindinės partnerės, įskaitant JAV ir Kiniją, neseniai pateikė svarstyti konkrečius išmetalų mažinimo tikslus ar priemones. Remiantis moksliniais duomenimis, tam, kad visuotinis atšilimas nebūtų didesnis nei 2 °C, pramoninės valstybės iki 2020 m. išmetalų turi sumažinti 25–40 %, palyginti su 1990 m. rodikliais, o besivystančios šalys turi siekti, kad jų išmetalų padaugėtų apytiksliai 15–30 % mažiau, nei numatyta 2020 m. prognozėje. Tačiau bendri išsivysčiusių šalių tikslai vis dar nepakankami, todėl raginu menkus tikslus nustačiusias šalis juos padidinti. Be to, dėl dalies dabartinių derybų tekstų nuostatų išsivysčiusių šalių tikslai praktiškai sumažėtų. Šias nuostatas Kopenhagoje būtina sugriežtinti. ES ypač svarbu užtikrinti, kad būsima sutartis būtų naudinga aplinkai.

Tarptautinės derybos

2007 m. pabaigoje pradėtos tarptautinės derybos siekiant parengti Jungtinių Tautų susitarimą dėl klimato kaitos poveikio švelninimo po 2012 m., kai baig sis Kioto protokole nustatytas pirmasis įsipareigojimų laikotarpis. Europos Sąjungai svarbu, kad po šių derybų būtų parengta išsami, plataus užmojo, teisinga, moksliškai pagrįsta ir teisiškai privaloma visuotinė sutartis.

Tačiau kol kas derybos vyksta lėtai ir nesutariama dėl galutinio susitarimo formos, todėl menkai tikėtina, kad sutartis gali būti baigta rengti Kopenhagoje, kaip iš pradžių planuota.

Todėl Europos Sąjungai konferencijos tikslas – kad būtų nuveikta kuo daugiau rengiant sutartį ir sudarytas plataus masto bei išsamus politinis susitarimas dėl visų pagrindinių sutarties aspektų, įskaitant „greitos pradžios“ nuostatą (žr. MEMO/09/534 ).

Kopenhagos konferencijos programa

Oficialios derybos vyks tik pirmąją konferencijos savaitę – iki gruodžio 15 d. Vėliau, nuo gruodžio 16 d. iki konferencijos pabaigos gruodžio 18 d., vyks aukšto lygio pareigūnų diskusijos. Iš pradžių jose dalyvaus ministrai ir Komisijos narys S. Dimas, o nuo gruodžio 17 d. dalyvauti kviečiami ir pasaulio lyderiai. Kvietimą jau priėmė daugiau kaip 90 lyderių, įskaitant Komisijos Pirmininką J. M. Barroso.

Gruodžio 12 d. į Kopenhagą atvyksiąs Komisijos narys S. Dimas kitą dieną dalyvaus neoficialiame tarptautiniame ministrų susitikime, kuriam vadovaus JT konferencijai pirmininkausianti Danijos ministrė Connie Hedegaard. Naujos sudėties Europos Komisijoje C. Hedegaard bus atsakinga už veiksmus klimato srityje.

Atstovavimas ES

ES vardu Kopenhagoje derėsis ES pirmininkaujanti Švedija ir Europos Komisija.

ES trejetas – Švedija, Komisija ir Ispanija (kita ES pirmininkausianti valstybė narė) – kasdien 14 val. rengs spaudos konferencijas. Jos bus transliuojamos tiesiogiai, o jų įrašus bus galima peržiūrėti JT klimato kaitos konvencijos interneto svetainėje www.unfccc.int .

Daugiau informacijos

Kopenhagos klimato konferencija. Pagrindiniai ES tikslai – MEMO/09/534

Su Kopenhagos konferencija susijusių ES dokumentų rinkinys spaudai http://ec.europa.eu/climateaction/news_media/index_en.htm

Interneto svetainė „ES prieš klimato kaitą“ www.ec.europa.eu/climateaction

Kopenhagos konferencijai skirta Aplinkos generalinio direktorato interneto svetainė http://ec.europa.eu/environment/climat/copenhagen_09.htm

Audiovizualinei žiniasklaidai skirtą medžiagą galima atsisiųsti iš http://www.tvlink.org/copenhagen/


Side Bar