Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1867

Bryssel 2. joulukuuta 2009

Kööpenhaminassa on tehtävä vaarallisen ilmastonmuutoksen torjuntaa koskeva maailmanlaajuinen, kunnianhimoinen ja kattava sopimus

Euroopan komissio korosti tänään sitä, miten tärkeää on, että 7.–18. joulukuuta Kööpenhaminassa järjestettävässä YK:n ilmastonmuutoskonferenssissa saadaan aikaan maailmanlaajuinen, kunnianhimoinen ja kattava ilmastosopimus. Euroopan unioni pyrkii siihen, että kokouksessa edistytään mahdollisimman pitkälle, jotta Kioton pöytäkirjan jatko vuonna 2013 voidaan varmistaa kunnianhimoisella ja oikeudellisesti sitovalla maailmanlaajuisella ilmastosopimuksella. Konferenssissa on päästävä sopuun yleissopimuksen poliittisista pääelementeistä. Lisäksi on sovittava prosessista, jolla sopimusteksti viimeistellään, ja tälle työlle asetettavasta määräajasta, joka ajoittunee vuoden 2010 puoliväliin. Kööpenhaminan sopimukseen on myös sisällytettävä ”pikastartti”, joka mahdollistaa tiettyjen toimien täytäntöönpanon tai valmistelun välittömästi. Tällaisia toimia ovat muun muassa vähiten kehittyneille maille tarjottava rahoitusapu. Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja ympäristökomissaari Stavros Dimas osallistuvat molemmat konferenssiin noin 90 muun poliittisen johtajan kanssa.

Puheenjohtaja Barroso totesi, että maailman johtajien on tehtävä Kööpenhaminassa rohkeita päätöksiä, jotka ovat tarpeen, ettei ilmastonmuutos saavuttaisi tiedeyhteisön ennustamia vaarallisia ja mahdollisesti katastrofaalisia tasoja. ”Meidän on hyödynnettävä tämä mahdollisuus pysäyttää maapallon keskilämpötilan nousu alle kahteen celsiusasteeseen ennen kuin se on liian myöhäistä. Kööpenhaminan kokous tarjoaa myös historiallisen mahdollisuuden sopia etenemisestä kohti maailmanlaajuista vähähiilistä yhteiskuntaa ja käynnistää innovaatioaalto, joka voi antaa uutta pontta talouksillemme uusien, kestävän kasvun alojen ja ympäristöalan työpaikkojen avulla. Euroopan unioni on näyttänyt mallia ja päättänyt yksipuolisesti leikata päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Euroopan unioni on myös tehnyt kehitysmaiden ilmastotoimien rahoitusta koskevia ehdotuksia. Olemme valmiita nostamaan päästövähennyksemme jopa 30 prosenttiin, jos kumppanimme sekä teollisuus- että kehitysmaissa sitoutuvat antamaan oman, oikeudenmukaisen panoksensa ponnisteluihin.”

Komissaari Dimas lisäsi: ”Pidän erittäin tervetulleena sitä, että useat merkittävät kumppanit, kuten Yhdysvallat ja Kiina, ovat vastikään julkistaneet konkreettisia päästötavoitteita tai päästövähennystoimia.

Tieteellisten todisteiden valossa maapallon keskilämpötilan nousu on pidettävä alle kahdessa celsiusasteessa. Tästä syystä teollisuusmaiden on leikattava päästöjään vuoteen 2020 mennessä 25–40 prosenttia alle vuoden 1990 tasojen ja kehitysmaiden on puolestaan rajoitettava päästöjensä kasvu siten, että päästöt ovat 15–30 prosenttia alle ennustettujen tasojen vuonna 2020. Kehitysmaiden yhteiset tarjoukset ovat kuitenkin paljon tarvittavaa tasoa alhaisemmat, ja kehotankin tällaisia maita parantamaan tavoitteitaan. Neuvotteluissa käsiteltävänä olevissa teksteissä on lisäksi useita kohtia, jotka käytännössä itse asiassa vähentäisivät kehitysmaiden tavoitteita. Näitä määräyksiä on tiukennettava Kööpenhaminan kokouksessa. EU:lle on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että tulevan sopimuksen ympäristövaikutukset toteutuvat.”

Kansainväliset neuvottelut

Kioton pöytäkirjan ensimmäinen sitoumuskausi päättyy vuonna 2012. Tämän sitoumuskauden jälkeistä aikaa koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastosopimuksen neuvottelut käynnistyivät kansainvälisellä tasolla vuoden 2007 lopussa. Euroopan unionin tavoitteena on, että neuvottelujen tuloksena tehdään kattava, kunnianhimoinen, laaja, tieteellisiin tuloksiin perustuva ja oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus.

Tällä hetkellä on epätodennäköistä, että sopimus saataisiin valmiiksi Kööpenhaminassa, kuten alunperin oli tarkoitus. Neuvotteluissa on edistytty varsin hitaasti, eikä sopimuksen kaikista yksityiskohdista ole yksimielisyyttä.

EU:n tavoitteena Kööpenhaminan konferenssissa on näin ollen edistyä sopimusneuvotteluissa mahdollisimman pitkälle ja saada aikaan kunnianhimoinen ja kattava poliittinen sopimus, joka kattaa sopimuksen kaikki pääelementit ja johon kuuluu myös "pikastartti" (ks. MEMO/09/534 ).

Kööpenhaminan konferenssin ohjelma

Konferenssin ensimmäisen viikon aikana, 15. joulukuuta saakka, käydään virallisia neuvotteluja. Näiden jälkeen on vuorossa korkean tason osuus 16. –18. joulukuuta. Tähän osuuteen osallistuvat ensin ministerit sekä komissaari Dimas. Maailman poliittiset johtajat on kutsuttu konferenssiin 17. joulukuuta alkaen. Komission puheenjohtaja Barroso sekä yli 90 muuta poliittista johtajaa on jo hyväksynyt kutsun.

Komissaari Dimas saapuu Kööpenhaminaan 12. joulukuuta ja osallistuu seuraavana päivänä epäviralliseen kansainväliseen ministeritapaamiseen. Sitä emännöi tanskalainen ministeri Connie Hedegaard, joka toimii myös YK:n konferenssin puheenjohtajana. Hedegaard on nimetty seuraavan komission ilmastotoimista vastaavaksi komissaariksi.

EU:n edustus

EU:n puheenjohtajamaana toimiva Ruotsi sekä Euroopan komissio vastaavat yhdessä EU:n puolesta käytävistä neuvotteluista Kööpenhaminassa.

EU:n troikka, joka koostuu Ruotsista, komissiosta ja Espanjasta (EU:n seuraava puheenjohtajamaa), järjestää tiedotustilaisuuden päivittäin klo 14. Tiedotustilaisuus on nähtävillä suorana ja tilauksesta YK:n ilmastonmuutoskonferenssin verkkosivulla www. unfccc.int.

Lisätietoja:

EU:n tärkeimmät tavoitteet Kööpenhaminan ilmastonmuutoskonferenssissa:

MEMO/09/534

Kööpenhaminaa koskeva EU:n lehdistöpaketti:

http://ec.europa.eu/climateaction/news_media/index_en.htm

Ilmastonmuutos-sivusto: www.ec.europa.eu/climateaction

Ympäristöasioiden pääosaston Kööpenhamina-sivusto:

http://ec.europa.eu/environment/climat/copenhagen_09.htm

Audiovisuaaliselle medialle tarkoitettua materiaalia on verkkosivulla

http://www.tvlink.org/copenhagen/


Side Bar