Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1867

Brüsszel, 2009. december 2.

A koppenhágai konferencián előremutató és átfogó globális megállapodásnak kell születnie, ellenkező esetben az éghajlatváltozás veszélyes méreteket ölthet

Az Európai Bizottság a mai napon ismét nyomatékosan felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy az ENSZ december 7. és 18. között megrendezendő koppenhágai éghajlat-változási konferenciáján globális, nagyra törő és átfogó megállapodás jöjjön létre. Az Európai Unió minden igyekezetével azon lesz, hogy a Kiotói Jegyzőkönyvet 2013-tól egy ambiciózus és jogilag kötelező erejű globális éghajlat-változási megállapodás kövesse. A konferencián tisztázni kell a megállapodás legfontosabb szakpolitikai elemeit, valamint eljárást kell kidolgozni és 2010 közepi határidőt szabni a szöveg végleges változatának elfogadásához. A koppenhágai megállapodás csak úgy lehet teljes, ha a „gyorsindítás” lehetőségét is magában foglalja, vagyis módot nyújt bizonyos fellépések – így például a legkevésbé fejlett országoknak nyújtandó pénzügyi segítségnyújtás – közvetlen végrehajtására vagy előkészítésére. A konferencián a világ közel 90 vezető politikusa mellett José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke és Stavros Dimas környezetvédelmi biztos is részt vesz majd.

Barroso elnök kijelentette: „A koppenhágai konferencián olyan fokú döntéshozatali eltökéltségre lesz szükség, amellyel ki lehet védeni a tudományos közösség által előre jelzett veszélyes vagy katasztrofális éghajlat-változási hatásokat. Meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget a globális felmelegedés mértékének 2 °C alá szorítására, mielőtt túl késő lenne. Koppenhága történelmi jelentősége abban is megnyilvánul, hogy körvonalazhatja egy alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom megvalósításának menetrendjét, s ezáltal olyan innovációs hullámot gerjeszthet, amely új, fenntarthatóan növekvő ágazatok és „zöld” munkahelyek teremtésével új életet lehelhet a gazdaságba. Az Európai Unió magasra tette a mércét: 2020-ra egyoldalúan 20%-os kibocsátáscsökkentést vállaltunk, és finanszírozási javaslatokat terjesztettünk elő a fejlődő országok éghajlatváltozással összefüggő erőfeszítéseinek támogatására. Készek leszünk akár 30%-ra növelni a vállalt kibocsátáscsökkentés mértékét, amennyiben erejükhöz és képességeikhez mérten a fejlett és fejlődő országok is kiveszik a részüket a világméretű feladatból.”

Stavros Dimas hozzátette: „Rendkívül örvendetesnek tartom, hogy több meghatározó partner, köztük az Egyesült Államok és Kína is konkrét kibocsátási irányszámokkal és fellépési javaslatokkal ül tárgyalóasztalhoz.

Tudományosan igazolt tény, hogy a globális felmelegedés 2 °C alatt tartásához a fejlett ipari országoknak a kibocsátás 1990-es szintjéhez képest 2020-ig 25–40 százalékos csökkenést kell elérniük, a fejlődő országoknak pedig 15–30 százalékkal mérsékelniük kell kibocsátásuk 2020-ra előrejelzett növekedését. A fejlett országok vállalásai összességében mégis jóval alatta maradnak az elvárásoknak, így arra buzdítanám a szerény célokat kitűző országokat, hogy tegyék magasabbra a lécet. Annál is inkább, mert a vitára bocsátott jelenlegi szövegek számos rendelkezése a gyakorlatban enyhítene a fejlett országok kötelezettségvállalásain. Ezek a rendelkezések szigorításra szorulnak Koppenhágában. Az Európai Unió számára létfontosságú, hogy a megállapodás környezetvédelmi szempontból következetes legyen.”

Nemzetközi tárgyalások

2007 végén nemzetközi tárgyalások indultak abból a célból, hogy ENSZ-megállapodás jöjjön létre az éghajlatváltozás hatásainak kezelésére a 2012 utáni időszakra, vagyis miután az első kötelezettségvállalási idős zak végén a Kiotói Jegyzőkönyv rendelkezései hatályukat vesztik. Az Európai Unió szempontjából akkor zárulnak sikerrel a tárgyalások, ha azok nyomán átfogó, ambiciózus, méltányos, tudományos alapokon nyugvó és jogilag kötelező erejű megállapodás születik.

Az eddigi tárgyalások nem hozták meg a kívánt eredményt. Mivel nem sikerült egyetértésre jutni a megállapodás végső formáját illetően, várhatóan nem az eredeti szándékok szerinti megállapodás jön létre Koppenhágában.

Az Európai Unió ennek fényében azzal a céllal ül tárgyalóasztalhoz, hogy az eredeti elképzelést a lehető legnagyobb mértékben megközelítő, az összes lényegi elem, valamint egyes fellépések „gyorsindítása” (lásd MEMO/09/534 ) tekintetében átfogó és ambiciózus politikai megállapodásra jusson.

A koppenhágai találkozó programja

A konferencián bő egy hétig, egészen december 15-ig hivatalos szintű egyeztetés folyik majd. Ezt követően december 16. és 18. között, a konferencia végéig magas szintű találkozókra kerül sor. Ezek a megbeszélések először a tagállamok minisztereinek és Dimas biztosnak a részvételével zajlanak, de december 17-től a világ minden vezető politikusa számára nyitva állnak. Közülük több mint kilencvenen, köztük Barroso elnök is jelezte részvételi szándékát.

Dimas biztos december 12-én érkezik Koppenhágába, hogy másnap nem hivatalos nemzetközi miniszteri ülésen vegyen részt Connie Hedegaard, dán miniszterasszony elnökletével, aki a koppenhágai ENSZ-konferencia levezető elnöke is lesz egyben. Connie Hedegaard az új összetételű Európai Bizottságban az éghajlatpolitikai biztosi poszt várományosa.

Az Európai Unió álláspontját képviselő tárgyaló felek

Az EU álláspontját a svéd elnökség és az Európai Bizottság közösen képviseli Koppenhágában.

Svédország, a Bizottság és Spanyolország (az EU soron következő elnöksége) trojkája minden nap 14 órakor sajtótájékoztatót tart majd. Ezek valós időben követhetőek lesznek, illetve később is lekérhetőek az ENSZ éghajlat-változási csúcsról tájékoztató www.unfccc.int weboldalon.

További információk:

Koppenhágai éghajlat-változási konferencia: a legfontosabb uniós célkitűzések:

MEMO/09/534

Koppenhágával kapcsolatos sajtóanyagok: http://ec.europa.eu/climateaction/news_media/index_hu.htm

Éghajlatpolitikai weboldal: www.ec.europa.eu/climateaction

A Környezetvédelmi Főigazgatóság Koppenhágával foglalkozó weboldala:

http://ec.europa.eu/environment/climat/copenhagen_09.htm

Audiovizuális anyagok a http://www.tvlink.org/copenhagen/ weboldalon érhetők el.


Side Bar